MENU
FB TW YOUTUBE RSS
Українська
переглядів: 757
розмір файла:
0.15 MB

Конвенція про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру

Українська
переглядів: 719
розмір файла:
0.11 MB

Конвенція про корупцію у контексті цивільного права

Українська
переглядів: 746
розмір файла:
0.1 MB

Додатковий протокол до конвенції про cпівробітництво між териториальними общинами або властями

Українська
переглядів: 700
розмір файла:
0.2 MB

Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990 рік

Українська
переглядів: 810
розмір файла:
0.15 MB

Конвенція про передачу засуджених осіб, 1983 р.

Українська
переглядів: 760
розмір файла:
0.09 MB

Додатковий Протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах

Українська
переглядів: 860
розмір файла:
0.1 MB

Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом

Українська
переглядів: 796
розмір файла:
0.19 MB

Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах, 1972р.

Українська
переглядів: 858
розмір файла:
0.15 MB

Європейська конвенція про нагляд за умовно засудженими особами або умовно звільненими особами, 1964 р.

Українська
переглядів: 1051
розмір файла:
0.16 MB

Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 р.

Українська
переглядів: 848
розмір файла:
0.31 MB

Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі

Українська
переглядів: 892
розмір файла:
0.16 MB

Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використувуються для дослідних та інших наукових цілей

Українська
переглядів: 707
розмір файла:
0.11 MB

Конвенція про розробку Європейської фармакопеї із поправками, внесеними відповідно до положень Протоколу до неї

Українська
переглядів: 828
розмір файла:
0.1 MB

Європейська угода про обмін терапевтичними субстанціями людського походження

Українська
переглядів: 798
розмір файла:
0.16 MB

Протокол до Європейського кодексу соціального забезпечення

Українська
переглядів: 883
розмір файла:
0.12 MB

Рамкова ковенція про захист національних меншин

Українська
переглядів: 1157
розмір файла:
0.16 MB

Конвенція про права людини та біомедицину

Українська
переглядів: 740
розмір файла:
0.17 MB

Європейська хартія регіональних мов або меншин

Українська
переглядів: 742
розмір файла:
0.26 MB

Європейська соціальна хартія

Українська
переглядів: 736
розмір файла:
0.1 MB

Додатковий протокол до Європеської соціальної хартії який передбачає систему колективного оскарження

Українська
переглядів: 643
розмір файла:
0.09 MB

Протокол про внесення поправок до Європейської соціальної хартії

Українська
переглядів: 703
розмір файла:
0.13 MB

Додатковий протокол до Європейської соціальної хартії

Українська
переглядів: 782
розмір файла:
0.11 MB

Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню

Українська
переглядів: 959
розмір файла:
0.1 MB

Європейська угода про осіб, що беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини

Держави-члени Ради Європи, які підписали цю Угоду,зважаючи на Конвенцію про захист прав і основних свобод людини, підписану в Римі 4 листопада 1950 року (далі ”Конвенція”),з огляду на Європейську угоду про осіб, що беруть участь у процесі Європейської комісії та Європейського суду з прав людини, підписану в Лондоні 6 травня 1969 року,зважаючи на Протокол No. 11 до Конвенції, який передбачає перебудову контрольного механізму, створеного Конвенцією, підписаний у Страсбурзі 11 травня 1994 року (далі ”Протокол No. 11 до Конвенції”), яким створюється постійний Європейський суд з прав людини (далі ”Суд”) замість Європейської комісії та Європейського суду з прав людини,вважаючи у цьому зв`язку за доцільне для кращого здійснення цілей Конвенції, щоб за новою угодою, Європейською угодою про осіб, що беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини (далі ”ця Угода”), особам, що беруть участь у процесі Суду надавались певні привілеї та імунітети,погодились про таке...


X 

забув пароль

реєстрація