MENU
FB TW YOUTUBE RSS

ПРАВА ЛЮДИНИ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ - 2005

ВСТУП
Громадський інформаційно-методичний центр «Всесвіт» і Хар-
ківська правозахисна група провели в червні 2005 р. – березні 2006 р.
моніторинг стану реалізації прав людини та основних свобод у Харко-
ві і Харківській області. Головною метою моніторингу було вивчення
ситуації із дотриманням прав людини на Харківщині у міжвиборчий
період, виявлення характерних проблем в області прав людини, їхній
аналіз та оприлюднення узагальнених фактів, спостереження за діями
влади щодо дотримання прав громадян, надсилання інформаційних
запитів і звернень до органів державної влади та місцевого самовря-
дування, установ і організацій та аналіз отриманих відповідей, діалог з
владою та конкретні пропозиції щодо покращання правової ситуації в
області, надання консультацій мешканцям Харкова та приїжджим у
громадській приймальні ХПГ з питань захисту їхніх прав та законних
інтересів.
Задля досягнення цілей проекту були використані наступні наступні
види і джерела інформації:
1. Статистична інформація щодо громадсько-політичного та соці-
ально-економічного стану регіону; джерела – а) сайти обласної держа-
вної адміністрації та Харківської міської ради і її виконавчого коміте-
ту (ці сайти постійно оновлюються та вміщують багато корисної для
моніторингу інформації; б) відповіді на інформаційні запити до обла-
сної та районних державних адміністрацій та органів місцевого само-
врядування на місцевому рівні.
2. Статистична інформація щодо роботи правоохоронних органів;
джерела – відповіді на інформаційні запити до регіональних органів внут-
рішніх справ, прокуратури, судів, обласних управлінь юстиції та Державної
судової адміністрації, СБУ.
3. Інформація про порушення прав людини; джерела – а) регіональні
друковані засоби масової інформації, зокрема газети «Слобода», «Слобід-
ський край», «Вечерний Харьков», «Время», «Событие», «Пятница» та інші;
б) новинні програми регіональних інформаційних агенцій, телеканалів та
радіо (Харківські відділення Укрінформу, Інтерфаксу, «7-й канал», «Симон»,
АТН, ДТРК); в) Інтернет-сайти з регіональною інформацією (Харківський
портал, сайт Медіа-групи «Объектив», сайти інформагенцій Status Quo та
АТН; г) інформація про роботу громадських приймалень правозахисних
організацій та адвокатів.

Завантажити файл (1.7 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація