MENU
FB TW YOUTUBE RSS

СВОБОДА РЕЛІГІЇ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ

ЗМІСТ

Свобода совісті, релігії та віросповідання в Україні

(ситуація станом на 2004 рік)...................................................................... 3

Керівні принципи для аналізу законодавства стосовно релігії чи віри .......36

Європейська Конвенція про захист прав людини і основних свобод

(витяги).......................................................................................................61

Протокол № 12 до Європейської Конвенції про захист прав людини

та основних свобод (витяг) ........................................................................64

Рекомендація парламентської Асамблея Ради Європи 1178 (1992)

щодо сект та нових релігійних рухів .........................................................65

Рекомендація парламентської Асамблея Ради Європи 1202 (1993)

«Про релігійну терпимість у демократичному суспільстві».....................67

Рекомендація парламентської Асамблея Ради Європи 1412 (1999)

«Про незаконну діяльність сект»...............................................................71

Загальна Декларація прав людини (витяг, стаття 18)................................74

Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права (витяги).............75

Загальні коментарі Комітету ООН з прав людини статті 18

Міжнародного Пакту про громадянські та політичні права (1993) ..........77

Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості й дискримінації

на основі релігії чи віри, Резолюція 36/55 Генеральної Асамблеї ООН ........82

Декларація про права осіб, що належать до національних

або етнічних, релігійних та мовних меншин,

Резолюція 47/135 Генеральна Асамблея ООН...........................................86

 


Завантажити файл (0.81 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація