MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Сучасні форми рабства

Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» видається Центром прав людини при Відділенні Організації Об'єднаних Націй у Женеві. Вона освітлює питання прав людини, які вивчаються або викликають особливий інтерес.
Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» має на меті глиб-ше знайомити широке коло читачів з основними правами людини, з тим, що робить Організація Об'єднаних Націй для їх утверджен-ня і захисту, і з діючим міжнародним механізмом, який забезпечує їх ефективне дотримання. Публікації цієї серії розповсюджують-ся безкоштовно в усьому світі. Вони можуть перекладатися на інші мови, окрім офіційних мов Організації Об'єднаних Націй, за умо-ви, що їх зміст не змінюється, що організація, яка передруковує їх, інформує про це Центр прав людини в Женеві, і що цей Центр за-значається як джерело інформації.

Рабство було першою з проблем у галузі прав людини, яка викликала
серйозну міжнародну стурбованість. І все ж, не дивлячись на загальний
осуд, навіть у кінці XX століття практика, подібна до рабства, як і колись,
залишається серйозною та нагальною проблемою.
Сьогодні під слово «рабство» підпадає цілий ряд порушень прав лю-
дини. Окрім рабства в його традиційному розумінні та работоргівлі, ці зло-
вживання охоплюють торгівлю дітьми, дитячу проституцію, дитячу порно-
графію, експлуатацію дитячої праці, нанесення статевого каліцтва дівчаткам,
використання дітей у збройних конфліктах, боргову кабалу, торгівлю людь-
ми та людськими органами, експлуатацію проституції та деякі види прак-
тики, що використовуються в умовах апартеїду та колоніальних режимів.
Практика, подібна до рабства, може бути прихованою. Це ускладнює
отримання чіткої картини щодо масштабів сучасного рабства, а також ви-
явлення такої практики, покарання за неї чи її викорінення. Ця проблема
посилюється тим фактом, що жертвами зловживань, подібних до рабства,
як правило, є вихідці з найбідніших та найбільш вразливих соціальних
груп. Страх і необхідність вижити змушують їх мовчати.
Однак маємо достатньо свідчень, які вказують на те, що практика,
подібна до рабства, є досить поширеною. Ось хоча б одна з похмурих цифр:
відповідно до недавньої оцінки Міжнародної організації праці (МОП) зараз
експлуатується праця 100 млн. дітей.
Як свого роду внесок у кампанію по підвищенню рівня інформованості
громадськості про права людини в даній публікації із серії «Права людини:
виклад фактів» описуються сучасні форми рабства, а також робота, вико-
нана на міжнародному рівні з метою його запобігання та викорінення.
У ній також є пропозиції для приватних груп та окремих осіб, які
своїми діями можуть сприяти створенню загального правового порядку, в
межах якого практиці, подібної до рабства, більше не буде місця

Завантажити файл (0.2 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація