MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Права меншин

Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» видається Центром прав людини при Відділенні Організації Об'єднаних Націй у Женеві. Вона освітлює питання прав людини, які вивчаються або викликають особливий інтерес.
Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» має на меті глиб-ше знайомити широке коло читачів з основними правами людини, з тим, що робить Організація Об'єднаних Націй для їх утверджен-ня і захисту, і з діючим міжнародним механізмом, який забезпечує їх ефективне дотримання. Публікації цієї серії розповсюджують-ся безкоштовно в усьому світі. Вони можуть перекладатися на інші мови, окрім офіційних мов Організації Об'єднаних Націй, за умо-ви, що їх зміст не змінюється, що організація, яка передруковує їх, інформує про це Центр прав людини в Женеві, і що цей Центр за-значається як джерело інформації.


Чи існує в світі хоча б одна країна, де всі люди говорять однією мовою,
належать до однієї раси і мають однакові культуру, переконання, традиції?
Практично найбільш вірогідна відповідь на це питання буде заперечна.
У сучасному світі дуже поширена ситуація, коли на території живуть
різні народи. В більшості країн є переважаючі групи населення із своєю
спільною історією і культурою та менші групи, меншини, кожна з яких має
свої характерні особливості.
У будь-якій країні мирне співіснування різних національних, етнічних,
мовних або релігійних груп є позитивним фактором, який є джерелом со-
ціального і культурного збагачення. Це не мрія. Багатьом державам удається
поєднати вищі цінності рівність, недискримінацію, національну безпеку,
територіальну цілість і політичну незалежність з повагою і охороною само-
бутність різних груп своїх громадян.
Але співіснування різних груп не завжди має мирний характер. Кон-
флікти на етнічному ґрунті можуть супроводжуватися насильством і руй-
нуванням, призводити у відповідь до дій репресивного характеру, ставить
під загрозу єдність держав, на території яких вони відбуваються, і ство-
рювати небезпеку втягнення в них сусідні країн.
Всюди, де меншинам відмовляють у правах, порушуються загально-
визнані права людини.
На міжнародному рівні встановлені стандарти прав людини, які по-
ширюються на всіх людей, чи то представників меншин чи інших осіб. Крім
того, Організація Об'єднаних Націй, вживаючи заходи в заохоченні і захисту
прав людини, неодноразово висловлювала свою позицію щодо конкретних
аспектів прав меншин.
Разом з тим процес нормотворчості, здатної призвести до створення
додаткових прав і спеціальних механізмів для осіб, які належать до мен-
шин, а також для меншин як груп, просувається повільно, не дивлячись
на те, що ця мета була проголошена Організацією Об'єднаних Націй по-
над 40 років тому.
Останніми роками інтерес до проблем меншин помітно виріс, що
знайшло своє відображення, зокрема, в активізації міжнародних дій, у ви-
значенні, закріпленні й охороні їх прав.

У даному «Викладі фактів резюмується вже зроблена або та, що ве-
деться, робота перш за все в межах Організації Об'єднаних Націй з про-
блеми прав меншин, які детально розглядаються в двох частинах загаль-
ного характеру, присвячених відповідно принципу недискримінації та
особливим правам і заходам.

Завантажити файл (0.23 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація