MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Доступ до архівних документів: законодавство і практика

ЗМІСТ

Розділ 1. ЗарУБіжний ДосвіД
Йоганесбурзькі принципи.
Національна безпека, свобода висловлювань і доступ до інформації ..........7

Стаття 19. Право громадськості знати.
Принципи законодавства про свободу інформації. ...................................21

Рекомендація № R (2000) 13 ......................................................................... 36
Рекомендація № R (2002) 2 ........................................................................... 47
Рішення Європейського суду з прав людини у справі
«„Угорська спілка громадянських свобод“ проти Угорщини» ....................68
Рішення Європейського суду з прав людини у справі
«Кенеді проти Угорщини» .............................................................................82

Закон про матеріали державної служби безпеки колишньої
Німецької демократичної республіки (закон про матеріали Штазі)
від 20 грудня 1991 р ......................................................................................... 93

Закон Про Інститут національної пам’яті — Комісії з розслідування
злочинів проти польського народу від 18 грудня 1998 р. ....................... 130

Закон щодо розкриття інформації про документи
органів державної безпеки у період 1944–1990 рр.
та зміст цих документів (зведений текст) від 18 жовтня 2006 р. ............170
Угорський закон № LXIII 1992 року.
Про захист інформації про особу і доступ до інформації,
що становить суспільний інтерес ..............................................................205
Захист даних: угорський досвід.
Рішення КСУ Угорщини у справах стосовно свободи інформації ........... 224

Закон США про свободу інформації ..........................................................239

Закон США про відкритість уряду («Уряд в сонячному світлі») ...........250

Ганс Пітер Буль. Доступ до інформації: юридичні аспекти.
Нове законодавство щодо архівів як продукт сучасної юридичної
думки: баланс свободи інформації і захисту даних
(«Свобода висловлювань і приватність», № 4, 2001) ..............................260
А.П. ван Влієт. Право знати, право забути?
Персональна інформація в публічних архівах
(«Свобода висловлювань і приватність», № 4, 2001) ...............................271
Анджей Жеплінський. Право на знання архівних даних про себе.
Архіви колишніх спецслужб
(«Свобода висловлювань і приватність», № 4, 2001) ..............................280

Антоніо Гонзалес Куінтана.
Архіви служб безпеки колишніх репресивних режимів ........................290

Розділ 2. УКраїнсьКий ДосвіД
Євген Захаров. Хрестоматійна справа Костянтина Устименка .............317

Костянтин Устименко. Здійснення права на інформаційну
приватність та практика судового захисту цього права ..........................319

Станіслав Шевчук. Справа К.Г. Устименка та деякі проблеми
виконання рішень Конституційного Суду України ................................328

Ігор Усенко. Проблеми законодавчого забезпечення і практики
доступу до архівних документів ................................................................334


Костянтин Новохатський. Забезпечення доступу
до архівних документів очима архівіста ..................................................348


Євген Захаров. Деякі проблеми доступу до архівних документів ........ 354

Олександра Матвійчук. Колізія між правом доступу
до архівних документів та правом на приватність .................................. 359

Рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції
«Удосконалення законодавства і практики
щодо забезпечення доступу до архівної інформації в Україні» ............369


Закон України про внесення змін до Закону України
«Про інформацію» (проект) ........................................................................ 372

Закон України «Про доступ до публічної інформації» (проект) ........... 397

Завантажити файл (2.6 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X



 

забув пароль

реєстрація