MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Свобода інформації в Україні. Удосконалення законодавства і практики

Шановний читачу!

Вашій увазі пропонується книга, в якій викладені результати
роботи Харківської правозахисної групи в рамках проекту «Спри-
яння активній участі громадян у протидії корупції в Україні «Гідна
Україна» за підтримки USAID. Друкується аналітичний звіт щодо
стану законодавства про свободу інформації та практики його засто-
сування, законопроект про зміни та доповнення до Закону України
«Про інформацію», який в новій версії точніше було б назвати – За-
кон «Про свободу інформації», повідомляється про результати чер-
гового етапу кампанії проти незаконного засекречування інформа-
ції. У книгу вміщені також деякі міжнародні документи, які містять
міжнародні стандарти щодо законодавства про свободу інформації.
Автори книги – члени ХПГ Євген Захаров, Оксана Нестеренко, Ірина
Рапп, Всеволод Речицький, Олександр Северин.

Для удосконалення базового Закону України «Про інформацію»
є два шляхи. Першим ХПГ пішла у 2002 році, коли здавалося, що
простіше ухвалити зміни та доповнення до Закону «Про інформа-
цію» і не виділяти в окремий закон процедурну частину щодо досту-
пу до інформації. Розроблена нова версія Закону «Про інформацію»
надрукована в книзі «Свобода інформації та право на приватність
в Україні», т. 1 (http://www.khpg.org/index.php?r=a1b6c6) Але всі на-
магання внести до Верховної Ради України цей законопроект були
невдалими. У 2006 році в середовищі медіа юристів перемогла думка,
що ефективнішим є другий шлях – залишити в Законі «Про інфор-
мацію» норми матеріального права, а процедурну частину розробити
заново у вигляді окремого законопроекту про доступ до інформації.
Центром політико-правових реформ був розроблений законопро-
ект «Про доступ до публічної інформації», який внесений народним
депутатом Андрієм Шевченком на розгляд Верховної Ради Украї-
ни. Розроблений ХПГ законопроект узгоджений з законопроектом
ЦППР, їх слід розглядати разом. Тому до книги включено також і
законопроект ЦППР.

Запропонований ХПГ законопроект був розісланий для екс-
пертизи і рецензування, двічі обговорювався в колі медіа юристів.
Усіма була підтримана загальна концепція законопроекту і надані
зауваження щодо окремих норм. За результатами рецензування і об-
говорення до первісної версії законопроекту були внесені суттєві
зміни. Невдовзі законопроект буде внесений на розгляд Верховної
Ради України.

Висловлюємо щиру подяку Олександрові Степаненку, Тарасові
Шевченку, Володимирові Яворському, Вячеславу Якубенку, які на-
дали письмові зауваження до законопроекту, всім колегам, які взяли
участь в його обговоренні. Красно дякуємо команді проекту «Гідна
Україні», чию дружню підтримку ми відчували під час виконання
проекту.

Харківська правозахисна група

Завантажити файл (1.53 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація