MENU
FB TW YOUTUBE RSS

№ 61 Закони та практика ЗМІ в Україні

Зміст

Вступ
1.Конституційні положення
2. Розподіл повноважень між центральними  і регіональними
органами влади
3. Судова система
3.1. Загальні положення
3.2. Структура судової системи
3.3. Місцеві суди
3.4. Апеляційні суди
3.5. Касаційний суд України
3.6. Вищі спеціалізовані суди
3.7. Верховний суд України
3.8. Вища Рада юстиції
3.9. Кваліфікаційні комісії суддів
3.10. Суддівське самоврядування в Україні
3.11. Організаційне забезпечення діяльності судів.  Система фінансування.
4. Місце міжнародних угод про права людини  у національному праві
5. Система законодавства
6. Регулювання права власності
6.1. Форма власності. Державна підтримка ЗМІ
6.2. Антимонопольні обмеження
7. Реєстраційні вимоги
7.1. Реєстрація друкованих ЗМІ
7.2. Реєстрація інформаційних агентств
7.3. Реєстрація телерадіоорганізацій
8. Регулювання імпорту та експорту  друкованих видань
9. Механізми саморегулювання преси 
10. Наклеп і дифамація
10.1. Загальні положення
10.2. Умови відшкодування моральної (немайнової) шкоди
10.3. Обґрунтування розміру моральної шкоди
10.4. Позасудове спростування розповсюдженої інформації  та застосування критерію злого умислу
10.5. Звільнення від відповідальності
10.6. Щодо стану судової практики за останні роки
11. Втручання у приватне життя
12. Право на відповідь та/або спростування
13. Образа державних органів та посадових осіб
14. Державна таємниця і доступ  до урядової інформації
14.1. Доступ до відкритої інформації
14.2. Класифікація інформації. Державна таємниця
14.3. Доступ до захищеної інформації, яка не складає  державної таємниці
15. Доступ до судових слухань  і публікація судових матеріалів
15.1.  Загальні положення
15.2. Висвітлення діяльності суду як державного органу
15.3. Гласність судових слухань
15.4. Кримінальний процес
15.5. Цивільний процес
15.6. Господарський процес
16. Доступ до парламентських засідань  і публікація  парламентських документів
17. Комерційна таємниця і доступ до інформації,  що належить приватним особам
18. Попередні обмеження
19. Захист джерел інформації
20. Обмеження на використання образливих  висловлювань щодо певних груп осіб
21. Образа релігійних почуттів, неподобство  і захист  громадської моралі
22. Обмеження реклами

 

Вступ

Ставлення до свободи преси є пробним каменем будь-якої державної політики, якщо йдеться про випробування на реальний демократизм, на реальну підпорядкованість держави громадянському суспільству. Мета цієї роботи – розглянути відповідність законодавства, адміністративної та судової практики щодо засобів масової інформації (далі – ЗМІ) нормам європейського права. Як відомо, Україна є членом Ради Європи, і тому українське законодавство і практика повинні узгоджуватись із вимогами Європейської конвенції захисту прав людини та основних свобод (далі – Конвенція) і практикою Європейського суду з прав людини (далі – Суд). Крім того, враховуючи проголошений курс на інтеграцію України до Європейського Союзу (далі – ЄС), доцільно порівняти законодавство і практику ЗМІ в Україні з законодавством про пресу ЄС та національним законодавством європейських країн.

Свободу преси захищає насамперед стаття 10 Конвенції, згідно з якою “кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, отримувати і поширювати інформацію та ідеї без втручання держави і незалежно від кордонів”. Отже, ми будемо використовувати термін з офіційного перекладу Конвенції – “свобода вираження поглядів” – вона включає свободу поглядів, свободу слова та свободу інформації.

Структуру книги ми запозичили у англійської організації “Стаття 19”, чия блискуча книга “Press Law and Practice. A Comparative Study of Press Freedom in European and Other Democracies” була видана нами в українському перекладі в 2000 році. Ми щиро вдячні британським колегам за дозвіл на переклад й використання структури їхньої книги для нашого видання.

Усі українські нормативні акти цитуються за комп’ютерною правовою системою “Ліга: Закон”.

Розділ 1 написаний Євгеном Захаровим та Всеволодом Речицьким, розділи 2, 4, 6, 8, 9, 11-13, 16-21 – Євгеном Захаровим, розділи 3, 7, 9, 15 – Олегом Целуйком, розділи 5 та 14 – Євгеном Захаровим та Іриною Рапп, розділ 22 – Іриною Рапп. У підготовці матеріалів до видання брали участь Ірина Рапп, Алена Степанюк та Марія Недайвода.

 


Завантажити файл (0.42 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація