MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Комітет проти катувань

Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» видається Центром прав людини при Відділенні Організації Об'єднаних Націй у Женеві. Вона освітлює питання прав людини, які вивчаються або викликають особливий інтерес.
Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» має на меті глиб-ше знайомити широке коло читачів з основними правами людини, з тим, що робить Організація Об'єднаних Націй для їх утверджен-ня і захисту, і з діючим міжнародним механізмом, який забезпечує їх ефективне дотримання. Публікації цієї серії розповсюджують-ся безкоштовно в усьому світі. Вони можуть перекладатися на інші мови, окрім офіційних мов Організації Об'єднаних Націй, за умо-ви, що їх зміст не змінюється, що організація, яка передруковує їх, інформує про це Центр прав людини в Женеві, і що цей Центр за-значається як джерело інформації.

Викорінення застосування катувань у світі являє собою одну із голо-
вних проблем, за вирішення якої взялася Організація Об'єднаних Націй
всього через декілька років після свого створення. Для забезпечення на-
лежного захисту всіх осіб від катувань та інших жорстоких, нелюдських,
принижуючих гідність видів ставлення і покарання. Організація Об'єдна-
них Націй протягом ряду років прийняла універсальні норми. В решті-
решт ці норми були закріплені в міжнародних деклараціях і конвенціях.
Прийняття 10 грудня 1984 року Генеральною Асамблеєю Організації Об'-
єднаних Націй Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдсь-
ких або принижуючих гідність видів ставлення і покарання завершило
процес кодифікації в галузі боротьби проти застосування катувань.
Розробляючи цей важливий документ, Організація Об'єднаних Націй
не обмежилася лише тим, що в письмовій формі виклала в ряді статей ком-
плекс принципів і добрих побажань, здійснення і дотримання яких нічим і
ніким би не гарантувалося. Поруч з цим вона створила Комітет проти кату-
вань контролюючий орган, головним завданням якого є забезпечення дотри-
мання і застосування Конвенції. Комітет вперше зібрався в квітні 1988 року
в Женеві і після цього проводив активну діяльність, яка, хоча й була часто
обачною, здобула йому популярність серед широких верств громадськості

Завантажити файл (0.33 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація