MENU
FB TW YOUTUBE RSS

100 днів нового керівництва МВС

Передмова

Ця доповідь була підготовлена Харківською правозахисною гру-
пою разом з партнерськими організаціями та експертами як реакція
на вже традиційні звіти перших осіб держави під час їх перших мі-
сяців перебування при владі. Така, цілком європейська традиція, не
обійшла стороною й нову команду політиків, що прийшла до влади
після президентських виборів та виступила із власним баченням по-
чаткових здобутків протягом перших 100 днів.
Зі свого боку, громадськість також продовжила міжнародні тра-
диції, започатковані ООН та європейськими інституціями, зформу-
вавши до цієї дати власний альтернативний звіт, присвячений діяль-
ності нової влади за перші 100 днів. Запроваджений таким чином
елемент змагальності у відносини «влада-громадянське суспільство»
надає можливість для пересічного громадянина отримати інфор-
мацію із декількох джерел та зробити власні висновки щодо стану
справ у державі.

Оскільки 2010 рік розпочався із активного перерозподілу сфер
політичного впливу, органи внутрішніх справ були автоматично
втягнуті у розв’язання чисельних конфліктних питань, що виникали
під час цих процесів. Це також обумовило знаходження працівників
міліції у фокусі постійної критики та прискіпливої уваги з боку як
міжнародних спостерігачів, так і національних експертів. Загально-
го інтересу до МВС України додала швидка та суперечлива транс-
формація стратегії цього органу виконавчої влади у сфері взаємодії
з громадськістю та фактичне припинення відкритих партнерських
стосунків з інститутами громадянського суспільства.

Декларації нетерпимого ставлення керівництва МВС України
до корумпованості, рішучого реформування роботи міліції відбу-
ваються одночасно із масовими порушеннями прав громадян пра-
100 днів нового керівництва МВС цівниками ОВС,
резонансними випадками незаконного насильст
ва та жорстокого поводження, неналежного забезпечення життя та
здоров’я учасників мирних акцій.

Для того, щоб зрозуміти, які процеси обумовлюють управлінсь-
кі рішення нового керівництва міністерства, яким чином може роз-
виватися діалог між населенням та органами правопорядку, ми вирі-
шили підготувати окрему аналітичну доповідь, присвячену виключ-
но результатам діяльності нової команди правоохоронців на чолі
з міністром внутрішніх справ Могильовим А.В. Не ставлячи за мету
надати комплексну оцінку цієї діяльності, аналітичний звіт пропо-
нує увазі читачів найбільш суттєві напрямки, які потребують поси-
леного вивчення з боку неурядових організацій та державної влади.
До цієї доповіді додається короткий аналіз змін в царині прав
людини в перші 100 днів діяльності нової влади та опис розвитку
проектів щодо прав людини в діяльності МВС до зміни керівництва
в березні 2010 року.

Є.Ю. Захаров, співголова Харківської правозахисної групи, 
член правління Української Гельсінської спілки з прав людини

Завантажити файл (1.02 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація