MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Мобільні групи з моніторингу забезпечення прав і свобод людини та громадянина в діяльності органів внутрішніх справ: практичний посібник

Зміст
Катерина Левченко. Мобільні групи з моніторингу дотримання
прав людини в Україні є! ................................................................................. 5
Василь Соболєв, Андрій Черноусов. Історія створення та функціонування
мобільних груп із моніторингу дотримання конституційних прав
та свобод громадян ........................................................................................... 11
Юрій Бєлоусов. Моніторинг прав людини: поняття, види,
принципи, механізми ....................................................................................... 17
Андрій Черноусов. Постмоніторингова діяльність
(результати роботи мобільних груп з моніторингу дотримання
конституційних прав та свобод громадян) .................................................... 55
Андрій Черноусов. Робота із засобами масової інформації, розкриття
та розповсюдження інформації, яку отримано
в ході моніторингових відвідувань ................................................................. 60
Деніс Кобзін. Особливості інтерв’ювання в ході моніторингового візиту .... 64
Деніс Кобзін. Професійні якості інтерв’юєрів ............................................... 80
Конституція України від 28.06.1996 р. (витяги)............................................ 88
Кодекс України про адміністративні правопорушення
від 07.12.1984 р. (витяги)................................................................................... 91
Кримінально-процесуальний кодекс України
від 28.12.1960 р. (витяги) .................................................................................. 100
Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. (витяги) ............................. 116
Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»
від 18.02.1992 р. (витяги) .................................................................................. 138
Закон України «Про звернення громадян»
від 02.10.1996 р. (витяги) .................................................................................. 144
Закон України «Про попереднє ув’язнення»
від 30.06.1993 р. ................................................................................................. 153
Закон України «Про демократичний цивільний контроль
над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави»
від 19.06.2003 р. (витяги) .................................................................................. 159
4
Постанова Ради Міністрів УРСР від 27.02. 1991 р. № 49
«Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів
при охороні громадського порядку» ............................................................... 165
Наказ МВС України від 11.12.2005 р. № 1243 «Про Громадську раду
при Міністерстві внутрішніх справ України
з питань забезпечення прав людини» ............................................................ 171
Наказ МВС України від 31.08.2006 р. «Про організацію діяльності
постійно діючих мобільних груп з моніторингу забезпечення прав
і свобод людини та громадянина в діяльності
органів внутрішніх справ» ............................................................................... 182
Наказ МВС України № 485 від 18.09. 1992 р.
«Про заходи щодо подальшого вдосконалення діяльності
чергової служби органів внутрішніх справ України» (витяги) ................... 209
Постанова КМУ від 16 червня 1992 р. № 336 «Про норми харчування осіб,
які тримаються в установах кримінально-виконавчої системи,
ізоляторах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках
та інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ» (витяги) ........ 231
МВС України, Державний департамент України з питань виконання покарань
Наказ № 300/73 від 23.04.2001 «Про заходи щодо дотримання законност
і при затриманні осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обранні
щодо них запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та додержанні
встановлених законом строків затримання і тримання під вартою
під час досудового слідства» ........................................................................... 246
МВС України Наказ № 185 від 22.02.2001 «Про затвердження Інструкції
з оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення» (витяги) .............................................................................. 253
Наказ МВС України від 18.09.1992 р. № 552
«Про затвердження Положення про спеціальний приймальник
при органі внутрішніх справ для утримання осіб,
підданих адміністративному арешту» ............................................................ 265
Факультативний протокол до Конвенції проти катувань
та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність,
видів поводження та покарання ..................................................................... 291
Тримання під вартою в поліції: «Основні» розділи із Загальних доповідей
Європейський комітет з питань запобігання катуванням
чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню
чи покаранню (КЗК) ........................................................................................ 307
Європейська конвенція про захист прав людини
і основоположних свобод ................................................................................. 320

Завантажити файл (2.22 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація