MENU
FB TW YOUTUBE RSS
Українька
переглядів: 714

Звіт про результати моніторингу якості осіннього призову 2000 року

Українька
переглядів: 676

Україна: права людини порушуються й досі

Українька
переглядів: 880

Рівні права зайця і ведмедя з’їсти одне одного, або як підсилити правозахисну мережу

Українька
переглядів: 3016

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ДЕРЖАВНУ БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

( Проект № 7274)

Українька
переглядів: 727

Звернення до правозахисних НУО України

Українька
переглядів: 1353

Україна отримала двійку в Комітеті ООН з прав людини

Українька
переглядів: 970

КОМІТЕТ ООН ПРОТИ КАТУВАНЬ

РОЗГЛЯД ДОПОВІДЕЙ, ПОДАНИХ ДЕРЖАВАМИ-УЧАСНИЦЯМИ ЗГІДНО ЗІ СТАТТЕЮ 19 КОНВЕНЦІЇ

Українька
переглядів: 1770

Проти катувань

Українька
переглядів: 863

Обговорюємо проект закону Про державну безоплатну правову допомогу

Українька
переглядів: 1471

Право кассационного обжалования в Верховном Суде - миф или реальность?

Українька
переглядів: 810

Парламентські слухання про дотримання Україною вимог Конвенцій ООН і Ради Європи проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження й покарання

Людмила Клочко, м. Харків

Українька
переглядів: 833

Право на знання архівних даних про себе. Архіви колишніх спецслужб.

Українька
переглядів: 690

ПРАВО ЗНАТИ, ПРАВО ЗАБУТИ? ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ В ПУБЛІЧНИХ АРХІВАХ.

Українька
переглядів: 1143

Доступ до інформації: юридичні аспекти.

Нове законодавство щодо архівів як продукт сучасної юридичної думки: баланс свободи інформації і захисту даних. / Передмова Євгена Захарова. /

Українька
переглядів: 888

Свобода вираження поглядів в Україні в 2001 р.

Увазі читача пропонується звіт Харківської правозахисної групи про результати моніторингу інформаційних конфліктів у 2001 р. Моніторинг проводився на підставі отриманої нами офіційної інформації, аналізу українського законодавства, судової й адміністративної практики, досвіду роботи ХПГ по наданню допомоги журналістам і ЗМІ, чиї права порушувалися, повідомлень кореспондентів періодичних видань ХПГ "Права людини" і "Свобода висловлювань" про порушення в інформаційній сфері України, повідомлень і періодичних видань інших неурядових організацій України, що опікуються захистом свободи слова (Програма правового захисту та освіти ЗМІ IREX ПроМедіа, Інститут масової інформації, Європейський інститут ЗМІ, Кримський Центр незалежних політичних дослідників і журналістів, Полтавський обласний медіа-клуб та інші), і публікацій у пресі. Огляд цих джерел інформації приведений у доповненні до звіту, виданому окремою книгою "Огляд повідомлень про конфлікти в інформаційній сфері України (2001 г)".

Українька
переглядів: 754

Рекомендація № R (2000)23 Комітету Міністрів державам-учасницям щодо незалежності і функцій регулюючих органів у галузі телерадіомовлення

Українька
переглядів: 930

Рекомендація № R (99) 15 Комітету Міністрів державам-учасницям з приводу заходів стосовно висвітлення у засобах масової інформації виборчих кампаній

Українька
переглядів: 12747

Позови про захист честі й гідності в контексті юриспруденції Європейського суду з прав людини.

Видатне місце в забезпеченні та реалізації права людини на інформацію у її взаємовідносинах з державою посідають засоби масової інформації. Саме через цю роль ЗМІ називають і "сторожовим собакою" суспільства і, навіть, "четвертою владою". Завдяки реалізації права людини на інформацію через ЗМІ в тій чи іншій мірі опосередковано реалізуються й інші права та свободи людини.

Українька
переглядів: 1213

ПРОГРАМА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ВИТЯГ)

Українька
переглядів: 688

Указ Президента України (про Програму інтеграції України до Європейського Союзу)

Українька
переглядів: 898

Права людини і європейська інтеграція України.

Русский
переглядів: 745

ТИПОВОЙ ЗАКОН ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ КОМИССИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ПРАВУ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Українька
переглядів: 975

Багатолика сутність Інтернет.

Інтернет створює надзвичайно широкі можливості для доступу до інформації та її розповсюдження і доступний для будь-якого користувача, для чого не потрібно жодних державних реєстрацій. Нас цікавить Інтернет перш за все як інформаційне середовище, в якому не існує реальних можливостей для державного регулювання інформаційних відносин.

Українька
переглядів: 2897

Європейські стандарти щодо свободи висловлювань (Стаття 10 Єв-ропейської конвенції про захист прав людини та основних свобод) стосовно законодавства про захист честі й гідності і практика їх застосування


X 

забув пароль

реєстрація