MENU
FB TW YOUTUBE RSS

РЕКОМЕНДАЦІЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ, ОРГАНІЗОВАНИХ КОМІТЕТОМ З ПИТАНЬ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ

Верховній Раді України:

Розглянути можливості внесення змін до ЦПК, КПК та ГПК, передбачивши можливість доступу до судових рішень не лише сторін у справі, але будь-якої зацікавленої особи.

Захист комерційної таємниці у господарському та цивільному процесі має забезпечуватися шляхом подання відповідних клопотань під час розгляду справи.

Врегулювати у законі процедуру доступу захисника до державної таємниці у випадку здійснення ним захисту від кримінального обвинувачення.

Переглянути норми ст. 15 Закону України «Про державну таємницю», в якому передбачити засекречування лише текстів, що містять державну таємницю, а не документів в цілому.

Передбачити контрольні функції Уповноваженого Верховної Ради України за дотриманням права особи на доступ до інформації з метою унеможливити протиправне приховування інформації. Рішення Уповноваженого з прав людини про розсекречування інформації мають бути обов’язковими до виконання.

Висновки Комітетів Верховної Ради України по законопроектах мають оприлюднюватися на веб-сторін­ці Верховної Ради України. Інформація про діяльність всіх комітетів Верховної Ради України має бути доступ­ною на веб-сайті Верховної Ради України.

Висновки по законопроектах, що були офіційно спря­мовані на міжнародну експертизу, мають оприлюднюватися.

Розглянути можливості внесення змін до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Рахунковій Палаті України:

Своєчасно розміщувати на своєму веб-сайті інфор­мацію про наслідки всіх перевірок, що вона здійснює. Має бути доступною інформація про реагування органів влади на оприлюднені звіти.

Уповноваженому Верховної Ради України:

Розмістити на веб-сайті електронну форму для звер­нення громадян. Постійно розміщувати інформацію про реагування Уповноваженого з прав людини на звернення.

Кабінету Міністрів України:

Підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України нову редакцію Закону України «Про інформацію». В ньому зокрема:

Передбачити опублікування всіх судових рішень в Україні шляхом створення єдиної державної бази даних із відкритим доступом через мережу Інтернет та пошуковою системою. Обмежувати оприлюднення лише тієї частини рішення, яка містить інформацію, що на визначених законом підставах розглядалася на закритому судовому засіданні. Передбачити можливі обмеження в інтересах захисту приватності учасників судового процесу.

Передбачити окремий вид інформації із обмеженим доступом – службова таємниця (замість «конфіденційна інформація, що є власністю держави»), на яку поширити гриф «ДСК», створити відкритий реєстр всіх таких документів. Встановити пряму заборону використання обмежувальних грифів, не передбачених законом. Усі питання, що пов’язані із застосуванням даного обмежувального грифу врегулювати у законопроекті «Про службову таємницю».

Встановити граничний термін часу на перегляд всіх інформаційних матеріалів, що містять службову таємницю. Сформувати повний перелік таких відомостей (окрім проектів рішень), що має знаходитися у відкритому доступі для громадськості. По закінченні цього терміну вважати всю інформацію, що не включена до переліку відомостей, що містять службову інфор­мацію, відкритою.

Передбачити створення державних реєстрів всіх документів із відкритим доступом, що знаходяться у розпорядженні органів державної влади та місцевого самоврядування. Визначити обсяг інформації, що надається органами державної влади на безоплатній основі та такої, що може передбачати компенсацію з боку суб’єкту запиту або звернення коштів із копіювання матеріалів.

Державній податковій адміністрації забезпечувати оприлюднення всіх офіційних роз’яснень.

Проаналізувати міжнародний досвід, зокрема країн-членів ЄС та Ради Європи щодо забезпечення доступу громадськості до інформації.

Здійснити навчальні програми для державних служ­бовців про положення Орхуської Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.

Провести навчальні заходи для працівників прес-служб та відділів по зв’язках із громадськістю щодо належної реалізації права громадян на доступ до інфор­мації та своєчасному наданню якісних інформаційних послуг.

Державній Судовій Адміністрації:

Створити єдиний державну базу даних судових рішень із відкритим доступом через мережу інтернет. Публікувати, у тому числі шляхом розміщення на веб-сайті у мережі Інтернет, листи-роз’яснення Верховного Суду України та Вищого Господарського Суду України, правові позиції Верховного Суду України.

У Державній програмі комп’ютеризації судів передбачити вдосконалення судового менеджменту із автоматизованим призначенням справ до розгляду, створення веб-сайтів судів України із інформацією про при­значені до розгляду справи.

Конституційному Суду України:

Своєчасно розмішувати на веб-сайті не лише є рішен­ня, але також процесуальні та відмовні ухвали.

Президентові України:

Зняти з усіх нормативних актів та рішень не передбачені законом обмежувальні грифи «не для друку», «опублікуванню не підлягає» та інші.

Скасувати Указ Президента України №493 від 21.05.1998 р. «Про внесення змін до деяких указів Президента України з питань державної реєстрації нор­мативно-правових актів».

Генеральній Прокуратурі України:

Зареєструвати усі нормативно правові акти прокуратури у Міністерстві юстиції України.

Створити відкритий реєстр усіх нормативних актів прокуратури та відкриту базу даних нормативних актів, що стосуються прав та обов’язків громадян.

Місцева влада та самоврядування:

Створити умови для ознайомлення членів територіальної громади із усіма рішеннями органів місцевого самоврядування (в залежності від умов найбільш ефективним способом). Там, де це можливо, створити веб-сайти органів місцевого самоврядування із обов’язко­вим розміщенням повного реєстру та текстів усіх ухвалених рішень.

Забезпечити опублікування і доступ у відкритому режимі до всіх рішень місцевих адміністрацій (на рівні областей на міст Києва і Севастополя).


   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація