MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Слід зупинити використання доказів, що отримані з застосуванням катувань.

У Відні закінчилася конференція ОБСЄ щодо попередження катувань. Директор Департаменту ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини Крістіан Строгал закликав держави-учасниці ОБСЄ вжити заходів для зупинення використання доказів, отриманих шляхом катувань.

“В багатьох країнах існуюча система нагород та оцінки діяльності для працівників правоохоронних органів заохочує використання катувань з метою отримання зізнання”, – заявив він.

“Від міліції очікують розслідування злочинів, вони нагороджують за розслідування злочинів. На жаль, часто злочини можуть бути розкритими тільки завдяки зізнанню. Така система заохочення та оцінка роботи, що заохочують використання фізичної сили, є неприйнятними. Це слід зупинити.”

На конференції були присутніми понад 200 представників держав-учасниць ОБСЄ та неурядових організацій, що оцінили прогрес, який зробили країни в регіоні ОБСЄ щодо попередження катувань, та розглянули можливі заходи, які слід вжити країнам для попередження катувань, жорстокого або такого, що принижує гідність поводження чи покарання.

Крістіан Строгал також наголосив, що використання катувань було не тільки проявом малої кількості засобів розслідування, але й також значно частіше призводило до смерті у в’язниці: “Тільки комплекс правових та практичних гарантій і постійний моніторинг незалежних міжнародних органів може забезпечити зменшення кількості випадків катувань”.

На конференції також було зазначено, що зникнення практики катувань можливе лише за участі різних кіл суспільства. Громадянське суспільство має бути задіяне у цьому процесі.

А міліція повинна змінити систему заохочення своїх працівників таким чином, щоби гарна поведінка стала заохоченням, а не кількість розкритих злочинів.

“Судді повинні зупинити дозволяти використовувати у судовому процесі свідчення, що отримані шляхом катування. Прокуратура повинна захищати проти використання таких свідчень і повинна переслідувати посадових осіб, що застосовують таку практику. Також необхідна міцна система судового захисту, оскільки захисники є часто першими людьми, з якими спілкуються жертви катувань”.

Катування не тільки руйнують людське життя, вони руйнують суспільство в цілому. Суспільство, в якому нехтується застосування катувань, знаходиться у небезпеці порушити й інші визначальні елементи верховенства права. Таким чином, існує серйозна загроза безпеці та стабільності.

Посол Строгал наголосив, що держава ніколи не мала права використовувати катування, навіть у військовий час чи в стані надзвичайного положення: “Дуже часто, особливо в недавні часи, серйозні порушення прав людини здавалися прийнятними з огляду на концепцію нової безпеки. Але це чітко є у суперечності із принципами ОБСЄ, які визначають, що тільки коли права людини поважаються, тільки коли свавілля держави нівельовано, тільки тоді можна говорити про реальну безпеку”.   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація