MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Механізм у галузі прав людини

Інтерес Організації Об'єднаних Націй о заохочення і захисту прав
людини та основних свобод пов'язаний безпосередньо з усвідомленням
міжнародним співтовариством того, що «визнання гідності, яка властива
всім членам людської сім'ї, і рівних та невід'ємних прав є основою свобо-
ди, справедливості та загального миру», і прийняттям у результаті цього
державами-членами Організації Об'єднаних Націй зобов'язань «сприяти
співробітництву з Організацією Об'єднаних Націй у загальному поважанні і
дотриманні прав людини і основних свобод».
Так, включення до цілей, перерахованих у Статуті Організації Об'-
єднаних Націй, здійснення міжнародного співробітництва «в заохоченні і
розвитку поважання до прав людини і основних свобод для всіх, без різ-
ниці в расі, статі, мові і релігії в повній мірі відображає глибоку відда-
ність творців Організації здійсненню прав людини, що є реакцією на стра-
хіття другої світової війни. Досвід війни, дійсно, привів до поширеного
переконання, що ефективний міжнародний захист прав людини є однією із
важливих умов міжнародного миру і прогресу

Завантажити файл (0.28 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація