MENU
переглядів: 704
розмір файла:
0.1 MB

Всеобщая декларация прав человека

Генеральная Ассамблея, провозглашает настоящую Всеобщую декларацию прав человека в качестве задачи, к выполнению которой должны стремиться все народы и государства с тем, чтобы каждый человек и каждый орган общества, постоянно имея в виду настоящую Декларацию, стремились путём национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и эффективного признания и осуществления их как среди народов государств-членов Организации, так и среди народов территорий, находящихся под их юрисдикцией.

переглядів: 911
розмір файла:
3.15 MB

Всемирная конференция по правам человека: Венская декларация: июнь 1993 года

Доклад Всемирной конференции по правам чловека

переглядів: 755
розмір файла:
2.38 MB

Дотримання економічних, соціальних та культурних прав в Україні

У цьому виданні висвітлений механізм міжнародного контролю ООН за здійсненням Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права. Друкується текст Пакту, інформація про функції і поточну працю Комітету ООН з економічних, соціальних і культурних прав, П’ята періодична доповідь уряду України про заходи, спрямовані на виконання положень Пакту, питання, які поставили експерти Комітету щодо цієї доповіді, відповіді українського уряду, паралельний звіт українських правозахисних організацій про виконання Пакту, стенограма розгляду П’ятої періодичної доповіді Комітетом, заключні зауваження Комітету, які представляють прийняте Комітетом рішення про стан справ з виконання Пакту в Україні. Розгляд П’ятої періодичної доповіді на сесії Комітету відбувся в листопаді 2007 року

переглядів: 839
розмір файла:
2.12 MB

Доповіді Європейського комітету у запобіганні катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (візити 2002 та 2005 років) та відповіді уряду України на доповіді КЗК

У цьому виданні вміщені два переклади доповідей Європейського комітету у запобіганні катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню щодо візитів до України разом із відповідями уряду України. Тексти доповідей та відповіді уряду України є оцінкою стану тримання позбавлених свободи осіб і рекомендаціями щодо покращення стану дотримання прав людини в кримінально-виконавчій системі України, в установах МВС та закладах МОЗ, де утримуються позбавлені свободи особи

переглядів: 681
розмір файла:
0.2 MB

Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями.

переглядів: 492
розмір файла:
0.08 MB

Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою

переглядів: 464
розмір файла:
0.08 MB

Основні принципи незалежності судових органів

переглядів: 400
розмір файла:
0.07 MB

Конвенція про міжнародне право спростування

переглядів: 384
розмір файла:
0.07 MB

Конвенция о свободе ассоциации и защите права на организацию

переглядів: 273
розмір файла:
0.06 MB

Декларация о правах инвалидов

переглядів: 262
розмір файла:
0.06 MB

Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества

переглядів: 283
розмір файла:
0.06 MB

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него

переглядів: 259
розмір файла:
0.13 MB

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання

переглядів: 262
розмір файла:
0.07 MB

Другий факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські й політичні права, спрямований на скасування смертної кари

переглядів: 237
розмір файла:
0.06 MB

Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські й політичні права

переглядів: 269
розмір файла:
0.15 MB

Міжнародний пакт про громадянські й політичні права

переглядів: 252
розмір файла:
0.1 MB

Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права

переглядів: 309
розмір файла:
0.17 MB

Європейська конвенція про транскордонне телебачення

переглядів: 318
розмір файла:
0.12 MB

Європейська конвенція про насильство та хуліганську поведінку глядачів під час спортивних змагань, зокрема, під час футбольних матчів

переглядів: 354
розмір файла:
0.17 MB

Європейська конвенція про кінематографічну продукцію спільного виробництва

переглядів: 240
розмір файла:
0.13 MB

Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини

переглядів: 287
розмір файла:
0.12 MB

Конвенція про охорону архітектурної спадщини Європи

переглядів: 291
розмір файла:
0.09 MB

Європейська культурна конвенція

переглядів: 303
розмір файла:
0.2 MB

Конвенція про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні


X 

забув пароль

реєстрація