MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Громадські і політичні права: Комітет прав людини

Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» видається Центром прав людини при Відділенні Організації Об'єднаних Націй у Женеві. Вона освітлює питання прав людини, які вивчаються або викликають особливий інтерес.
Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» має на меті глиб-ше знайомити широке коло читачів з основними правами людини, з тим, що робить Організація Об'єднаних Націй для їх утверджен-ня і захисту, і з діючим міжнародним механізмом, який забезпечує їх ефективне дотримання. Публікації цієї серії розповсюджують-ся безкоштовно в усьому світі. Вони можуть перекладатися на інші мови, окрім офіційних мов Організації Об'єднаних Націй, за умо-ви, що їх зміст не змінюється, що організація, яка передруковує їх, інформує про це Центр прав людини в Женеві, і що цей Центр за-значається як джерело інформації.

В основі діяльності Організації Об’єднаних Націй із захисту й заохо-
ченню прав людини і основних свобод лежить Міжнародний білль про
права людини. Білль включає три документи: Загальну декларацію прав
людини, проголошену Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних
Націй в 1948 році, Пакт про громадянські і політичні права і Пакт про
економічні, соціальні і культурні права. Обидва пакти були прийняті Ге-
неральною Асамблеєю в 1966 році.
У цих трьох ключових документах визначається зміст прав людини
і основних свобод. У них закріплені основні норми, на основі яких було
розроблено понад 50 конвенцій, декларацій, зводів правил і принципів
Організації Об’єднаних Націй у галузі прав людини.
Пакти є міжнародно-правовими документами. Це означає, що при
ратифікації Пакту або приєднанні до нього держави – члени Організації
Об’єднаних Націй беруть на себе зобов’язання надати проголошуваним
правам чинність закону.
Новизна Пакту про громадянські і політичні права полягала в тому,
що він передбачав створення Комітету з прав людини – органу експертів
спостереження за здійсненням положень Пакту.
У цьому викладі фактів розповідається про Комітет з прав людини
і його діяльність. У додатку міститься повний текст Міжнародного пакту
про громадянські і політичні права.

Завантажити файл (0.38 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація