MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Громадська організація М’АРТ (“Молодіжна АльтеРнаТива”), м. Чернігів. РЕЗУЛЬТАТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ЗАПИТІВ. Звіт

ПРАВО НА ЖИТТЯ

Предмет запиту

Адресат

Надана інформація

2003 р.

2004 р.

п/п 2005 р.

2005 р.

1

2

3

4

5

6

7

1

Кількість та наслідки випадків невиправданого застосування правоохоронними органами вогнепальної зброї за 2003 р., 2004 р., за перше півріччя 2005 р

Чернігівський РВ УМВС України

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

2

Козелецький РВ УМВС України в Чернігівській області

Не було

Не було

Не було

3

Носівський РВ УМВС України в Чернігівській обл.

Не було

Не було

Не було

4

Новгород-Сіверський РВ УМВС України в Чернігівській області

Не було

Не було

Не було

Не було

5

Прилуцький МРВ України в Чернігівській області

Не було

Не було

Не було

6

Ріпкинський РВ УМВС України в Чернігівській області

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

7

Кількість справ, порушених за статтями 139 - 145 Кримінального кодексу України, з розбивкою за конкретними статтями, за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Прокуратура Чернігівської області

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

8

Дані про смертність та її причини за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Причини:

Статистичний щорічник.

Держкомстат України.

Головне управління статистики у Чернігівській області

24861

ст. 324 (2004), прич. 328

24803

ст. 324(2004)

11523

ст. 191(2005-01-05),

ст. 193 прич.

а) хвороби сист. кровообігу

16844

17076

8122

б) новоутворень

2534

2338

983

в) злоякісних новоутворень

2512

2317

--

г) нещасних випадків, убивств, самогубств та ін. зовнішніх дій

2283

2275

996

д) хвороб органів дихання

1151

1081

540

е) деяких інфекцій та паразитарних хвороб

165

ж) хвороб органів травлення

276

9

Кількість осіб, загиблих внаслідок травм на виробництві за 2003 р., 2004 р. та за перше півріччя 2005 р.

Статистичний щорічник.

Держкомстат України.

Головне управління статистики у Чернігівській області

10

Кількість осіб, загиблих внаслідок побутового травматизму за 2003 р., 2004 р. та за перше півріччя 2005 р.

Статистичний щорічник.

Держкомстат України.

Головне управління статистики у Чернігівській області

Ст.329 (2004)

Ст.329 (2004)

а) випадкові отруєння

481

536

б) з них отруєння алкоголем

427

481

11

Кількість вбивств за 2003 р., 2004 р. та за перше півріччя 2005 р., окремо за роками та за типами (навмисних, по необережності тощо).

Статистичний щорічник.

Держкомстат України.

Головне управління статистики у Чернігівській області

164

ст. 329 (2004)

158

ст.329 (2004)

44 (убивства та замахи)

ст.201 (2005)

12

Інформацію про дитячу смертність 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Статистичний щорічник.

Держкомстат України.

Головне управління статистики у Чернігівській області

90

ст.331(2004)

100

ст.331 (2004)

33

ст.194 (2005)

13

Інформацію про смертність від туберкульозу та ВІЛ/СНІД за 2003 р., 2004 р. та за перше півріччя 2005 р.

Статистичний щорічник.

Держкомстат України.

Головне управління статистики у Чернігівській області

14

Співвідношення народжуваності та смертності за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Статистичний щорічник.

Держкомстат України.

Головне управління статистики у Чернігівській області

-16048

ст.324 (2004)

-15881

ст.324 (2004)

-7927

ст.191(2005)

ПРАВО НА ОСВІТУ

Предмет запиту

Адресат

Надана інформація

2003 р.

2004 р.

п/п 2005 р.

2005 р.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Кількість звернень до суду з позовами до закладів освіти чи співробітників закладів освіти, зміст позовів, кількість задоволених позовів за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Деснянський районний суд м.Чернігова

Інформацію не надано.

N.B.:Інші справи вказані в інформаційному запиті відносяться до категорії справ іншого позовного провадження і не мають розмежування по категоріям у зв'язку з великою кількістю таких справ (4287 цивільних справ з позовними вимогами про відшкодування моральної та матеріальної шкоди на суму 99992635 грн. із них задоволене на суму 2501757 грн.) виділити окремо кожну категорію справ немає можливості.

Інформацію не надано.

N.B.:Інші справи вказані в інформаційному запиті відносяться до категорії справ іншого позовного провадження і не мають розмежування по категоріям у зв'язку з великою кількістю таких справ (2535 цивільних справ з позовними вимогами про відшкодування моральної та матеріальної шкоди на суму 38658558 грн. із них задоволене на суму 2837557 грн.) виділити окремо кожну категорію справ немає можливості.

Інформаці ю не надано.

N.B.:Інші справи вказані в інформаційному запиті відносяться до категорії справ іншого позовного провадження і не мають розмежування по категоріям у зв'язку з великою кількістю таких справ (968 цивільних справ з позовними вимогами про відшкодування моральної та матеріальної шкоди на суму 2875080 грн. із них задоволене на суму 1124300 грн.) виділити окремо кожну категорію справ немає можливості.

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Інформацію не надано.

N.B.: офіційна інформація, чи офіційні статистичні дані стосовно кількості цивільних справ конкретної категорії, яка Вас цікавить, а також облік зазначеної категорії справ та облік прийнятих рішень по цим справам , в суді не ведеться.

Інформацію не надано.

Інформацію не надано.

Ріпкинський районний суд Чернігівської області

В наданні інформації відмовлено.

В наданні інформації відмовлено.

В наданні інформації відмовлено.

Прилуцький міськрайонний суд

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

Козелецький районний суд Чернігівської області

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

Носівський районний суд Чернігівської області

Позови не надходили

5 позовів

Позови не надходили

2.

Кількість звернень до суду з позовами до закладів освіти чи співробітників закладів освіти, зміст позовів, кількість задоволених позовів за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Апеляційний суд Чернігівської області

Інформацію не надано

Інформацію на надано

Інформацію на надано

3.

Дані щодо фінансування освітніх установ (загальний бюджет, бюджет кожної освітньої установи, окремо: матеріально-технічне забезпечення, оплата праці) за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Чернігівська обласна державна адміністрація управління освіти і науки

25,6 млн. грн.

Див. додаток1

30,4 млн. грн.

Див. додаток 1

20,4 млн. грн.

Див. додаток 1.

4.

Кількість звернень до управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації зі скаргами на заклади освіти чи співробітників закладів освіти, зміст скарг, дані про реагування за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Чернігівська обласна державна адміністрація управління освіти і науки

Інформації не надано

Інформації не надано

Інформації не надано

5.

Інформація про результати перевірок ВНЗ щодо відповідності вимогам до рівня акредитації за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Чернігівська обласна державна адміністрація управління освіти і науки

Конкректної інформації не надано

У 2004 році статус класичного державного університету одержав Ніжинський педагогічний університет. У нинішньому році тут вівся набір з 3-х нових спеціальностей, додатково планується відкрити ще 12 спеціальностей.

Конкректної інформації не надано

6.

Кількість вищих учбових закладів за рівнями акредитації станом на 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Чернігівська обласна державна адміністрація управління освіти і науки

Інформації не надано

Інформації не надано

N.B.: Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надає послуги в перепідготовці та післядипломній освіті

а) Кількість вищих учбових закладів 1 - 11 рівня акредитації;

а) 18: 7 училищ, 10 технікумів та 1 коледж

б) Кількість вищих учбових закладів 111 - 1У рівня акредитації;

б) 6: 3 інститути та 3 університети

7.

Кількість студентів, які навчаються за окремими спеціальностями станом на 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Чернігівська обласна державна адміністрація управління освіти і науки

2003-2004 навч. рік:

40,3 тис. чол.

2004-2005 навч.рік:

41,6 тис. чол.

Інформації не надано

8.

Відсоток студентів, які навчаються за кошти державного бюджету станом на 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Чернігівська обласна державна адміністрація управління освіти і науки

Інформації не надано

Інформації не надано

24 880 студентів - за денною формою навчання, з них 56 % - за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів.

9.

Рівень оплати за навчання за окремим спеціальностями у ВНЗ станом на 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Чернігівська обласна державна адміністрація управління освіти і науки

Немає відповіді

Немає відповіді

Немає відповіді

10

Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, оснащених комп’ютерними комплексами станом на 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Чернігівська обласна державна адміністрація управління освіти і науки

Станом на 01.08.2005 р. 469 загальноосвітніх навчальних закладів мають комп'ютерну техніку.

N.B.: Показник забезпеченості комп'ютерною технікою в області складає 38,9 учні на 1 комп'ютер.

Див. Додаток 4

11

Інформація про хід виконання Державної програми інформатизації сільської школи.

Чернігівська обласна державна адміністрація управління освіти і науки

В ході реалізації Програми інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризації сільських шкіл у закладах освіти встановлено 3450 персональних комп'ютерів з процесором Intel 80486 (124 одиниці) і вище.

За рахунок державного бюджету придбано 1143 одиниці комп'ютерної техніки, обласного бюджету - 919, місцевих бюджетів - 299, за спонсорські кошти - 1067, за власні кошти навчальних закладів - 22.

12

Кількість громадян, що знаходяться на обліку у Державній службі зайнятості, які мають вищу освіту за окремим спеціальностями станом на 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Чернігівський обласний центр зайнятості

Інформації на надано

На 01.01.2004 року перебувало осіб: з повною вищою освітою – 2257, з базовою вищою освітою – 6205;

На 01.01.2005 року перебувало осіб: з повною вищою освітою –2269, з базовою вищою освітою –5866;

На 01.07.2005 року перебувало осіб: з повною вищою освітою – 2177, з базовою вищою освітою –5649.

N.B.: Див. Додаток 5

ПРАВО НА ПРИВАТНІСТЬ

Предмет запиту

Адресат

Надана інформація

2003 р.

2004 р.

п/п 2005 р.

2005 р.

1

2

3

4

5

6

7

1

Кількість звернень громадян станом на 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

а) із запитами щодо отримання зібраних відомостей про них

б) кількість задоволених звернень

в) кількість і підстави відмов у задоволенні зазначених вимог

г) копії рішень про відмову у задоволенні згаданих вимог

Чернігівська міська рада

Звернень громадян не надходило.

Звернень громадян не надходило.

Звернень громадян не надходило.

2

Ріпкинська селищна рада

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

3

Прилуцька міська рада

Звернень громадян зареєстровано не було.

Звернень громадян зареєстровано не було.

Звернень громадян зареєстровано не було.

4

Новгород-Сіверська міська рада

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

5

Носівська міська рада

Звернень громадян не надходило.

Звернень громадян не надходило.

Звернень громадян не надходило.

6

Ніжинська міська рада

Звернень громадян не надходило.

Звернень громадян не надходило.

Звернень громадян не надходило.

7

Козелецька селищна рада

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

8

Кількість звернень правоохоронних органів до суду про розкриття таємниць листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (в цілому із розбивкою по СБУ, МВС, органах прокуратури та інших оперативних підрозділах, які мають право на оперативно-розшукову діяльність) за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Апеляційний суд Чернігівської області

Інформацію не надано

Див. Додаток 7

Інформацію не надано

Див. Додаток 7

Інформацію не надано

Див. Додаток 7

9

Кількість судових рішень щодо порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (в цілому із розбивкою по СБУ, МВС, органах прокуратури та інших оперативних підрозділах, які мають право на оперативно-розшукову діяльність) за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Апеляційний суд Чернігівської області

Інформацію не надано Див. Додаток 7

Інформацію не надано Див. Додаток 7

Інформацію не надано Див. Додаток 7

10

Кількість судових рішень про відмову у наданні правоохоронними органами відповідного доступу (в цілому із розбивкою по СБУ, МВС, органах прокуратури та інших оперативних підрозділах, які мають право на оперативно-розшукову діяльність) за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Апеляційний суд Чернігівської області

Інформацію не надано Див. Додаток 7

Інформацію не надано Див. Додаток 7

Інформацію не надано Див. Додаток 7

11

Кількість судових санкцій на негласний обшук за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Територіальне управління державної судової адміністрації у Чернігівській області

Інформацію не надано Див. Додаток 7

Інформацію не надано Див. Додаток 7

Інформацію не надано Див. Додаток 7

12

Кількість справ, порушених за статтею 163 Кримінального кодексу України, за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Прокуратура Чернігівської області

В наданні інформації відмовлено

В наданні інформації відмовлено

В наданні інформації відмовлено

13

Кількість справ, порушених за статтею 182 Кримінального кодексу, за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Прокуратура Чернігівської області

В наданні інформації відмовлено

В наданні інформації відмовлено

В наданні інформації відмовлено

14

Кількість справ, порушених за статтею 162 Кримінального кодексу України, за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Прокуратура Чернігівської області

В наданні інформації відмовлено

В наданні інформації відмовлено

В наданні інформації відмовлено

15

Кількість випадків проникнення співробітників правоохоронних органів до житла чи інших володінь громадян, здійснених не на підставі судового рішення, кількість випадків оскаржень громадянами в судовому порядку правомірності такого проникнення, кількість задоволених скарг (позовів) за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Прокуратура Чернігівської області

В наданні інформації відмовлено

В наданні інформації відмовлено

В наданні інформації відмовлено

ПРАВО НА СВОБОДУ ДУМКИ, СОВІСТІ, ВІРОСПОВІДАНЬ

Предмет запиту

Адресат

Надана інформація

2003 р.

2004 р.

п/п 2005 р.

2005 р.

1

2

3

4

5

6

7

1

а) Кількість звернень релігійних організацій та їх громад:

з повідомленням про проведення масових заходів станом на 2003 р., 2004 р. та за перше півріччя 2005 р.

Чернігівська міська рада

а) 20 звернень (протягом 2003, 2004 р. та п/п 2005 р.)

а) 20 звернень (протягом 2003, 2004 р. та п/п 2005 р.)

а) 20 звернень (протягом 2003, 2004 р. та п/п 2005 р.)

б) не було

б) не було

б) не було

в) не було

в) не було

в) не було

Ріпкинська селищна рада

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

Прилуцька міська рада

а) 14 звернень (протягом 2003-2004 р. та п/п 2005 р.

а) 14 звернень (протягом 2003-2004 р. та п/п 2005 р.

а) 14 звернень (протягом 2003-2004 р. та п/п 2005 р.

б) Кількість відмов, якщо такі були.

б) 1

б) 1

б) 1

в) Підстави відмов

в) звернення було направлено до справи без розгляду оскільки його оформлення не відповідало вимогам чинного законодавства, не вказано адреси та відсутній підпис відповідальної особи.

в) звернення було направлено до справи без розгляду оскільки його оформлення не відповідало вимогам чинного законодавства, не вказано адреси та відсутній підпис відповідальної особи.

в) звернення було направлено до справи без розгляду оскільки його оформлення не відповідало вимогам чинного законодавства, не вказано адреси та відсутній підпис відповідальної особи.

Новгород-Сіверська міська рада

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

Носівська міська рада

Такі звернення не надходили

Такі звернення не надходили

Такі звернення не надходили

Ніжинська міська рада

Такі звернення не надходили

N.B.: Міжконфесійні взаємовідносини в Ніжині, в цілому - позитивні. Елементів конфронтаційного характеру на релігійному ґрунті, порушень чинного законодавства, образ почуттів віруючих та розпалювання міжконфесійних ворожнеч не спостерігалося.

Такі звернення не надходили

N.B.: Міжконфесійні взаємовідносини в Ніжині, в цілому - позитивні. Елементів конфронтаційного характеру на релігійному ґрунті, порушень чинного законодавства, образ почуттів віруючих та розпалювання міжконфесійних ворожнеч не спостерігалося.

Такі звернення не надходили

N.B.: Міжконфесійні взаємовідносини в Ніжині, в цілому - позитивні. Елементів конфронтаційного характеру на релігійному ґрунті, порушень чинного законодавства, образ почуттів віруючих та розпалювання міжконфесійних ворожнеч не спостерігалося.

Козелецька селищна рада

Звернення не надходили.

Звернення не надходили.

Звернення не надходили.

2

а) Кількість позовів релігійних громад чи до релігійних громад, або інших суб’єктів, що стосуються релігійних питань станом на 2003 р., 2004 р. та за першу половину 2005 р.

Деснянський районний суд м. Чернігова

N.B.: Всього було розглянуто 8767 цивільних справ за різними позовними заявами з пред'явленими позовними вимогами про стягнення моральної та матеріальної шкоди на суму 103686129 грн. із них задоволене на суму 3749505 грн. Інші справи вказані в інформаційному запиті відносяться до категорії справ іншого позовного провадження і не мають розмежування по категоріям у зв'язку з великою кількістю таких справ (4287 цивільних справ з позовними вимогами про відшкодування моральної та матеріальної шкоди на суму 99992635 грн. із них задоволене на суму 2501757 грн.) виділити окремо кожну категорію справ немає можливості.

N.B.: Всього було розглянуто 10828 цивільних справ за різними позовними заявами з пред'явленими позовними вимогами про стягнення моральної та матеріальної шкоди на суму 127699480 грн. із них задоволене на суму 11747644 грн. Інші справи вказані в інформаційному запиті відносяться до категорії справ іншого позовного провадження і не мають розмежування по категоріям у зв'язку з великою кількістю таких справ (2535 цивільних справ з позовними вимогами про відшкодування моральної та матеріальної шкоди на суму 38658558 грн. із них задоволене на суму 2837557 грн.) виділити окремо кожну категорію справ немає можливості.

N.B.: Всього було розглянуто 6358 цивільних справ за різними позовними заявами з пред'явленими позовними вимогами про стягнення моральної та матеріальної шкоди на суму 69580066 грн. із них задоволене на суму 3842931 Інші справи вказані в інформаційному запиті відносяться до категорії справ іншого позовного провадження і не мають розмежування по категоріям у зв'язку з великою кількістю таких справ (968 цивільних справ з позовними вимогами про відшкодування моральної та матеріальної шкоди на суму 2875080 грн. із них задоволене на суму 1124300 грн.) виділити окремо кожну категорію справ немає можливості.

грн.

б) Копії судових рішень за такими позовами.

Новозаводський районний суд м. Чернігова

Інформацію не надано

N.B.: Повідомляю, що офіційна інформація, чи офіційні статистичні дані стосовно кількості цивільних справ конкретної категорії, яка Вас цікавить, а також облік зазначеної категорії справ та облік прийнятих рішень по цим справам , в суді не ведеться, що позбавляє суд можливості виконати Ваш інформаційний запит.

Інформацію не надано

N.B.: Повідомляю, що офіційна інформація, чи офіційні статистичні дані стосовно кількості цивільних справ конкретної категорії, яка Вас цікавить, а також облік зазначеної категорії справ та облік прийнятих рішень по цим справам , в суді не ведеться, що позбавляє суд можливості виконати Ваш інформаційний запит.

Інформацію не надано

N.B.: Повідомляю, що офіційна інформація, чи офіційні статистичні дані стосовно кількості цивільних справ конкретної категорії, яка Вас цікавить, а також облік зазначеної категорії справ та облік прийнятих рішень по цим справам , в суді не ведеться, що позбавляє суд можливості виконати Ваш інформаційний запит.

Апеляційний суд Чернігівської області

Інформацію не надано

Інформацію не надано

Інформацію не надано

Ріпкинський районний суд у Чернігівській області

В наданні інформації відмовлено

В наданні інформації відмовлено

В наданні інформації відмовлено

Носівський районний суд у Чернігівській області

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

Прилуцький міськрайсуд у Чернігівській області

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

Новгород-Сіверський районний суд у Чернігівській обл.

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

Козелецький районний суд у Чернігівській обл.

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

3

Кількість справ, порушених за статтями 178 – 181 Кримінального кодексу України, з розбивкою за статтям за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Прокуратура Чернігівської обл.

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

4

Кількість конфесій, течій і спрямувань (загальна та за окремими церквами) станом на 2003 р., 2004 р. та за перше півріччя 2005 р.

Відділ у справах релігії Чернігівської ОДА

Див. Додаток 6

Див. Додаток 6

Див. Додаток 6

5

Кількість релігійних громад (загальна та за окремими церквами) станом на 2003 р., 2004 р. та за перше півріччя 2005

Відділ у справах релігії Чернігівської ОДА

Див. Додаток 6

Див. Додаток 6

Див. Додаток 6

6

Кількість релігійних громад національних меншин (загальна і окремо) станом на 2003 р., 2004 р. та за перше півріччя 2005 р.

Відділ у справах релігії Чернігівської ОДА

Див. Додаток 6

Див. Додаток 6

Див. Додаток 6

7

Кількість духовних учбових закладів (загалом і за конфесіями) станом на 2003 р., 2004 р. та за перше півріччя 2005 р.

Відділ у справах релігії Чернігівської ОДА

Див. Додаток 6

Див. Додаток 6

Див. Додаток 6

8

Кількість релігійних споруд і їхній розподіл за конфесіями станом на 2003 р., 2004 р. та за перше півріччя 2005 р.

Відділ у справах релігії Чернігівської ОДА

Див. Додаток 6

Див. Додаток 6

Див. Додаток 6

9

а) Кількість звернень для реєстрації релігійних громад.

Відділ у справах релігії Чернігівської ОДА

а) Конкретної інформації не надано

а) Конкретної інформації не надано

а) Конкретної інформації не надано

б) Кількість і підстави відмов у 2003 р., 2004 р. та першому півріччі 2005 р.

б) за період з 2003 по 2005 – 1: "місцева релігійна громада “Церква Саєнтології” м. Прилуки як релігійна громада.

б) за період з 2003 по 2005 – 1: "місцева релігійна громада “Церква Саєнтології” м. Прилуки як релігійна громада.

б) за період з 2003 по 2005 – 1: "місцева релігійна громада “Церква Саєнтології” м. Прилуки як релігійна громада.

10

а) Кількість заяв на виділення земельних ділянок під будівництво

Відділ у справах релігії Чернігівської ОДА

Відділ не володіє даною інформацію

Відділ не володіє даною інформацію

Відділ не володіє даною інформацію

б) Кількість відмов станом на 2003 р., 2004 р. та за перше півріччя 2005 р.

11

Чи мали місце конфлікти на релігійному ґрунті у 2003 р., 2004 р. та у 2005 р.? Якщо так – якими були причини конфлікту і яким чином його було розв’язано.

Відділ у справах релігії Чернігівської ОДА

N.B.: Інформацію щодо "конфліктів на релігійному грунті" Ви можете отримати безпосередньо у відділі

N.B.: Інформацію щодо "конфліктів на релігійному грунті" Ви можете отримати безпосередньо у відділі

N.B.: Інформацію щодо "конфліктів на релігійному грунті" Ви можете отримати безпосередньо у відділі

12

а) Кількість громадян, які звернулися за проходженням альтернативної служби з релігійних мотивів.

Чернігівський обласний військовий комісаріат

а) 23

а)10

а) 3

б) 21

б) 7

б) 1

б) Кількість задоволених звернень, за 2003 р., 2004 р. та першу половину 2005 р.

ПРАВО НА ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ

Предмет запиту

Адресат

Надана інформація

2003 р.

2004 р.

п/п 2005 р.

2005 р.

1

2

3

4

5

6

7

1

Максимальна і середня сума позовів громадян на відшкодування матеріальної і моральної шкоди за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Деснянський районний суд м.Чернігова

Всього було розглянуто 8767 цивільних справ за різними позовними заявами з пред'явленими позовними вимогами про стягнення моральної та матеріальної шкоди на суму 103686129 грн.

Всього було розглянуто 10828 цивільних справ за різними позовними заявами з пред'явленими позовними вимогами про стягнення моральної та матеріальної шкоди на суму 127699480 грн.

Всього було розглянуто 6358 цивільних справ за різними позовними заявами з пред'явленими позовними вимогами про стягнення моральної та матеріальної шкоди на суму 69580066 грн.

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Інформацію не надано. Облік не ведеться.

Інформацію не надано. Облік не ведеться.

Інформацію не надано. Облік не ведеться.

Ріпкинський районний суд Чернігівської області

В наданні інформації відмовлено.

В наданні інформації відмовлено.

В наданні інформації відмовлено.

Прилуцький міськрайонний суд

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

Козелецький районний суд Чернігівської області

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

Носівський районний суд Чернігівської області

18 звернень на суму від 500 грн. до 15 000 грн., 20 позовів про відшкодування моральної шкоди, з них задоволених позовів – 7 на суму від 500 грн. до 5 000 грн.

21 звернення на суму від 500 грн. до 30 000 грн., 26 позовів про відшкодування моральної шкоди, з них задоволених позовів – 5 на суму від 500 грн. до 10 000 грн.

10 звернень на суму від 3 000 грн. до 50 000 грн., 4 позови про відшкодування моральної шкоди з них задоволено 1 позов на суму 1 500 грн.

Кількість звернень громадян до суду з вимогою відшкодування шкоди, середня сума відшкодування, зазначена у позовній заяві (у тому числі окремо – моральної шкоди) за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Деснянський районний суд м.Чернігова

Всього було розглянуто 8767 цивільних справ за різними позовними заявами з пред'явленими позовними вимогами про стягнення моральної та матеріальної шкоди на суму 103686129 грн.

Всього було розглянуто 10828 цивільних справ за різними позовними заявами з пред'явленими позовними вимогами про стягнення моральної та матеріальної шкоди на суму 127699480 грн.

Всього було розглянуто 6358 цивільних справ за різними позовними заявами з пред'явленими позовними вимогами про стягнення моральної та матеріальної шкоди на суму 69580066 грн.

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Інформацію не надано. Облік не ведеться.

Інформацію не надано. Облік не ведеться.

Інформацію не надано. Облік не ведеться.

Прилуцький міськрайонний суд

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

Козелецький районний суд Чернігівської області

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

Носівський районний суд Чернігівської області

18 звернень на суму від 500 грн. до 15 000 грн., 20 позовів про відшкодування моральної шкоди

21 звернення на суму від 500 грн. до 30 000 грн., 26 позовів про відшкодування моральної шкоди

10 звернень на суму від 3 000 грн. до 50 000 грн., 4 позови про відшкодування моральної шкоди

Апеляційний суд Чернігівської області

Інформацію не надано.

Справи зазначені у запиті ведуться в місцевих судах.

Інформацію не надано.

Справи зазначені у запиті ведуться в місцевих судах.

Інформацію не надано.

Справи зазначені у запиті ведуться в місцевих судах.

Кількість рішень суду про задоволення такого позову, середній розмір визначеного судом відшкодування (у тому числі окремо – моральної шкоди) за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Деснянський районний суд м.Чернігова

Всього було розглянуто 8767 цивільних справ за різними позовними заявами з пред'явленими позовними вимогами про стягнення моральної та матеріальної шкоди на суму 103686129 грн. із них задоволене на суму 3749505 грн.

Всього було розглянуто 10828 цивільних справ за різними позовними заявами з пред'явленими позовними вимогами про стягнення моральної та матеріальної шкоди на суму 127699480 грн. із них задоволене на суму 11747644 грн.

Всього було розглянуто 6358 цивільних справ за різними позовними заявами з пред'явленими позовними вимогами про стягнення моральної та матеріальної шкоди на суму 69580066 грн. із них задоволене на суму 3842931 грн.

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Інформацію не надано. Облік не ведеться.

Інформацію не надано. Облік не ведеться.

Інформацію не надано. Облік не ведеться.

Ріпкинський районний суд Чернігівської області

В наданні інформації відмовлено.

В наданні інформації відмовлено.

В наданні інформації відмовлено.

Прилуцький міськрайонний суд

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

Козелецький районний суд Чернігівської області

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

Носівський районний суд Чернігівської області

Задоволених позовів – 7 на суму від 500 грн. до 5 000 грн.

Задоволених позовів – 5 на суму від 500 грн. до 10 000 грн.

Задоволено 1 позов на суму 1 500 грн.

ПРАВО НА УЧАСТЬ В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ

Предмет запиту

Адресат

Надана інформація

2003 р.

2004 р.

п/п 2005 р.

2005 р.

1

2

3

4

5

6

7

1

Чи проводилися відкриті, публічні кадрові конкурси з оприлюдненням інформації про них?

Чернігвська облсна державна адміністрація

---

---

За наявності вакантних посад в засобах масової інформації оголошується конкурс на їх заміщення , Так, в липні поточного року на три вільні посади державних службовців в апараті облдержадміністрації в газеті "Деснянська правда" були надруковані оголошення про проведення конкурсу.

Як правило, такі конкурси проводяться в робочому порядку, без широкого оприлюднення.

2

Кількість громадян, які взяли участь у таких конкурсах

Чернігвська облсна державна адміністрація

---

---

Протягом місяця з дня опублікування оголошення виявили бажання взяти участь у конкурсі 6 чоловік

3

Кількість громадян, працевлаштованих за наслідками публічних кадрових конкурсів.

Чернігвська облсна державна адміністрація

---

---

Згідно з порядком проведення конкурсу кандидати склали Іспит, а конкурсна комісія перевірила їх відповіді та виставила оцінки. Після обговорення кандидатур за результатами іспитів в кінці серпня 2005 року на три вакантні посади було обрано трьох осіб.

Одну особу, яка Іспит здала успішно, але не пройшла за конкурсом, комісія рекомендувала зарахувати до резерву кадрів

4

Кількість справ, порушених за статтями 157 – 159 Кримінального кодексу України за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Прокуратура Чернігівської області

В наданні інформації відмовлено:

Відомості за якими Ви звернулись не підлягаюіь наданню згідно до положень ст.ст.28, ЗО, 37 Закону України ''Про інформацію", оскільки вони стосуються оперативної та слідчої роботи правоохоронних органів. Аналітичні документи відповідного спрямування становлять внутривідомчу службову кореспонденцію, пов"язану з розробкою напрямків діяльності та процесом прийнятгя рішень. Доступ до даних щодо проведення конкретних оперативно-розшукових заходів відповідно до вимог чинного законодавства здійснюється за режимом таємності.

В наданні інформації відмовлено

В наданні інформації відмовлено

5

Кількість справ, відкритих за статтями 157 – 159 Кримінального кодексу України за наслідками розлідування правопорушень під час виборів Президента України.

Прокуратура Чернігівської області

В наданні інформації відмовлено

В наданні інформації відмовлено

В наданні інформації відмовлено

6

Кількість засуджених за статтями 157 – 159 Кримінального кодексу, за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Прокуратура Чернігівської області

В наданні інформації відмовлено

В наданні інформації відмовлено

В наданні інформації відмовлено

ПРАВО НА СВОБОДУ ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ

Предмет запиту

Адресат

Надана інформація

2003 р.

2004 р.

п/п 2005 р.

2005 р.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Кількість судових процесів, де ЗМІ та/або журналіст – позивач, їхні характеристики, станом на 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Господарський суд Чернігівської області

Подібних справ суд не розглядав

Подібних справ суд не розглядав

Подібних справ суд не розглядав

Подібних справ суд не розглядав

Територілаьне управління державної судової адміністрації у Чернігівській області

Інформацію не надано

Інформацію не надано

Інформацію не надано

2.

Кількість судових процесів, де ЗМІ та/або журналіст – відповідач, середня і максимальна сума позову, станом на 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

а) перебувало в провадженні,

Господарський суд Чернігівської області

Подібних справ суд не розглядав

Подібних справ суд не розглядав

Подібних справ суд не розглядав

Подібних справ суд не розглядав

Територілаьне управління державної судової адміністрації у Чернігівській

області

а) 10 справ

а) 6 справ

а) 2 справи.

б) закінчено провадженням,

б) 10 справ

б) 5 справ

б) 2 справи

в) з задоволенням позову,

в) 2 справи.

в) 1 справа.

в)1 справа.

г) суми матеріальної і моральної шкоди пред`явлені до стягнення,

г) 7600 грн.

г) 4700 грн.

г) 151000 грн.

д) суми матеріальної і моральної шкоди

присуджені до стягнення.

д) 6900 грн.

д) – грн.

д) – грн.

3

Кількість справ, порушених за ст. 171 Кримінального кодексу України за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Прокуратура Чернігівської області

В наданні інформації відмовлено:

N.B.: Відомості за якими Ви звернулись не підлягаюіь наданню згідно до положень ст.ст.28, ЗО, 37 Закону України ''Про інформацію", оскільки вони стосуються оперативної та слідчої роботи правоохоронних органів. Аналітичні документи відповідного спрямування становлять внутривідомчу службову кореспонденцію, пов"язану з розробкою напрямків діяльності та процесом прийнятгя рішень. Доступ до даних щодо проведення конкретних оперативно-розшукових заходів відповідно до вимог чинного законодавства здійснюється за режимом таємності.

В наданні інформації відмовлено:

N.B.: Відомості за якими Ви звернулись не підлягаюіь наданню згідно до положень ст.ст.28, ЗО, 37 Закону України ''Про інформацію", оскільки вони стосуються оперативної та слідчої роботи правоохоронних органів. Аналітичні документи відповідного спрямування становлять внутривідомчу службову кореспонденцію, пов"язану з розробкою напрямків діяльності та процесом прийнятгя рішень. Доступ до даних щодо проведення конкретних оперативно-розшукових заходів відповідно до вимог чинного законодавства здійснюється за режимом таємності.

В наданні інформації відмовлено:

N.B.: Відомості за якими Ви звернулись не підлягаюіь наданню згідно до положень ст.ст.28, ЗО, 37 Закону України ''Про інформацію", оскільки вони стосуються оперативної та слідчої роботи правоохоронних органів. Аналітичні документи відповідного спрямування становлять внутривідомчу службову кореспонденцію, пов"язану з розробкою напрямків діяльності та процесом прийнятгя рішень. Доступ до даних щодо проведення конкретних оперативно-розшукових заходів відповідно до вимог чинного законодавства здійснюється за режимом таємності.

4

Кількість ЗМІ, зареєстрованих у Чернігівській області, у тому числі – друкованих та електронних, станом на 2003 р., 2004 р. та станом на перше півріччя 2005 р.

Управління у справах преси та інформації

Див. Додаток 3

Див. Додаток 3

Див. Додаток 3

5

Перелік зареєстрованих ЗМІ із зазначенням їхніх засновників, станом на 2003 р., 2004 р. та станом на перше півріччя 2005 р.

Управління у справах преси та інформації

Див. Додаток 3

Див. Додаток 3

Див. Додаток 3

6

Кількість звернень за реєстрацією засобів масової інформації станом на 2003 р., 2004 р. та станом на перше півріччя 2005 р.

Управління у справах преси та інформації

Інформацію не надано:

N.B.: Щодо даних відносно 2003 - 2004 років повідомляємо, що згідно з положенням про управління ми не займаємося підготовкою статистично'і інформації.

Інформацію не надано:

N.B.: Щодо даних відносно 2003 - 2004 років повідомляємо, що згідно з положенням про управління ми не займаємося підготовкою статистично'і інформації.

22 фізичні та юридичні особи.

N.B.: Повідомляємо також, що електронні засоби масової інформації перебувають у компетенції Представника Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення в Чернігівській області Л.П.Мельника, офіс якою знаходиться за адресою: 14000, м. Чернігів, пр-кт Миру, 14, к. 12.

7

Кількість випадків і підстави відмов у реєстрації ЗМІ станом на 2003 р., 2004 р. та станом на перше півріччя 2005 р., копії відповідних рішень.

Управління у справах преси та інформації

Інформацію не надано

Інформацію не надано

Інформацію не надано

СВОБОДА АСОЦІАЦІЙ

Предмет запиту

Адресат

Надана інформація

2003 р.

2004 р.

п/п 2005 р.

2005 р.

1

2

3

4

5

6

7

1

Кількість зареєстрованих

Управління юстиції у Чернігівській області

В порядку інформації повідомляємо, що станом на 1 січня 2003 року обласним управлінням юстиції зареєстровано:

Станом на 1 січня 2004 року обласним управлінням юстиції зареєстровано:

Станом на 1 січня 2005 року обласним управлінням юстиції зареєстровано:

а) об’єднань громадян,

а) 95 громадських організацій,

а) 111 громадських організацій,

а) 126 громадських організацій,

б) осередків політичних партій,

б) 72 структурних утворень політичних партій,

б) 112 структурних утворень політичних партій,

б) 126 структурних утворень політичних партій,

в) кількість їх членів, станом на 2003 р., 2004 р. та станом на перше півріччя 2005 р.

в) Інформацію не надано.

в) Інформацію не надано.

в) Інформацію не надано.

2

Кількість легалізованих (загалом, шляхом реєстрації, шляхом повідомлення) громадських організації станом на 2003 р., 2004 р. та станом на перше півріччя 2005 р.

Управління юстиції у Чернігівській області

43 громадські організації

54 громадські організації

62 громадські організації

3

Кількість членів зареєстрованих громадських організації станом на 2003 р., 2004 р. та станом на перше півріччя 2005 р.

Управління юстиції у Чернігівській області

В наданні даної інформації відмовлено:

Жодним законодавчим актом не передбачено надання до реєструючого органу відомостей про кількість членів громадських формувань (структурних утворень політичних партій, громадських організацій тощо).

--

--

4

Середня тривалість процедури реєстрації громадських організацій

Управління юстиції у Чернігівській області

Терміни розгляду заяв щодо реєстрації громадських формувань, визначені Законом України "Про об'єднання громадян". Законом України "Про політичні партії в Україні", іншими законодавчими актами і дотримуються.

--

--

5

Кількість відмов у реєстрації громадських організацій та їхні підстави станом на 2003 р., 2004 р. та станом на перше півріччя 2005 р.

Управління юстиції у Чернігівській області

Конкретної інформації на надано:

У реєстрації об'єднань громадян відмовляється на підставі відповідних статей Закону України "Про об'єднання громадян". Закону України "Про політичні партії в Україні", іншими законодавчих актів з аргументацією причин відмови і роз'ясненням права оскарження рішення про відмову у судовому порядку. Звернень громадян до судових органів для оскарження рішень про відмову в державній реєстрації не було.

--

--

6

Копії рішень про відмову у реєстрації громадських організацій

Управління юстиції у Чернігівській області

Інформації не надано:

У відповідності до ст. 8 Закону України "Про об'єднання громадян" втручання державних органів та службових осіб у діяльність об'єднань громадян, так само як і втручання об'єднань громадян у діяльність державних органів, службових осіб та у діяльність інших об'єднань громадян, не допускається, крім випадків, визначених Законом.

--

--

ПРАВО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я

Предмет запиту

Адресат

Надана інформація

2003 р.

2004 р.

п/п 2005 р.

2005 р.

1

2

3

4

5

6

7

1

Кількість позовів громадян до медичних установ та лікарів щодо неналежного (в тій чи іншій мірі) медичного обслуговування за 2003 р., 2004 р., та за перше півріччя 2005 р.

Деснянський районний суд м.Чернігова

Інформацію не надано.

Виділити окремо кожну категорію справ немає можливості.

--

--

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Інформацію не надано.

Облік не ведеться.

--

--

Ріпкинський районний суд Чернігівської області

В наданні інформації відмовлено

В наданні інформації відмовлено

В наданні інформації відмовлено

Прилуцький міськрайонний суд

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

Козелецький районний суд Чернігівської області

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області

Не відповіли

Не відповіли

Не відповіли

Носівський районний суд Чернігівської області

Позови не надходили

Позови не надходили

Позови не надходили

Територіальне управління державної судової адміністрації у Чернігівській області

Інформацію не надано

Інформацію не надано

Інформацію не надано

3

Кількість справ, порушених за статтею 184 Кримінального кодексу України, за 2003 р., 2004 р. та перше півріччя 2005 р.

Прокуратура Чернігівської області

В наданні інформації відмовлено

В наданні інформації відмовлено

В наданні інформації відмовлено


   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація