MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Проект Конституції України — 2012

Видання являє собою повномасштабний коментований проект нової Кон‐
ституції України. Даний текст є одним із результатів науково‐дослідних, творчих
зусиль Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) та Харківської пра‐
возахисної групи (ХПГ) в ділянці сучасного конституціоналізму, захисту прав лю‐
дини і основоположних свобод в Україні в період 1994–2012 рр.
Модельний проект передбачає новий підхід до визначення засад консти‐
туційного ладу України, двопалатну структуру українського парламенту —
Національних Зборів України, пропонує президентську форму правління (пре‐
зидент — глава виконавчої влади), переосмислює весь комплекс суб’єктивних
прав і свобод людини і громадянина тощо. Ідейну основу проекту складають
надбання як національної, так і загальної — євроатлантичної конституційної
думки.
Для учасників Конституційної асамблеї України, фахівців у царині полі‐
тичних наук, філософії права та конституційного права, громадських активі‐
стів, а також всіх тих, хто цікавиться питаннями сучасної політичної та право‐
вої теорії й практики.

Завантажити файл (1.72 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація