MENU
FB TW YOUTUBE RSS
Українська
переглядів: 359
розмір файла:
0.72 MB

Модельний проект Конституції України — 2023

Дане видання являє собою повномасштабний модельний проект нової Конституції України — 2023. Автором проекту є Всеволод Речицький – кандидат юридичних наук, Голова Ради Харківської правозахисної групи, доцент Українського католицького університету.

English
переглядів: 309
розмір файла:
0.72 MB

Model draft Constitution of Ukraine — 2023

This edition is an English translation of the full-scale annotated model draft of the new Constitution of Ukraine — 2023. The author of the draft is Vsevolod Rechytskyi — Chairman of Kharkiv Human Rights Protection Group Council, Associate Professor at the Ukrainian Catholic University (Lviv, Ukraine).

Українська
переглядів: 714
розмір файла:
11.82 MB

Щоденник знищення міста Сєвєродонецьк

Результати моніторингу ГО «Інститут «Європейська слобода» гуманітарних наслідків 129 днів бойових дій у Луганській області

Українська
переглядів: 1068
розмір файла:
0.92 MB

Реформа пенітенціарної медицини

Увазі читача пропонуються аналітичні матеріали про стан медичної допомоги в пенітенціарних установах, підготовлені Харківською правозахисною групою, та бачення правозахисників щодо реформування пенітенціарної медицини.

Українська
переглядів: 1403
розмір файла:
2.17 MB

Неформальний конституціоналізм-ІІ

Книга являє собою зібрання тематично близьких есе, поєднаних з модельним проектом Конституції України — 2020. Більша частина текстів побачила світ на шпальтах часописів «Критика», «Вісник Конституційного Суду України», інтернет-виданнях Харківської правозахисної групи. У книзі аналізуються неформальні прояви органічного (ліберального, «ірраціонального») конституціоналізму в світі.

English
переглядів: 1101
розмір файла:
4.7 MB

National preventive mechanism against torture and ill-treatment in Ukraine

The publication contains the results of the evaluation of the activities of the national preventive mechanism in Ukraine starting at 2012 and to the date.

Українська
переглядів: 1827
розмір файла:
4.8 MB

Національний превентивний механізм проти катувань та жорстокого поводження (НПМ) в Україні

Публікація містить результати проведеної оцінки діяльності національного превентивного механізму в Україні, починаючи з 2012 року і до сьогодні.

Русский
переглядів: 1038
розмір файла:
1.07 MB

Национальный превентивный механизм против пыток и жестокого обращения (НПМ) в Украине

Публикация содержит результаты проведенной оценки деятельности национального превентивного механизма в Украине, начиная с 2012 года и до сегодняшнего дня.

English
переглядів: 1157
розмір файла:
0.76 MB

National monitoring of unlawful violence in the Ukrainian police 2004–2018

The report contains the results of another study of the prevalence of torture and ill-treatment in police, which highlights the extent, causes and consequences of these phenomena in Ukraine.

Українська
переглядів: 1160
розмір файла:
0.79 MB

Національний моніторинг незаконного насильства в поліції в Україні протягом періоду 2004–2018 рр.

Звіт містить результати чергового дослідження поширеності катувань та жорстокого поводження в поліції, яке висвітлює масштаби, причини та наслідки цих явищ в Україні.

Українська
переглядів: 2328
розмір файла:
1.73 MB

Неформальний конституціоналізм

Книга являє собою зібрання юридичних есе, доповнених модельним проектом Конституції України — 2018 та проектом Етичного кодексу членів Фулбрайтівського товариства України — 2007. Частина з них побачила світ раніше на шпальтах часопису «Критика», «Вісник Конституційного Суду України», Інтернет-сайті Харківської правозахисної групи тощо.

Українська
переглядів: 1955
розмір файла:
2.32 MB

Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України – 2011. Частина друга

У другій частині цієї збірки друкуються переклади 21 рішення зі 104, прийнятих Європейським судом з прав людини у 2011 році за заявами проти України

Українська
переглядів: 3809
розмір файла:
2.19 MB

Конституційне АБВ

Книга являє собою зібрання вибраних есе та памфлетів, написаних в різні роки української незалежності. Автор звертається до положень класичного американського та європейського конституціоналізму й україн­ських спроб його вітчизняної інтерпретації

Українська
переглядів: 4648
розмір файла:
3.44 MB

Политический предмет конституции

Монографія є сучасним, неформальним дослідженням конституційно-правового регулювання політичних відносин. Особливу увагу приділено визначенню поняття політики і політичної активності, її структури, джерел та основних видів.

Українська
переглядів: 5618
розмір файла:
1.43 MB

Конституціоналізм. Коротка версія

Видання являє собою збірку різностильових есе про зародження, еволюцію та сучасний стан конституціоналізму в Україні та євроатлантичному світі.

Русский
переглядів: 1963

Защита авторских прав писателей, художников, учёных в вопросах и ответах.

Совсем недавно российский законодатель сделал еще один шаг в совершенствовании правового регулирования использования и защиты результатов творческой деятельности.

Русский
переглядів: 4228

Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европейский союз, США, Япония, Индия

Становление и развитие конституционного строя в различных странах имеет как общие, так и особенные черты. Общим для всех зарубежных стран является признание конституции высшим законом страны, регламентирующим важнейшие политические и правовые отношения в ней, устанавливающим основные положения правопорядка. Все остальное (текущее) законодательство и административное правотворчество должно соответствовать нормам конституции. Конституция, таким образом, рассматривается как правовая основа конституционного строя или существования конституционализма, в содержание которого включается ряд компонентов: права и свободы граждан, представительное правление и принцип разделения властей.

Русский
переглядів: 1944

Использование Уполномоченным по правам человека в РФ судебных механизмов защиты нарушенных прав граждан

Обзор и анализ практических материалов по правоприменительной практике Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в федеральных судах подготовлен сотрудниками отдела по взаимодействию с уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации Организационно-аналитического управления Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (Л.В. Забровской, В.К. Михайловым, под руководством Ю.В. Сивкова) на основе материалов, представленных отделами Управления государственной защиты прав человека: отделом защиты политических прав и административных процедур (Н.В. Васильев), отделом защиты гражданских прав человека (И.С. Иванов).

Українська
переглядів: 2155
розмір файла:
1.72 MB

Проект Конституції України — 2012

Видання являє собою повномасштабний коментований проект нової Конституції України. Даний текст є одним із результатів науково‐дослідних, творчих зусиль Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) та Харківської правозахисної групи (ХПГ) в ділянці сучасного конституціоналізму, захисту прав людини і основоположних свобод в Україні в період 1994–2012 рр.

Українська
переглядів: 1416
розмір файла:
0.63 MB

Політичні переслідування в сучасній Україні: 2010–2011

Після президентських виборів 2010 року нова адміністрація поступово перейшла до політичних переслідувань своїх опонентів та критиків. Про це багато повідомляють засоби масової інформації, зарубіжні та вітчизняні експерти.

Русский
переглядів: 1970
розмір файла:
1.68 MB

Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и гражданина

Конституция Российской Федерации - Основной Закон государства, в главе 2 не только законодательно закрепляет права и свободы человека и гражданина, но и определяет, что их защита является обязанностью государства. Это общее правило обязывает государство различными правовыми средствами обеспечивать защиту конституционных прав и свобод, осуществлять их регулирование.

Українська
переглядів: 1291
розмір файла:
3.05 MB

Практичний посібник для службової підготовки з дотримання прав людини в діяльності МВС

Русский
переглядів: 1658
розмір файла:
1.03 MB

Права граждан с психическими расстройствами: вопросы и ответы

В пособии рассматриваются вопросы правового положения лиц с психическими расстройствами, регламентированного законодательством о здравоохранении, о социальном обслуживании, а также гражданским, гражданско-процессуальным, семейным, трудовым, жилищным и иным законодательством. Предлагаются способы защиты прав и законных интересов лиц с психическими расстройствами. Пособие подготовлено в форме вопросов и ответов. Предназначено для граждан, страдающих психическими расстройствами, их родственников и законныхпредставителей, врачей-психиатров, юристов, социальных работников, студентов и преподавателей вузов, правозащитных организаций, а также широкого круга читателей.

Українська
переглядів: 1340
розмір файла:
1.82 MB

Конституційний процес в Україні (2005 – 2008)

Видання містить матеріали щодо стану конституційного законодавства України в 2005-2008 роках, впливу реформи Конституції від 8 грудня 2004 року та пропозиції щодо зміни розділу ІІ Конституції.


X 

забув пароль

реєстрація