MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Права дитини

Конвенція про права дитини була прийнята одноголосно Генераль-
ною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 20 листопада 1989 року.
Ця подія була сприйнята як важливий етап у міжнародних зусиллях
щодо зміцнення справедливості, миру і свободи в усьому світі шляхом
заохочення і захисту прав людини.
У порівнянні з раніше прийнятими документами у галузі прав люди-
ни Конвенція є найбільш повним і першим документом, у якому ці права
набувають чинності норм міжнародного права.
Таке важливе значення Конвенції пояснюється ще й тим, що вона являє
собою зобов’язання на майбутнє.
Поважання прав людини починається із ставлення суспільства до
своїх дітей. Любляче суспільство піклуватиметься про забезпечення їхньої
свободи і гідності, створить умови, за яких вони зможуть повною мірою
розкрити своє здібності і закласти основу для повноцінного й плідного
життя.
Конвенція звернена у майбутнє, оскільки в ній визнається, що сього-
днішнім дітям, а вони складають половину населення світу, належить про-
довжити справу встановлення справедливого й гуманного соціального
порядку.
Конвенція про права дитини є також своєчасним документом.
Деякі права людини безпосередньо стосуються дітей, відображуючи
їхню потребу в особливому піклуванні й увазі, їхню вразливість, й від-
мінність їхнього світу від світу дорослих. Це визнається у Декларації прав
дитини, прийнятій у 1959 році.
Однак за тридцять років після прийняття Організацією Об'єднаних
Націй цієї Декларації чимало уявлень змінилося й склалися нові поняття.
Зокрема, концепція прав дитини набула ширшого характеру.
По мірі того, як стає відомим все більше фактів про нестатки й зло-
вживання, жертвами яких стають діти, зростає й прагнення міжнародного
співтовариства зміцнити права дитини. Нижче перелічені деякі із встано-
влених фактів:
– покинуті своїми сім'ями, близько 100 мільйонів дітей існують лише
за рахунок виснажливої праці, дрібних крадіжок, проституції чи жебрацтва,
– понад 50 мільйонів дітей працюють у небезпечних або шкідливих для
здоров'я умовах,
– 120 мільйонів дітей віком від 6 до 11 років позбавлені можливості
відвідувати школу,
– щороку близько 3.5 мільйонів дітей вмирають від захворювань, які
піддаються профілактиці або лікуванню,
– у країнах, що розвиваються, приблизно 155 мільйонів дітей віком
до 5 років живуть в умовах суцільної бідності,
– мільйони дітей, включаючи дітей більш багатих суспільств, позба-
влені піклування, з ними погано поводяться, їх сексуально експлуатують або
вони стають жертвами зловживання наркотиків.
Це лише деякі з причин, через які кожному важливо:
– знати про існування Конвенції,
– розуміти проголошені у ній права,
– підтримувати зусилля щодо перетворення їх у реальність для всіх
дітей.
Запропонований виклад фактів складається з двох частин. У першій
описуються деякі важливі елементи Конвенції про права дитини, механі-
зми її застосовування і заходи, які слід вживати для забезпечення її універ-
сальної ефективності.
У другій частині наводиться повний текст Конвенції.


Завантажити файл (0.32 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація