MENU
FB TW YOUTUBE RSS
Українька
переглядів: 377
розмір файла:
0.11 MB

Конвенція про корупцію у контексті цивільного права

Українька
переглядів: 399
розмір файла:
0.1 MB

Додатковий протокол до конвенції про cпівробітництво між териториальними общинами або властями

Українька
переглядів: 388
розмір файла:
0.2 MB

Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік

Українька
переглядів: 423
розмір файла:
0.15 MB

Конвенція про передачу засуджених осіб, 1983 р.

Українька
переглядів: 432
розмір файла:
0.09 MB

Додатковий Протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах

Українька
переглядів: 459
розмір файла:
0.1 MB

Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом

Українька
переглядів: 455
розмір файла:
0.19 MB

Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах, 1972р.

Українька
переглядів: 528
розмір файла:
0.15 MB

Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими особами або умовно звільненими особами, 1964 р.

Українька
переглядів: 537
розмір файла:
0.16 MB

Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 р.

Українька
переглядів: 387
розмір файла:
0.31 MB

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі

Українька
переглядів: 461
розмір файла:
0.16 MB

Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використувуються для дослідних та інших наукових цілей

Українька
переглядів: 364
розмір файла:
0.11 MB

Конвенція про розробку Європейської фармакопеї із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу до неї

Українька
переглядів: 412
розмір файла:
0.1 MB

Європейська угода про обмін терапевтичними субстанціями людського походження

Українька
переглядів: 462
розмір файла:
0.16 MB

Протокол до Європейського кодексу соціального забезпечення

Українька
переглядів: 476
розмір файла:
0.12 MB

Рамкова ковенція про захист національних меншин

Українька
переглядів: 698
розмір файла:
0.16 MB

Конвенція про права людини та біомедицину

Українька
переглядів: 368
розмір файла:
0.17 MB

Європейська хартія регіональних мов або меншин

Українька
переглядів: 363
розмір файла:
0.26 MB

Європейська соціальна хартія

Українька
переглядів: 391
розмір файла:
0.1 MB

Додатковий протокол до Європеської соціальної хартії який передбачає систему колективного оскарження

Українька
переглядів: 343
розмір файла:
0.09 MB

Протокол про внесення поправок до Європейської соціальної хартії

Українька
переглядів: 357
розмір файла:
0.13 MB

Додатковий протокол до Європейської соціальної хартії

Українька
переглядів: 405
розмір файла:
0.11 MB

Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

Українька
переглядів: 469
розмір файла:
0.1 MB

Європейська угода про осіб, що беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини

Держави-члени Ради Європи, які підписали цю Угоду,зважаючи на Конвенцію про захист прав і основних свобод людини, підписану в Римі 4 листопада 1950 року (далі ”Конвенція”),з огляду на Європейську угоду про осіб, що беруть участь у процесі Європейської комісії та Європейського суду з прав людини, підписану в Лондоні 6 травня 1969 року,зважаючи на Протокол No. 11 до Конвенції, який передбачає перебудову контрольного механізму, створеного Конвенцією, підписаний у Страсбурзі 11 травня 1994 року (далі ”Протокол No. 11 до Конвенції”), яким створюється постійний Європейський суд з прав людини (далі ”Суд”) замість Європейської комісії та Європейського суду з прав людини,вважаючи у цьому зв`язку за доцільне для кращого здійснення цілей Конвенції, щоб за новою угодою, Європейською угодою про осіб, що беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини (далі ”ця Угода”), особам, що беруть участь у процесі Суду надавались певні привілеї та імунітети,погодились про таке...

Українька
переглядів: 389
розмір файла:
0.08 MB

ПРОТОКОЛ № 7 До конвенції про захист прав людини та основних свобод


X 

забув пароль

реєстрація