MENU
переглядів: 604
розмір файла:
0.64 MB

Вакцинопрофилактика и права человека: доклад Российского национального комитета по биоэтике

Настоящий доклад ("Вакцинопрофилактика и права человека") - первый документ такого рода, подготовленный РНКБ. Он посвящён одной из наиболее остро обсуждаемых ныне российской общественностью проблем в этой области - гарантиям защиты прав и здоровья человека при проведении массовой вакцинации населения.

переглядів: 827
розмір файла:
0.18 MB

Уголовное наказание в Украине: статистический обзор

Пенитенциарная система Украины уже более 12 лент развивается в условиях нового государства. За это время в практике применения уголовных наказаний появились определенные отличия от соседних стран.

переглядів: 831
розмір файла:
0.25 MB

В помощь потерпевшему психологическая и правовая помощь потерпевшим и свидетелям в уголовном процессе брошюра

Право на защиту начинается с осознания своих прав. Каждый из нас имеет право на жизнь, безопасность, поддержку. Од нако цифры - упрямая вещь. По данным ВЦИОМ, каждый четвертый россиянин за последние 2-3 года становился жертвой преступников. Несмотря на ежегодное снижение количества преступлений, значительное число наших сограждан встречаются с криминалом лицом к лицу.

переглядів: 3216
розмір файла:
5.8 MB

Большой юридический словарь

Однотомный Большой юридический словарь содержит определения более 7000 терминов и выражений, известных юридической науке и законодательной практике. В книге представлены все основные отрасли российского, международного и зарубежного права, а также теоретические и прикладные юридические дисциплины (история государства и права, криминология, криминалистика, судебная медицина). Статьи Словаря расположены в алфавитном порядке и содержат в необходимых случаях ссылки на конкретные нормативно-правовые акты. Для учащихся юридических и экономических вузов, предпринимателей, депутатов всех уровней, сотрудников правоохранительных органов и других государственных служащих, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами права.

переглядів: 353
розмір файла:
0.81 MB

Избранное

Стихи 1977–2011

переглядів: 649
розмір файла:
0.52 MB

Забезпечення захисту прав і свобод людини шляхом реалізації громадянами права на звернення до органів МВС України: сучасний стан та шляхи покращення якості

У виданні розглядаються питання практичної реалізації громадянами права на звернення до системі органів МВС, організація реагування органів внутрішніх справ на заяви та повідомлення громадян, проблемні питання розслідування фактів неналежного поводження з боку працівників міліції та злочинів, скоєних на ґрунті ненависті.

переглядів: 1059
розмір файла:
1.78 MB

Як подолати вплив міжнародної фінансової кризи: пошуки адекватної економічної політики (Аналітична доповідь)

Світова фінансова криза стала сьогодні серйозним випробуванням як для національних економік, так і сучасної системи глобальної та регіональної координації економічної політики в різних сферах. Гострота та масштаби кризи вимагають від політиків та урядовців швидких та досить радикальних дій, спрямованих на мінімізацію наслідків глобальної кризи та створення передумов для відновлення економічної активності. Саме тому в представленій аналітичній доповіді проаналізовано перші кроки антикризової політики на рівні окремих країн, а також міжнародні зусилля, спрямовані на протидію глобальній кризі. Вже ці заходи, на думку авторів, багато в чому дозволяють зрозуміти сучасну логіку антикризових пакетів, які реалізуються зараз у світі. Вивчення міжнародного досвіду дає можливість досить повно та всебічно проаналізувати особливості перебігу кризи в Україні та антикризові дії держави, а також сформулювати рекомендації щодо ефективних засад та напрямків майбутньої антикризової політики, створення передумов для відновлення економічного зростання


X 

забув пароль

реєстрація