MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Права людини в Україні - 2005. VI. Право на доступ до інформації

[1]

Розвиток доступу до інформації у 2005 році був у фокусі інтересу суспільства: чи будуть виконані обіцянки прозорості й відкритості влади, надані під час Помаранчевої революції? Виявилося, що не так сталося, як обіцялося, хоча в цілому під тиском суспільства доступ до інформації покращився. У цьому розділі надається короткий опис подій у цій дуже важливій сфері для реалізації всіх прав і свобод.

1. Огляд нового законодавства[2]

Ще в квітні 2005 року Президент дав доручення Міністерству юстиції підготувати два законопроекти: про доступ до інформації та про інформаційну відкритість влади. Міністерство юстиції почало розглядати законопроекти про зміни та доповнення до Закону «Про інформацію», підготовлені Харківською правозахисною групою Державним комітетом з питань телебачення та радіомовлення. Крім того, в кінці року народним депутатом Віктором Мусіякою був внесений до парламенту законопроект про доступ до інформації, підготовлений Центром політико-правових реформ. Проте протягом року жоден законопроект не розглядався. На початку 2006 року Міністерство юстиції остаточно зупинилося на законопроекті ХПГ і почало готувати його для внесення від Кабінету міністрів. Можна сподіватися, що протягом 2006 року законопроект почне розглядатися Верховною Радою. Законопроект «Про інформаційну відкритість влади», який був раніше прийнятий у першому читанні, розглядався у другому читанні і, на жаль, був відхилений парламентом.

У кінці 2005 року Верховна Рада прийняла прогресивні закони, які поліпшують доступ до інформації, а саме Закон «Про доступ до судових рішень» від 22.12.2005 (набирає чинності з першого червня 2006 року) і Закон «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо права на інформацію» від 12.12.2005. Закон «Про доступ до судових рішень» створює можливість для більшої відкритості судової влади. Даний Закон відповідає міжнародним стандартам, логічно побудований та значно полегшує процедуру доступу до судових рішень завдяки створенню Єдиного державного реєстру судових рішень (далі Реєстр). Згідно з Законом Реєстр – це автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень (рішень, судових наказів, постанов, вироків, ухвал). Обов’язок забезпечити введення в дію Єдиного державного реєстру судових рішень покладається на Державну судову адміністрацію України. Планується, що вже на момент набрання чинності Законом 01.06.2006 буде забезпечено постійне внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень, електронних копій судових рішень Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, апеляційних та місцевих адміністративних судів, апеляційних та місцевих господарських судів, апеляційних загальних, а внесення судових рішень місцевих загальних судів – не пізніше 1 січня 2007 року.

Важливою новелою Закону є те, що доступ до судових рішень внесених до Реєстру, буде відкритим для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України в повному обсязі. З єдиним обмеженням: у відкритих для загального доступу через оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади або офіційно опублікованих судових рішеннях не можуть бути розголошені відомості, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу, такі відомості замінюються літерними або цифровими позначеннями. Необхідність такого обмеження зумовлена потребою забезпечити передбачене статтею 32 Конституції України право на приватність. До відомостей, які дають можливість ідентифікувати фізичну особу, закон відносить: імена (ім’я, побатькові, прізвище) фізичних осіб; адреси місця проживання або перебування фізичних осіб, номери телефонів чи інших засобів зв’язку, адреси електронної пошти, ідентифікаційні номери (коди); реєстраційні номери транспортних засобів. Крім цього у текстах судових рішень, відкритих для загального доступу, не можуть бути розголошені відомості, для забезпечення нерозголошення яких було прийнято рішення про розгляд справи в закритому судовому засіданні.

Закон також регулює питання захисту інформації, внесеної до Реєстру; відтворення та інше використання судових рішень; офіційне опублікування судових рішень; процедуру доступу до судових рішень заінтересованих осіб; порядок оскарження в разі відмови надати доступ до судового рішення.

Законом «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо права на інформацію», який був ухвалений Верховною Радою 12 грудня 2005 року, внесені зміни до положень статей 23, 277, 278, 296, 301, 302 Цивільного кодексу України. Зокрема, була прийнята нова редакція статті 277 ЦК. Попередня редакція ч. 3 ст. 277 ЦК була некоректною: «вважається, що негативна інформація, поширена про особу, є недостовірною». Саме тому для уникнення неоднозначного тлумачення цієї норми судами, ч. 3. ст. 277 ЦК була викладена в наступній редакції: «…негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного». Зі статті 302 Цивільного кодексу України було вилучене положення: «…не допускається також збирання інформації, яка є державною таємницею або конфіденційною інформацією юридичної особи». Це, безперечно, дуже важлива позитивна зміна, оскільки вона фактично спростовує зміни до Закону про пресу, прийняті 11 травня 2004 року, згідно з якими звужувалася норма статті 34 Конституції: проголошувалося «право кожного громадянина вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, використовувати та поширювати будь-яку відкриту за режимом доступу інформацію за допомогою друкованих ЗМІ». Тим не менше необхідно скасувати зміни до Закону про пресу явним чином.

У серпні 2005 року оприлюднена нова редакція Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затверджена Наказом СБУ за №440 від 12.08.2005 р. і зареєстрована Мінюстом України за №902/11182 від 17.08.2005 р.[3]

Цей документ відрізняється від попереднього тим, що в ньому введені визначення допоміжних слів та термінів, в кожній статті визначені також установи, державні експерти яких, включили ті чи інші відомості до таємних. Це, безумовно, є позитивною рисою нової версії ЗВДТ.

Новий ЗВДТ містить майже на 50 статей більше, але зовсім нової інформації, що тепер становить державну таємницю, не так багато. Деякі із статей деталізовано і переформульовано, і таким чином збільшена кількість статей. Серед зовсім нових для ЗВДТ відомостей слід відзначити відомості про конкретні показники впливу гідрометеоумов на дії ЗС, їх тактику (ст. 1.2.5), організацію прихованого управління військами (ст. 1.5.5), схеми фельд’єгерського зв’язку (ст. 1.7.3), про довгострокові прогнози, оцінки центральних органів влади щодо перспектив стратегічного розвитку двостороннього (багатостороннього) співробітництва з питань зовнішньої політичної діяльності України (ст. 3.1.5), про статистичні показники оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності, що дають змогу здійснити кількісну оцінку оперативних сил і засобів, які застосовувались для здійснення цієї діяльності (ст. 4.4.8), про морально-психологічний стан у військах (1.2.1, 1.2.2, 4.6.4) та психогенні втрати (1.2.3), про охорону та оборону дипломатичних представництв України за кордоном (4.7.4, 4.7.5).

Більш детальний аналіз ЗВДТ викликає запитання про доцільність деяких формулювань, а також правомірність віднесення певної інформації до таємної.

У відповідності до п. 22 ст. 85 Конституції України «затвердження загальної структури, чисельності, визначення функцій Збройних сил України, Служби безпеки України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також Міністерства внутрішніх справ України» належить до повноважень Верховної Ради і тому не може бути державною таємницею. Тому із ст. 1.1.6 ЗВДТ ці відомості треба вилучити із переліку таємних. Те саме відноситься і до ст. 4.1.11, яка засекречує штатну чисельність, в тому числі у цілому щодо СБУ та УДО. Чому це повинно бути секретом?

Чому вартість постачання озброєння (ст. 1.4.7) щодо ЗС, ДПС, МВС становить державну таємницю? Адже ст. 4. ч. 5 Закону України «Про демократичний цивільний контроль над воєнною організацією і правоохоронними органами держави» передбачає здійснювання цивільного контролю на основі «прозорості видатків на національну безпеку і оборону».

Зовсім незрозуміло, чому і в цьому ЗВДТ до таємних відомостей віднесене постачання речового та медичного майна в цілому щодо ЗС (ст. 1.4.8), хоча чисельність військ в цілому не є таємницею.

Дещо застарілими виглядають статті 1.11.5, 1.11.7 і 1.11.8 щодо топографічних даних, бо зйомки з космосу дають можливість складати умовному противнику дуже якісні і точні карти.

Ст. 3.1.5 забороняє, по суті, будь-які аналітичні прогнози і оцінки діяльності України в міжнародній сфері, бо це так чи інакше може впливати на потенційне співробітництво. Якщо у такому вигляді стаття буде застосовуватись, то Україна знову стане закритою державою з невідомими цілями своїх зовнішніх контактів і співробітництва.

Незрозуміло, чому обсяг надходжень від експорту озброєння створює загрозу національним інтересам і безпеці України (ст. 3.2.4, 3.2.5). Слід зазначити, що ці питання дуже жваво обговорюються у ЗМІ, в тому числі, і на телебаченні, за участю виробників озброєння, науковців та представників влади.

Ст. 4.2.7, яка за поданням усіх відомств – розвідка, служба безпеки, державна охорона, прикордонна служба, податкова служба – визнає державною таємницею «кількість приміщень, які на конфіденційній основі використовуються, готуються до використання або використовувалися раніше» для виконання завдань оперативної діяльності. Незрозуміло, як кількісний показник може негативно вплинути на результати оперативно-розшукової діяльності, але його засекречення дає дуже широкі можливості до махінацій і корупції у майновій сфері в кожній із зазначених служб.

Так само і засекречування статистичних даних розшукової та розвідувальної діяльності за окремими напрямами (ст. 4.4.8) дає дуже широкі можливості до порушення прав людини без будь-якої відповідальності за це. У статті, правда, йдеться про такі відомості, що дають змогу здійснити кількісну оцінку оперативних сил і засобів, які застосовувалися для здійснення цієї діяльності. Але це не може завадити втаємниченню таких даних, наприклад, як кількість санкцій на зняття інформації з каналів зв’язку (телефонів, мобільних телефонів, електронної пошти, Інтернету, тощо), терміни цих оперативно-розшукових дій, та наслідки (скільки таких дій привели до судового розгляду справи, заради розслідування якої використовувалося прослуховування). Зате можна використовувати прослуховування у будь-яких цілях за розсудом секретних служб, про що вже не раз заявляли вищі посадові особи, політики, журналісти тощо.

Невідомо, про які відомості йдеться у ст.ст. 4.11.16 та 4.12.1, що можуть викликати засекречення державними експертами матеріалів судових справ та дізнання. Якщо розголошення цих відомостей «може завдати шкоди національним інтересам і безпеці», то ці відомості повинні становити державну таємницю і про засекречення в цьому випадку йдеться у ст.ст. 4.12.2 и 4.12.3, якщо ні – то матеріали повинні бути відкритими. Складається враження, що всі силові структури ввели ст.ст. 4.11.16 і 4.12.1 у ЗВДТ, щоби на свій розсуд і в своїх інтересах можна було засекречувати, фактично, будь-які матеріали дізнання та судочинства.

Майже всі перелічені недоліки були притаманні і попередньому ЗВДТ.

На нашу думку, необхідно виключити із ЗВДТ статті, у яких ідеться про «морально-психологічний стан особового складу» – засекречення цих даних є верхом безпринципності і безглуздя. Визначення самого терміну «морально-психологічний стан» або відомостей про нього ЗВДТ не наводить – просто у ст.ст. 1.2.1 та 4.6.4 йдеться про засекречування відомостей про морально-психологічний стан у військах (ЗС та ДПС), які дають змогу встановити боєздатність військових. Навіть із загальних міркувань ясно, що морально-психологічний стан визначається не тільки бойовою підготовкою (про що експерти подбали окремо), а насамперед відносинами між офіцерами та прапорщиками із солдатами, між самими солдатами, тобто так званими статутними (або нестатутними) відносинами, побутовими умовами та медичним обслуговуванням, можливостями спілкування та відвідування частин рідними й близькими солдат, представниками громадських організацій тощо. Таким чином, відомості про «дідівщину», якість харчування, використання солдат не за призначенням та інші негативні особливості строкової служби можуть вважатися державною таємницею. Тоді ясно, що і відомості про психогенні утрати особового складу теж становлять державну таємницю (ст. 1.2.3). Що стосується відомостей про ефективність морально-психологічного забезпечення підготовки чи застосування військ, які дають змогу встановити їх боєздатність (ст. 1.2.1, 4.6.4), то тут зовсім незрозуміло, що саме мається на увазі – може про ефективність впливу тих показників, які перелічені вище, а може, йдеться про якісь таємні психологічні або психогенні програми, які можуть впливати на боєздатність. Все це може призвести до суттєвих порушень прав людини, але ст. 8 Закону України «Про державну таємницю» забороняє засекречувати інформацію про факти порушень прав і свобод людини і громадянина.

Що стосується ст. 1.2.2, яка засекречує «відомості про морально-психологічну обстановку в районах застосування військ (сил), які дають змогу встановити їх боєздатність», то це яскрава ілюстрація того, наскільки Генштаб, експерти якого внесли до ЗВДТ всі три зазначенні статті (1.2.1, 1.2.2, 1.2.3) бажає закрити, відокремити армію від суспільства, яке армія і повинна захищати. Що ж саме мали на увазі експерти, що треба засекретити – паніку серед населення, ставлення населення до застосування військ, дії військових щодо населення тощо? І як це можна утаємничити – хіба що оточити весь район, де задіяні війська. Тут і стане ясно, що обстановка неблагополучна. Крім того, та ж ст. 8 Закону України «Про державну таємницю» забороняє засекречувати інформацію про надзвичайні явища, стан правопорядку, факти порушення прав людини і громадянина.

Це дуже цинічні і страшні статті, що підтверджується ще і ст. 1.2.3 про психогенні втрати особового складу, які перш за все залежать від морально-психологічного стану у військах та регіонах, де задіяні війська. Правда, психогенні втрати можуть виникнути ще і внаслідок безпринципної, а іноді непрофесійної роботи медичних комісій, які дають дозвіл на призов явно хворих юнаків, що значно підриває не тільки авторитет, а й боєздатність армії.

Заради справедливості слід зазначити, що деякі статті попереднього ЗВДТ, що викликали нарікання, вилучені (наприклад, про перспективи співробітництва СБУ із спецслужбами інших країн, про опис під’їздів до великих залізничних вузлів, станцій тощо), деякі, наприклад, стосовно смертної кари, сформульовані більш коректно.

1.2. Доступ до нормативно-правових актів

Це питання детально розглянуте в Доповіді правозахисних організацій «Права людини в Україні – 2004». У 2005 році ситуація змінилася мало. Так і не був прийнятий Закон про порядок оприлюднення нормативно-правових актів, замість нього Міністерство юстиції випустило відомчу інструкцію, яка не може замінити закон. Не був скасований Указ Президента №503 від 10 червня 1997 року «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності», як і раніше, велика кількість нормативно-правових актів не оприлюднюються. Досі існує велика кількість закритих відомчих інструкцій, які для працівників відповідних відомств важать більше, ніж Конституція і закони України. Генеральна прокуратура України, як і раніше, не реєструє свої нормативні акти в Міністерстві юстиції відповідно до Указу Президента України №493 від 21 травня 1998 року, внаслідок цього багато нормативно-правових актів Генеральної прокуратури не друкуються. Це неприпустиме становище має бути виправлене: усі відкриті нормативно-правові акти органів виконавчої влади повинні оприлюднюватися і вміщатися до комп’ютерно-правових систем.

Певний прогрес відбувся відносно використання незаконних грифів обмеження доступу «Не для друку», «Опублікуванню не підлягає», «Для службового користування». Це стало наслідком широкої публічної кампанії: привернення суспільної уваги до цієї проблеми, відкритих листів до Президента, судових позовів, приєднання широкого кола громадських активістів Альянсу «Майдан», тощо.[4] Кампанія почалася в кінці січня 2005 року і мала такі результати.

По-перше, кількість актів, що отримують незаконні обмежувальні грифи, суттєво зменшилася. Якщо Президент Л.Кучма видав близько 900 актів під такими грифами, Прем’єр-Міністр В.Янукович – близько 100, то Президент В.Ющенко – 44 (42 укази, 2 розпорядження, з них 40 – до 1 квітня, а з 1 листопада 2005 р. – жодного), Прем’єр-Міністр Ю.Тимошенко – 15 (13 з грифом «Не для друку», 2 розпорядження з грифом ДСК), Прем’єр-Міністр Ю.Єхануров – жодного (одна постанова з грифом ДСК). Можна стверджувати, що практика використання грифів «Не для друку» та «Опублікуванню не підлягає» припинена.

По-друге, Міністерство юстиції України визнало протиправним використання обмежувальних грифів, не передбачених законодавством (див. лист Міністерства у додатку 1).

По-третє, після численних вимог правозахисників та громадянських активістів Міністерство юстиції надало назви спочатку 96 постанов та розпоряджень уряду В.Януковича, а потім – 295 актів усіх урядів України з грифом «Не для друку», починаючи з січня 2001 року (див. перелік цих 295 актів у додатку 2). При цьому Міністерство юстиції повідомило, що «згідно з дорученням Кабінету Міністрів України головні розробники актів Кабінету Міністрів України здійснюють експертну оцінку актів Кабінету Міністрів України, на яких проставлено позначки «Не для друку» та «Опублікуванню не підлягає» (відповідно до Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893), і у разі наявності в актах конфіденційної інформації, що є власністю держави, – будуть підготовлені пропозиції щодо надання зазначеним актам передбаченого законодавством України грифу обмеження доступу, а у разі відсутності в них такої інформації – пропозиції щодо зняття позначок «Не для друку» та «Опублікуванню не підлягає» та опублікування актів у встановленому порядку».

Аналіз назв зазначених нормативних актів, як можна переконатися, засвідчує, що серед них є певна кількість документів оборонної тематики. Проте, щодо більшості документів виникають серйозні підозри як стосовно обґрунтованості їхнього засекречення, так і щодо законності здійснення дій, які вони передбачають. Такі документи можна розділити на три групи: корупційні дії; різноманітні пільги та преференції для вищих посадових осіб; кулуарні політичні домовленості. Запитання очевидне і просте – якщо в тих актах нема нічого незаконного, то нащо їх приховувати?

Зауважимо, що Секретаріат Президента розкрити навіть назви актів Президента з незаконними грифами так і не наважився, що стало предметом судових позовів.

Не хоче розкривати свої акти з незаконними грифами і Верховна Рада України. Саме її актами затверджувалися державні програмні документи, які визначають стратегію розвитку паливно-енергетичного комплексу України, але зміст деяких з них так і залишився невідомим. У той час, коли ці питання викликають дедалі жвавіший інтерес громадськості, є темою численних резонансних публікацій у ЗМІ та передвиборчої політичної полеміки, держава досі не створила механізмів достатньої відкритості та громадської участі у розробленні базових стратегічних рішень з розвитку паливно-енергетичного комплексу та забезпечення енергетичної безпеки України.

Досі залишається прихованою за грифом «Не для друку» зміст «Національної енергетичної програми України до 2010 року», яка була затверджена постановою Верховної Ради України від 15 травня 1996 р. № 191/96-ВР. Це є очевидним порушенням статті 34 Конституції, засекречування змісту Програми вочевидь не відповідає жодному з критеріїв віднесення інформації до державної таємниці у сфері економіки, науки і техніки, визначеним ст. 8 Закону України «Про державну таємницю».

У 2005 році під керівництвом Кабінету Міністрів України здійснено розробку проектів «Концепції розвитку паливно-енергетичного комплексу до 2030 року» та «Основних напрямків енергетичної стратегії України на період до 2030 року та подальшу перспективу». Проекти згаданих документів розглядаються різними органами державної влади, їх представлено міжнародним донорським організаціям, зокрема – керівництву Світового Банку. В той же час процес їхньої розробки та обговорення досі залишається практично закритим для громадськості. У відповідь на звернення українських недержавних організацій з пропозиціями провести громадські консультації щодо змісту проектів енергетичних стратегій від вищих органів виконавчої влади вдалося отримати лише посилання на те, що згадані проекти розміщено на сайті Міністерства палива та енергетики України. У свою чергу Мінпаливенерго обходить увагою пропозиції щодо громадської участі у прийнятті рішень з питань енергетичної стратегії України.

Слід зазначити, що всі вищезгадані стратегічні програми є загальнообов’язковими політичними актами. Вони є складовою не лише енергетичної, а й екологічної політики, оскільки визначені ними заходи в перспективі можуть впливати на довкілля, а також на рівень національної безпеки. У даному разі відповідно до ст. 6, 7 міжнародної «Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» (Оргуська Конвенція) Україна повинна забезпечити участь громадськості1 під час розробки таких документів вже на ранньому етапі, коли відкриті всі можливості для розгляду різних варіантів, і коли участь громадськості може бути найбільш ефективною.

Прикро, що не вдається отримати предметні відповіді щодо правомочності застосування обмежувальних грифів та інших форм обмеження доступу до базових державних документів від Верховної Ради України та Кабінету Міністрів. Так, і у 2005 році без відповіді по суті заданих запитань залишено інформаційні запити представників громадських організацій щодо правомірності застосування Верховною Радою України обмежувальних грифів доступу до інформації загалом, та у конкретному випадку – застосування грифу «Не для друку» при прийнятті Постанови Верховної Ради України від 15 травня 1996 року № 191/96-ВР, а також щодо кількості нормативних актів, прийнятих Верховною Радою України у 2000 – 2005 роках з обмежувальними грифами «Не для друку» та «Для службового користування».

Отже, є очевидним, що кампанію проти використання незаконних грифів обмеження доступу необхідно продовжувати, допоки не будуть розкриті суспільно значимі документи.

1.3. Практика доступу до інформації

У 2005-2006 р.р. правозахисні організації двічі подавали інформаційні запити для отримання офіційних даних щодо стану з правами людини в країні на національному та регіональному рівнях. Інформаційні запити подавалися одночасно до більшості центральних органів виконавчої влади, Конституційного та Верховного Судів, Генеральної прокуратури, Державної судової адміністрації, регіональних органів МВС, Генеральної прокуратури, Міністерства юстиції, Державної судової адміністрації, Державного комітету з телебачення та радіомовлення, апеляційних судів, облдержадміністрацій, а також звернення до органів місцевого самоврядування. Спочатку запитувалася інформація за 2003, 2004 і перші 6 місяців 2005, а потім за 2005 рік. У разі відсутності відповіді або відмови в наданні інформації учасники проекту оскаржували в суді незаконні дії (бездіяльність) відповідного органу. Цей проект ще триває, але вже можна зробити певні висновки.

Згідно зі статтями 32-34 Закону «Про інформацію», інформаційні запити мають вивчатися відомствами протягом 10 днів, і протягом цього терміну державний орган повинен письмово сповістити автора запиту про те, що запит буде задоволений, або що запитувана інформація не підлягає передачі для ознайомлення. При цьому відмови мають бути вмотивованим. Запити мають задовольнятися протягом місяця. Якщо відповідь на запит не може бути підготовлена в місячний термін, то державний орган зобов’язаний повідомити про відстрочку задоволення запиту, вказати причини, з яких запит не може бути задоволений у встановлений законом термін, і вказати дату задоволення запиту.

Майже жоден центральний чи регіональний орган державної влади, з тих, куди надсилалися запити, не відповів протягом 10 днів, що запит буде вдоволений чи в задоволенні запиту буде відмовлено. Така відповідь була скоріше винятком, ніж правилом. Загалом до центральних органів державної влади було направлено 295 інформаційних запитів. Задоволено 124 інформаційних запиту, отримано 51 відмову, 120 адресатів взагалі не надали відповідей. Було надіслано 111 повторних запитів, з них задовольнили тільки 9. Практика свідчить, що у разі задоволення інформаційного запиту відповідь переважно надсилається у встановлений законом термін (термін перевищено тільки у 18-ти випадках, основним чином – у відповідях Міністерства оборони України).

Листування з центральними органами влади дозволяє зробити висновок, що найбільш закритими державними органами, як і раніше є Міністерство охорони здоров’я України (проігнорувало всі запити окрім одного, на який надано відписку), Генеральна прокуратура України, Служба безпеки України. Значно гірше, ніж раніше, відповідав на запити Верховний Суд України. Причому якщо Верховний Суд і Генеральна прокуратура не відповіли практично на жодний запит (переадресувавши певну кількість до Державної судової адміністрації України та Міністерства внутрішніх справ України, звідки отримано відповіді), то відповіді-«відписки» Служби безпеки України характеризуються свідомим і відвертим небажанням не надавати запитувану інформацію, мотивуючи псевдоправовими (на наш погляд) причинами. Загалом можна підсумувати, що підстави відмов в наданні відкритої за режимом доступу інформації, не відповідають ст. 34 Конституції України. та є порушенням конституційного права на доступ до інформації. Крім цього, необхідно відзначити, що деякі причини відмови в наданні інформації органами прокуратури, взагалі наштовхують на думку про необхідність створення «антології гумору прокурорських суджень» та підтверджують тезу про зниження загального рівня юридичної освіти та, як наслідок фаховості працівників прокуратури. Серед причин не задоволення інформаційних запитів, особливо враження справляють, такі:

– Органи прокуратури України не відносяться до органів законодавчої, виконавчої або судової гілки влади і тому не зобов’язані надавати інформацію за такими інформаційними запитами, як того вимагає ст. 32 Закону України «Про інформацію»;

– Відповідно до ст. 9 «…кожному громадянину забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законами України». Між тим, із змісту Вашого запиту не вбачається, для реалізації яких саме прав, свобод і законних інтересів організації, яку Ви очолюєте, необхідна інформація, яка Вами запитується, або як вона стосується Вас особисто. Таким чином, Ваше право як громадянина і голови Одеської обласної організації ВГО «Комітет виборців України» на отримання відповідної інформації не підтверджено, в зв’язку з чим законних підстав для її надання не має. Видача висновків громадян діючим законодавством не передбачено;

– Ця інформація надається лише вищестоящим органам прокуратури.

Водночас, з іншого боку, можна відзначити конструктивне ставлення до виконання Закону «Про інформацію» Державної судової адміністрації України, котра не припускалася ні ігнорування інформаційних запитів, ні безпідставних відмов і надала вичерпні відповіді на всі запити. Слід відзначити також значне поліпшення роботи з запитами Міністерства внутрішніх справ України.

У той же час слід відзначити цілковите нерозуміння органами державної влади тези про те, що засекречуватися може лише інформація, а не документи в цілому. Навпаки, якщо хоча б одне положення документа повинне мати обмежений доступ, то обмежується доступ до документа в цілому.

До суду було подано 6 позовів про визнання протиправними дій (відмов у наданні інформації) і бездіяльності (ненадання відповіді на інформаційні запити) органів державної влади. У цих позовах оскаржено 15 відмов у наданні інформації і 27 випадків ненадання відповіді на інформаційний запит. Судові процеси наразі тривають, але вже попередньо можна сказати, що органи державної влади дуже часто стверджують, що відповіді були надані, але пошта, мовляв, їх загубила. У ході судового засідання представники цих органів надають копію немовби надісланої відповіді, і суди на цій підставі намагаються закрити провадження у справі.

Що стосується регіональних органів виконавчої влади, то тут ситуація ще гірша: відповідають, частіше з порушенням термінів, передбачених законодавством, приблизно 30% установ, після повторного запиту – ще 30-40%, а зовсім не відповідають 30-40% установ (це не стосується обласних управлінь юстиції та регіональних відділень Державної судової адміністрації, які відповідають за запити, переважно дотримуючись законодавства; краще, ніж раніше, відповідають на запити регіональні управління МВС), при цьому відмови в наданні інформації приходили частіше, ніж змістовні відповіді. Особливо погано відповідають на запити регіональні органи прокуратури.

У цілому, на наш погляд, ставлення більшості органів державної влади та місцевого самоврядування до обов’язку надавати всім зацікавленим особам інформацію про свою діяльність відповідно до Конституції та Законів України «Про інформацію» та «Про звернення громадян», як і раніше, відверто зневажливе. Це свідчить насамперед про те, що більшість органів державної влади, як і раніше, фактично не звертають уваги на суспільство, яке доручило їм виконання визначених функцій і вправі запитувати про їхнє виконання.

3. Рекомендації

1. Розкрити всі нормативно-правові акти з грифами «Не для друку» та «Опублікуванню не підлягає» та проаналізувати документи з грифом ДСК щодо обґрунтованості їх засекречування.

2. Прийняти новий закон про інформацію, який гарантував би доступ до інформації в органах державної влади та місцевого самоврядування на основі Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи № R 19 (1981), REC 2 (2002), 13 (2000), Конвенції ЄЕК ООН щодо доступу до інформації, участі громадськості у прийнятті рішень та доступу до правосуддя у сфері охорони навколишнього середовища (Оргуська Конвенція, прийнята 25 червня 1998 року, ратифікована Україною у 1999 році) та інших міжнародних стандартів щодо свободи інформації.

3. Переглянути норми ст.15 Закону України «Про державну таємницю», в якому передбачити засекречування лише текстів, що містять державну таємницю, а не документів в цілому.

4. Проаналізувати «Звід відомостей, що становлять державну таємницю» з точки зору обґрунтованості засекречення інформації, користуючись трискладовим тестом Європейського суду з прав людини на предмет наявності «шкоди» і впливу на «суспільні інтереси» та статтею 47-1 Закону «Про інформацію».

5. Скасувати Указ Президента України №493 від 21.05.1998 р. «Про внесення змін до деяких указів Президента України з питань державної реєстрації нормативно-правових актів».

6. Зареєструвати всі нормативно-правові акти прокуратури в Міністерстві юстиції України.

7. Створити відкритий реєстр усіх нормативних актів прокуратури та відкриту базу даних нормативних актів, що стосуються прав та обов’язків громадян.

8. Створити умови для ознайомлення членів територіальних громад із усіма рішеннями органів місцевого самоврядування (в залежності від умов найбільш ефективним способом). Там, де це можливо, створити веб-сайти органів місцевого самоврядування із обов’язковим розміщенням повного реєстру та текстів усіх ухвалених рішень.

9. Забезпечити опублікування і доступ у відкритому режимі до всіх рішень місцевих адміністрацій (на рівні областей та міст Києва і Севастополя).

10. Враховуючи практику Європейського суду з прав людини і принципи законодавства щодо свободи інформації, розробити навчальний курс і провести навчання суддів місцевих і апеляційних судів усіх 27 регіонів України та державних службовців, які працюють у прес-службах і відділах зв’язків з громадськістю в органах державної влади та місцевого самоврядування, щодо міжнародних стандартів доступу до інформації та практики їх застосування в Україні.

11. Здійснити навчальні програми для державних службовців про положення Оргуської Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.

12. Представникам ЗМІ, правозахисних та інших громадських організацій дослідити ефективність активного та пасивного доступу до інформації на центральному й місцевому рівнях та активніше оскаржувати в судовому порядку бездіяльність посадовців щодо надання інформації й відмови в наданні інформації.

Додаток 1

Лист Міністерства юстиції України

 

21.01.2006 № С-32705-22

Северину О.Є.

Міністерство юстиції України розглянуло Ваше звернення щодо підстав застосування грифів обмеженого доступу до нормативно-правових актів і повідомляє наступне.

Надання нормативно-правовим актам грифів обмеженого доступу, що не передбачено законодавством, є порушенням прав громадян на доступ до правової інформації.
Міністерством юстиції України проведено аналіз актів Кабінету Міністрів України, виданих протягом 1991-2005 років, з грифами обмеження доступу «Не для друку» та «Опублікуванню не підлягає», які законодавством України не передбачені.

За результатами аналізу, Міністерство юстиції України звернулось до Кабінету Міністрів з пропозицією дати доручення щодо недопущення у подальшому використання зазначених обмежувальних грифів та опублікування раніше виданих актів Кабінету Міністрів, які мають такі грифи.

Заступник міністра

[Підпис]

М.М.Шупеня

Додаток 2

Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що видані у 2001 році і мають гриф обмеження доступу,
який не передбачено чинним законодавством України

 

№з/п

Дата акта

Номер акта

Назва акта

Гриф

1

18.01.2001

33

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1996 р. №1540

Не для друку

2

31.01.2001

75

Про затвердження Програми знешкодження вибухо­небезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі, на 2000 – 2005 роки

Не для друку

3

07.02.2001

105

Про затвердження переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служ­би безпеки, інших військових формувань в органах виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних військових звань за цими посадами

Не для друку

4

22.03.2001

269

Про створення Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного Універ­ситету України «Київський політехнічний інститут» і Наукового центру зв’язку та інформатизації Зброй­них Сил

Не для друку

5

28.03.2001

304

Про забезпечення призову громадян України на строкову військову службу у квітні – травні 2001 року

Не для друку

6

04.04.2001

316

Про державну підтримку розвитку ракетно-кос­міч­ної галузі та збереження науково-технічного потенціалу Державного конструкторського бюро «Південне» імені М.К. Янгеля

Не для друку

7

23.04.2001

378

Про внесення змін до складу президії Вищої атестаційної комісії України

Не для друку
(пункт 2)

8

23.05.2001

564

Про виділення коштів для забезпечення виробничої діяльності державного підприємства «Херсонський суднобудівний завод»

Не для друку

9

23.05.2001

567

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. №105

Не для друку

10

18.06.2001

658

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. №105

Не для друку

11

19.07.2001

855

Про затвердження переліку підприємств, що звільняються від сплати земельного податку у 2001 році, і розмірів їх земельних ділянок

Не для друку

12

26.07.2001

866

Про військову підготовку студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу

Не для друку

13

26.07.2001

879

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. №105

Не для друку

14

26.07.2001

882

Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. №105

Не для друку

15

09.08.2001

1007

Про виділення Службі безпеки коштів на придбання голографічних захисних елементів

Не для друку

16

13.09.2001

1168

Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. №105

Не для друку

17

21.09.2001

1218

Про збільшення граничної чисельності працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України

Не для друку

18

10.10.2001

1309

Про затвердження Положення про забезпечення озбро­єнням, військовою технікою, боєприпасами та іншими матеріальними засобами з’єднань і частин внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ для виконання службово – бойових завдань в особливий період

Не для друку

19

10.10.2001

1319

Про заходи щодо вдосконалення комплексної утилізації військового майна Збройних Сил

Не для друку

20

13.10.2001

1340

Про затвердження Переліку військово-технічних спеціальностей і кількості призовників, які підлягають підготовці за цими спеціальностями у навчальних закладах Товариства сприяння обороні та професійно-технічних навчальних закладах у 2002 році

Не для друку

21

15.10.2001

1348

Про норми годування штатних тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань, органів внутрішніх справ та установ кримінально-виконавчої системи

Не для друку

 

 

22

26.10.2001

1400

Про забезпечення призову громадян України на стро­кову військову службу у жовтні – листопаді 2001 році

Не для друку

23

16.11.2001

1490

Про прогнозні показники видатків державного бюд­жету на потреби оборони до 2010 року

Не для друку

24

17.11.2001

1518

Про внесення доповнення до постанови Кабінету Мі­ністрів України від 26 липня 2001 р. №866

Не для друку

25

27.11.2001

1576

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 р. №2062

Не для друку

26

29.11.2001

1591

Про внесення зміни до Порядку ввезення в Україну вогнепальної зброї представниками служб безпеки та охоронцями глав держав і членів офіційних делегацій іноземних держав

Не для друку

27

04.12.2001

1631

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2000 р. №692

Не для друку

28

28.12.2001

1771

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. №105

Не для друку

29

15.02.2002

144

Про звільнення Кулика З.В. з посади голови правління Державної акціонерної компанії «Українське телебачення і радіомовлення»

Не для друку

30

01.03.2002

242

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Не для друку

31

29.03.2002

420

Про забезпечення проведення призову громадян Укра­їни на строкову військову службу у квітні – травні 2002 року

Не для друку

32

29.03.2002

422

Про організацію робіт з ліквідації літаків типу Ту-22, інших авіаційних носіїв ядерних озброєнь та засобів ураження до них з використанням іноземної матеріально-технічної допомоги

Не для друку

33

29.03.2002

430

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 1999 р. №2303

Не для друку

34

11.04.2002

507

Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2001 р. 1490

Не для друку

35

12.04.2002

512

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. №105

Не для друку

36

13.05.2002

611

Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 р. №2062

Не для друку

37

16.05.2002

636

Про затвердження переліку географічних координат точок, що визначають положення вихідних ліній для відліку ширини територіального моря України в Азовському морі

Не для друку

38

17.05.2002

651

Про затвердження переліку підприємств, що звільняються від сплати земельного податку у 2002 році, і розмірів їх земельних ділянок

Не для друку

39

17.05.2002

654

Про підписання Угоди між Урядом України та Урядом Італійської Республіки про реструктуризацію боргу України

Не для друку

40

30.05.2002

707

Про схвалення проекту Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про реструктуризацію боргу та надання повноважень на її підписання

Не для друку

41

30.05.2002

708

Про схвалення проекту Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про консолідацію та реструктуризацію боргу безпосередньо перед Урядом Сполучених Штатів Америки або агентом, або який гарантовано чи застраховано ними, та надання повноважень на її підписання

Не для друку

42

01.06.2002

746

Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. №1319

Не для друку

43

13.06.2002

811

Про затвердження посадових окладів працівників закордонних дипломатичних установ України

Не для друку (пункт 1)

44

13.06.2002

817

Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. №1319

Не для друку

45

14.06.2002

835

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Не для друку (пункт 1)

46

01.07.2002

868

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. №866

Не для друку

47

01.07.2002

874

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. №316

Не для друку

48

01.07.2002

913

Про затвердження складу президії Вищої атестаційної комісії

Не для друку ч. 2 пукту 1

49

01.07.2002

923

Про відрядження Паламарчука А.В. у розпорядження Міністерства оборони

Не для друку

50

15.07.2002

1012

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. №105

Не для друку

51

23.07.2002

1037

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Кабінету Міністрів України з питань надання пільг суб’єктам господарської діяльності

Не для друку

52

25.07.2002

1070

Про надання Юсуповському палацо-парковому садиб­ному комплексу статусу державної резиденції

Опублікуванню не підлягає

53

25.07.2002

1075

Про другий додатковий випуск облігацій зовнішньої державної позики 2000 року

Не для друку

54

25.07.2002

1080

Про заходи щодо реалізації міжнародного проекту створення космічного ракетного комплексу «Циклон 4»

Не для друку

55

17.08.2002

1118

Про виділення коштів для проведення невідкладних заходів щодо забезпечення життєдіяльності на о. Зміїний

Не для друку

56

19.08.2002

1214

Про внесення зміни до переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служби безпеки, інших військових формувань в органах виконавчої влади, інших цивільних установах та граничних військових звань за цими посадами

Не для друку

57

29.08.2002

1252

Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 1994 р. №342

Не для друку

58

29.08.2002

1312

Про проведення невідкладних робіт з ліквідації аварійної ситуації на державному підприємстві «Горлівський хімічний завод»

Не для друку

59

12.09.2002

1334

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. №105

Не для друку

60

26.09.2002

1424

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. №1075

Не для друку

61

11.10.2002

1503

Про затвердження переліку підприємств концерну «Бронетехніка України», номенклатури та обсягів товарів, на які поширюється дія пункту 22.28 статті 22 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»

Не для друку

62

11.10.2002

1504

Про затвердження додаткового переліку підприємств концерну «Бронетехніка України», номенклатури та обсягів товарів, на які поширюється дія абзаців першого і другого пункту 11.32 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість»

Не для друку

63

11.10.2002

1505

Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. №2289

Не для друку

64

25.10.2002

1596

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. №105

Не для друку

65

05.11.2002

1665

Про затвердження Положення про Урядову комісію з реформування та розвитку Збройних Сил України, інших військових формувань, озброєння та військової техніки

Не для друку

66

16.11.2002

1755

Про встановлення ширини територіального моря України в Азовському морі

Не для друку

67

16.11.2002

1780

Про затвердження додаткового переліку підприємств концерну «Бронетехніка України», номенклатури та обсягів товарів, на які поширюється дія абзаців першого і другого пункту 11.32 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість»

Не для друку

68

16.11.2002

1781

Про затвердження додаткового переліку підприємств концерну «Бронетехніка України», номенклатури та обсягів товарів, на які поширюється дія пункту 22.28 статті 22 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»

Не для друку

69

25.12.2002

1972

Про затвердження переліку військово-технічних спеціальностей і кількості призовників, які підлягають підготовці за цими спеціальностями у навчальних закладах Товариства сприяння обороні та професійно – технічних навчальних закладах у 2003 році

Не для друку

70

25.12.2002

1982

Про збільшення чисельності працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України

Не для друку

71

26.12.2002

2038

Про збільшення чисельності працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України

Не для друку

72

28.12.2002

2045

Про погашення заборгованості та впорядкування розрахунків підприємств електроенергетики з Державним комітетом з державного матеріального резерву

Не для друку

73

16.01.2003

32

Про передачу Культурного центру України в м. Моск­ві в управління Державному управлінню справами

Не для друку

74

16.01.2003

41

Про порядок поставок продукції в рамках Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей промисловості від 18 листопада 1993 року

Не для друку

75

18.01.2003

59

Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. №105

Не для друку

76

06.02.2003

163

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1999 р. №2062

Не для друку

77

12.03.2003

317

Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

Не для друку

78

12.03.2003

320

Про внесення зміни до переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служби безпеки, інших військових формувань в органах виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних військових звань за цими посадами

Не для друку

79

12.03.2003

323

Про умови оплати праці керівних працівників Центру технічних засобів управління і телекомунікаційних систем Кабінету Міністрів України

Не для друку

80

15.03.2003

345

Про внесення зміни до переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служби безпеки, інших військових формувань в органах виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних військових звань за цими посадами

Не для друку

81

26.04.2003

611

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Не для друку

82

15.05.2003

706

Про затвердження переліку підприємств, що звільняються від сплати земельного податку у 2003 році, і розмірів їх земельних ділянок

Не для друку

83

02.06.2003

820

Про заходи щодо оптимізації мережі військових нав­чальних підрозділів вищих навчальних закладів

Не для друку

84

02.06.2003

821

Про внесення зміни до переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служби безпеки, інших військових формувань в органах виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних військових звань за цими посадами

Не для друку

85

02.06.2003

825

Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. №41

Не для друку

86

20.06.2003

933

Про затвердження переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служ­би безпеки, інших військових формувань та особами начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції в органах виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами

Не для друку

87

17.07.2003

1062

Про внесення зміни до переліку вищих навчальних закладів, студенти яких проходять військову підготовку за програмою офіцерів запасу

Не для друку

88

24.07.2003

1144

Про затвердження Державної науково-технічної програми «Створення нових елементів і пристроїв елект­ронної техніки спеціального призначення для виявлення компонентів ракетного палива та вибухових речовин, а також сучасних систем відображення інформації» на 2004 – 2006 роки

Не для друку

89

28.07.2003

1171

Про затвердження додаткового переліку підприємств концерну «Бронетехніка України», номенклатури та обсягів товарів, на які поширюється дія абзаців першого і другого пункту 11.32 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість»»

Не для друку

90

06.08.2003

1210

Про обслуговування будинками відпочинку «Конча-Заспа» та «Пуща-Водиця»» окремих категорій осіб та пенсіонерів

Не для друку

91

20.08.2003

1306

Про внесення зміни до переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення вантажів військового призначення, а також вантажів, що стосуються ядерної діяльності, у разі їх транзиту територією України

Не для друку

92

20.08.2003

1310

Про вдосконалення умов праці працівників закордон­них дипломатичних установ України

Не для друку п. 1

93

27.08.2003

1359

Про внесення змін до Методики визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань

Не для друку

94

02.09.2003

1382

Про внесення змін до переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служби безпеки, інших військових формувань та особами начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції в органах виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами

Не для друку

95

04.09.2003

1401

Про виділення коштів для здійснення невідкладних заходів з розв’язання проблем о. Зміїний

Не для друку

96

09.09.2003

1425

Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України

Не для друку

97

15.10.2003

1613

Про внесення змін до переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служби безпеки, інших військових формувань та особами начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції в органах виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами

Не для друку

98

29.10.2003

1684

Про організацію робіт з утилізації твердого ракетного палива Міжконтинентальних ракет PC-22

Не для друку

99

29.10.2003

1695

Про затвердження Порядку віднесення міст до відповідних груп з цивільної оборони

Не для друку

100

05.11.2003

1728

Про внесення зміни до переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служби безпеки, інших військових формувань та особами начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції в органах виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами

Не для друку

101

20.11.2003

1799

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. №41

Не для друку

102

20.11.2003

1802

Про затвердження переліку військово-технічних спеціальностей і кількості призовників, які підлягають підготовці за цими спеціальностями у навчальних закладах Товариства сприяння обороні та професійно-технічних навчальних закладах у 2004 році

Не для друку

103

21.11.2003

1815

Про умови оплати праці вищих посадових осіб України та членів Кабінету Міністрів України

Не для друку (пункти 1,2)

104

24.11.2003

1816

Про Удовенка М.М. та Швацького Г.М.

Не для друку

105

24.12.2003

2000

Про затвердження додаткового переліку підприємств концерну «Бронетехніка України»», номенклатури та обсягів товарів, на які поширюється дія абзаців першого і другого пункту 11.32 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість»

Не для друку

106

28.01.2004

83

Про доповнення переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, СБУ, інших військових формувань та особами начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції в органах виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами

Не для друку

107

04.02.2004

126

Про прогнозні показники видатків із загального фонду державного бюджету на потреби оборони на період до 2015 року

Не для друку

108

18.02.2004

188

Деякі питання грошового забезпечення військовослужбовців та оплати праці працівників, які безпосередньо зайняті підготовкою іноземних фахівців

Не для друку

109

26.03.2004

389

Деякі питання Міністерства оборони та Генерального штабу

Не для друку

110

31.03.2004

406

Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2003 р. №1990

Не для друку

111

14.04.2004

470

Про затвердження Положення про державну мережу моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем і Програми забезпечення функціонування і розвитку державної мережі моніторингу глобальних навігаційних супутникових систем на період до 2010 року

Не для друку

112

14.04.2004

481

Про внесення змін до переліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким надаються повноважен­ня на право здійснення експорту товарів військового призначення власного виробництва в рамках Угоди між Урядом України та Урядом РФ про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонних галузей промисловості від 18 листопада 1993 року

Не для друку

113

14.04.2004

482

Про доповнення пункту 2 Положення про військові представництва на підприємствах, в установах і організаціях

Не для друку

114

02.06.2004

735

Про утворення Ради генеральних конструкторів із створення техніки для потреб оборони та безпеки держави

Не для друку

115

05.07.2004

838

Про затвердження переліку підприємств, що звільняються від сплати земельного податку у 2004 році, і розмірів їх земельних ділянок

Не для друку

116

13.07.2004

916

Про доповнення переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, СБУ, інших військових формувань та особами начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції в органах виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами

Не для друку

117

15.07.2004

925

Деякі питання виконання завдань Загальнодержавної програми створення військово-транспортного літака Ан-70 та його закупівлі за державним оборонним замовленням

Не для друку

118

08.09.2004

1165

Про затвердження Державної програми фундаменталь­них і прикладних досліджень з проблем використан­ня ядерних матеріалів, ядерних і радіаційних технологій у сфері розвитку галузей економіки на 2004-2010 роки

Не для друку

119

08.09.2004

1175

Про доповнення до переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, СБУ, інших військових формувань та особами начальниць­кого складу органів внутрішніх справ, податкової міліції в органах виконавчої влади, інших цивільних уста­новах, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами

Не для друку

120

22.09.2004

1252

Про затвердження переліку посад військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту, що можуть бути заміщені працівниками

Не для друку

121

22.09.2004

1262

Про внесення змін до Програми утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22

Не для друку

122

22.09.2004

1265

Про внесення змін до переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, СБУ, інших військових формувань та особами начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції в органах виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами

Не для друку

123

05.10.2004

1319

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року №41

Не для друку

124

15.10.2004

1376

Про утворення Управління моніторингу та аналізу справ щодо захисту інтересів держави в юрисдикційних органах у структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України

Не для друку

125

12.03.2005

182

Про доповнення переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, СБУ, інших військових формувань та особами начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції в органах виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами

Не для друку

126

11.05.2005

327

Питання грошового забезпечення окремих категорій військовослужбовців Управління державної охорони

Не для друку

127

16.06.2005

474

Про доповнення переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служ­би Безпеки, інших військових формувань та особами начальницького складу органів внутрішніх справ, податкової міліції в органах виконавчої влади, інших цивільних установах та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами»

Не для друку

128

22.06.2005

500

Про порядок використання коштів державного бюд­жету, які виділяються для утилізації твердого ракет­ного палива

Не для друку

129

12.07.2005

565

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2004 р. №735

Не для друку

130

10.08.2005

730

Про внесення змін до Програми утилізації твердого ракетного палива міжконтинентальних балістичних ракет РС-22

Не для друку

131

18.08.2005

777

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. №75

Не для друку

Перелік розпоряджень Кабінету Міністрів України, що і мають гриф обмеження доступу,
який не передбачено чинним законодавством України

№з/п

Дата акта

Номер акта

Назва акта

Гриф

1

24.01.2001

16-р

Про відпуск у порядку тимчасового позичання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву для ліквідації наслідків стихійного лиха

Не для друку

2

31.01.2001

27-р

Про передачу військового майна СБУ

Не для друку

3

05.02.2001

33-р

Про передачу будівель військового містечка №2 у м. Херсоні в оперативне управління Національного банку

Не для друку

4

07.02.2001

36-р

Про передачу будівлі №13/166 військового містечка №166 у м. Івано-Франківську до сфери управління МВС

Не для друку

5

07.02.2001

37-р

Про відрядження полковника Іващенка В.В.

Не для друку

6

07.02.2001

40-р

Про передачу військового майна

Не для друку

7

15.02.2001

47-р

Про утворення робочої групи для забезпечення проведення реструктуризації частини державного зовнішнього боргу України в рамках Паризького клубу кредиторів

Не для друку

8

28.02.2001

58-р

Про підготовку та участь національної експозиції у міжнародній виставці військової техніки «Айдекс-2001» (Об’єднані Арабські Емірати)

Не для друку

9

28.02.2001

59-р

Про передачу будівель військового містечка №2 у м. Ромни Сумської області до сфери управління МНС

Не для друку

10

28.02.2001

61-р

Про відрядження Величка О.Ф. і Доценка O.K.

Не для друку

11

01.03.2001

62-р

Про перерахунок пенсій окремим особам

Не для друку

12

01.03.2001

68-р

Про фінансування витрат на управління державним боргом

Не для друку

13

04.04.2001

127-р

Про митне оформлення вантажів, що надійшли для будівництва бази відпочинку «Синьогора» у с Гуті Івано-Франківської області

Не для друку

14

13.04.2001

137-р

Про митне оформлення продовольчого зерна

Не для друку

15

23.04.2001

141-р

Про відрядження підполковника Аргучинського І.Б.

Не для друку

16

23.04.2001

148-р

Про відпуск у порядку тимчасового позичання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву для ліквідації наслідків стихійного лиха

Не для друку

17

23.04.2001

150-р

Про передачу будівлі №4 військового містечка №16 у м. Харкові

Не для друку

18

06.05.2001

167-р

Про відрядження полковника Щербаня Д.В.

Не для друку

19

06.05.2001

181-р

Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення проектів Концепції інформаційної безпеки та Програми боротьби із злочинами у сфері інформаційних технологій

Не для друку

20

23.05.2001

211-р

Про передачу електроагрегата

Не для друку

21

23.05.2001

214-р

Про передачу майна військових містечок до сфери управління МВС

Не для друку

22

23.05.2001

217-р

Про митне оформлення вантажів, які передаються за контрактом від 21 січня 2000 р. №31/99 (USE-16.3-61-КУКЕ-ОО)

Не для друку

23

25.05.2001

218-р

Про розміщення деяких організацій

Не для друку

24

25.05.2001

219-р

Про розміщення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів

Не для друку

25

25.05.2001

226-р

Про закупівлю Державною податковою адміністрацією комп’ютерного обладнання

Не для друку

26

28.05.2001

224-р

Про митне оформлення літака Ан-124, що ввозиться на митну територію України

Не для друку

27

06.06.2001

237-р

Про передачу військового майна Словацькій Республіці

Не для друку

28

18.06.2001

242-р

Про відрядження полковника Нагорянського CO.

Не для друку

29

21.06.2001

254-р

Про відрядження майора Струка П. О.

Не для друку

30

21.06.2001

255-р

Про фінансування виготовлення танків

Не для друку

31

27.06.2001

259-р

Про пенсійне забезпечення окремих категорій посадових осіб

Не для друку

32

06.07.2001

267-р

Про передачу будинку у власність Патона Б.Є.

Не для друку

33

11.07.2001

282-р

Про відрядження підполковника Шведа В.Г.

Не для друку

34

11.07.2001

285-р

Про передачу літака в управління Державному управ­лінню справами

Не для друку

35

11.07.2001

286-p

Про передачу військового майна в управління Дер­жавному управлінню справами

Не для друку

36

12.07.2001

288-p

Про митне оформлення вантажу, що надійшов для Андрушівського хлібоприймального підприємства Житомирської області

Не для друку

37

20.07.2001

290-p

Про відрядження Степанюка СІ.

Не для друку

38

26.07.2001

312-p

Про передачу майна військового містечка №1 у м. Чернівцях

Не для друку

39

08.08.2001

329-p

Про надання гарантії Кабінету Міністрів України на забезпечення поставки Грецькій Республіці продукції ДП «Завод імені В.О.Малишева»

Не для друку

40

09.08.2001

336-p

Про передачу військової техніки

Не для друку

41

31.08.2001

402-p

Про відрядження генерала внутрішньої служби Крав­ченка Ю.Ф. до Міжрегіональної академії управління персоналом

Не для друку

42

13.09.2001

411-p

Про перерахунок пенсії колишнім заступникам керівників центральних органів виконавчої влади

Не для друку

43

13.09.2001

426-p

Про відрядження Коваля В.М. і Пісоцького О.Ю.

Не для друку

44

13.09.2001

428-p

Питання реалізації військового майна

Не для друку

45

26.09.2001

448-p

Про додаткові заходи щодо захисту інтересів національних товаровиробників на зовнішньому та внут­рішньому ринку

Не для друку

46

26.09.2001

449-p

Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2001 р. №259

Не для друку

47

26.09.2001

454-p

Про передачу військового майна до сфери управлін­ня МНС

Не для друку

48

26.10.2001

501-p

Про передачу будівель військових містечок №37 і 38 у м. Харкові до сфери управління СБУ

Не для друку

49

26.11.2001

502-p

Про передачу транспортних засобів

Не для друку

50

16.11.2001

512-p

Про передачу військового майна

Не для друку

51

17.11.2001

520-p

Про передачу зброї

Не для друку

52

17.11.2001

524-p

Про передачу СБУ конфіскованого автомобіля

Не для друку

53

29.11.2001

533-p

Про відрядження генерал-майора податкової міліції Пухляка В.М.

Не для друку

54

03.12.2001

553-p

Про здійснення контролю за діяльністю Чорноморсь­кого флоту Російської Федерації, що тимчасово перебуває на території України

Не для друку

55

13.12.2001

570-p

Про передачу будівель військового містечка №3 та цілісного майнового комплексу військового містеч­ка №62 до сфери управління Державного департаменту з питань виконання покарань

Не для друку

56

13.12.2001

572-p

Про фінансування заходів щодо криптографічного та технічного захисту інформації, охорона якої забезпечується державою відповідно до законодавства

Не для друку

57

02.01.2002

2-p

Про митне оформлення вантажів, що надійшли на адресу відокремленого підрозділу «Южно-Україн­ська АЕС» державного підприємства НАЕК «Енергоатом»

Не для друку

58

24.01.2002

18-p

Про митне оформлення устаткування, що вивозить­ся за межі митної території України

Не для друку

59

24.01.2002

19-p

Про митне оформлення та державну реєстрацію транс­портних засобів

Не для друку

60

28.01.2002

33-p

Про утворення міжвідомчої робочої групи з розроб­лення Концепції розвитку та ефективної експлуа­та­ції газотранспортної системи України

Не для друку

61

08.02.2002

40-p

Про умови оплати праці начальника Управління адміністративних будинків Господарського управління Секретаріату Кабінету Міністрів України Шия­нова А.С.

Не для друку

62

14.02.2002

64-p

Про передачу військового майна до сфери управлін­ня Мінпромполітики

Не для друку

63

13.03.2002

111-p

Про виключення із складу Військово-Морських Сил катера-торпедолова «Малин»

Не для друку

64

13.03.2002

125-p

Про здійснення заходів державної підтримки двічі Героя Радянського Союзу Петрова B.C.

Не для друку

65

13.03.2002

133-p

Про передачу автомобільної техніки Новоград-Во­лин­ській райдержадміністрації

Не для друку

66

13.03.2002

134-p

Про передачу автомобільної техніки Піщанській рай­дер­жадміністрації

Не для друку

67

13.03.2002.

135-p

Про затвердження переліку військового майна Зброй­них Сил, яке пропонується до відчуження

Не для друку

68

18.03.2002

143-p

Про передачу військового майна до сфери управлін­ня МОН

Не для друку

69

29.03.2002

158-p

Про митне оформлення зернозбирального комбайна MDW Е -525 Hyfa

Не для друку

70

29.03.2002

173-p

Про підготовку пропозицій щодо внесення змін до законів та інших нормативно-правових актів з питань уточнення завдань Збройних Сил, інших військових формувань

Не для друку

71

29.03.2002.

175-p

Про затвердження переліку військового майна СБУ, яке пропонується до відчуження

Не для друку

72

29.03.2002.

176-p

Про передачу військового майна до сфери управління СБУ

Не для друку

73

29.03.2002

177-p

Про передачу військового майна до сфери управління Держкомкордону

Не для друку

74

30.03.2002

183-p

Про утворення Міжвідомчої робочої групи для вирішення проблем, пов’язаних з добудовою та подаль­шим використанням крейсера «Україна», погашенням заборгованості за роботи, виконані ДП «Суднобудівний завод імені 61 комунара»

Не для друку

75

11.04.2002

193-p

Про термін здійснення ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат» операцій з давальницькою сировиною для виготовлення феронікелю

Не для друку

76

11.04.2002

198-p

Про митне оформлення комп’ютерного обладнання, що надійшло Державній податковій адміністрації

Не для друку

77

12.04.2002

214-p

Про затвердження переліку нерухомого військового майна внутрішніх військ МВС, яке пропонується до відчуження

Не для друку

78

12.04.2002

215-p

Про затвердження переліку військового майна Прикордонних військ, яке пропонується до відчуження

Не для друку

79

12.04.2002

216-p

Про затвердження переліку військового майна військ Цивільної оборони, яке пропонується до відчуження

Не для друку

80

27.04.2002

243-p

Про передачу частини будівлі до сфери управління СБУ

Не для друку

81

16.05.2002

253-p

Про передачу військової техніки Новоград-Волин­ській райдержадміністрації

Не для друку

82

16.05.2002

254-p

Про реєстрацію автомобіля марки BMW-730

Не для друку

83

16.05.2002

256-p

Про затвердження робочого проекту побудови інтегрованої телекомунікаційної системи в Будинку Уряду

Не для друку

84

01.06.2002

290-p

Про затвердження переліку військового майна Управ­ління державної охорони, яке пропонується до відчуження

Не для друку

85

01.06.2002

291-p

Про передачу військового майна СБУ

Не для друку

86

87

04.06.2002

303-p

Про митне оформлення автотранспортних засобів ДП «Об’єднане підприємство транспортного забезпечен­ня» Державного управління справами та автопідприємства Господарського управління Секретаріату Кабінету Міністрів України

Не для друку

88

13.06.2002

318-p

Про відрядження генерала внутрішньої служби Крав­ченка Ю.Ф. до Херсонської облдержадміністрації

Не для друку

89

13.06.2002.

319-p

Про відрядження генерала внутрішньої служби Крав­ченка Ю.Ф. до Міжрегіональної академії управління персоналом

Не для друку

90

13.06.2002

324-p

Про передачу цілісного майнового комплексу війсь­кового містечка №243 до сфери управління Держком­кордону

Не для друку

91

13.06.2002.

325-p

Про митне оформлення електродвигунів, ввезених для ДХК «Ровенькиантрацит»

Не для друку

92

14.06.2002

331-p

Про утворення міжвідомчої робочої групи з підготовки проекту Указу Президента України «Про затвердження Порядку запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану»

Не для друку

93

14.06.2002

340-p

Про скасування деяких розпоряджень Кабінету Міністрів України

Не для друку

 

20.06.2002

346-p

Про стан виконання Програми дій, спрямованих на підтримання режиму державного кордону України і прикордонного режиму, розвиток Прикордонних військ України та митних органів України, на період до 2005 року

Опублікуванню не підлягає

94

01.07.2002

351-p

Про затвердження переліку військового майна внут­рішніх військ МВС, яке пропонується до відчуження

Не для друку

95

11.07.2002

385-p

Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1994 р. №811

Не для друку

96

11.07.2002

389-p

Про митне оформлення вантажів, які були ввезені для Державного управління справами

Не для друку

97

12.07.2002

392-p

Про митне оформлення майна Збройних Сил, яке передається Міністерству оборони Республіки Молдова з метою використання під час проведення миротворчих навчань «Голубий щит – 2002»

Не для друку

98

25.07.2002

414-р

Про передачу цілісного майнового комплексу пансіонату «Піщане» у державну власність

Не для друку

99

14.08.2002

442-р

Про відрядження генерал-майора міліції Францу­за А.Й. до Волинської облдержадміністрації

Не для друку

100

19.08.2002

468-р

Про передачу військового майна до сфери управління МВС

Не для друку

101

19.08.2002

469-р

Про передачу цілісного майнового комплексу колиш­нього аеродрому військової авіації у м. Городня з дер­жавної у комунальну власність

Не для друку

102

19.08.2002

470-р

Про передачу цілісного майнового комплексу 26 арсеналу 43 Ракетної армії до сфери управління МНС

Не для друку

103

19.08.2002

481-р

Про передачу автомобілів

Не для друку

104

29.08.2002

495-р

Про реалізацію військового майна

Не для друку

105

29.08.2002

496-р

Про передачу нерухомого майна військових містечок до сфери управління місцевих органів виконавчої влади

Не для друку

106

29.08.2002

497-р

Про передачу військового майна Управлінню держав­ної охорони

Не для друку

107

29.08.2002

499-р

Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2001 р. №68

Не для друку

108

29.08.2002

502-р

Про затвердження заходів з розвитку Урядової інфор­маційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій на 2003 – 2005 роки

Не для друку

109

16.09.2002

539-р

Про утворення Урядової комісії з реформування та розвитку Збройних Сил України, інших військових формувань, озброєння та військової техніки

Не для друку

ПО

21.09.2002

545-р

Про забезпечення платежів за облігаціями зовнішньої державної позики 2000 року

Не для друку

111

26.09.2002

562-р

Про скасування розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. №389

Не для друку

112

11.10.2002

571-р

Про повернення спецтехніки ДП «Завод імені В.О. Ма­лишева»

Не для друку

113

11.10.2002

573-р

Про поставку Російській Федерації матеріальної частини виробів РС-18

Не для друку

114

24.10.2002.

589-р

Про обслуговування Давидової К. А.

Не для друку

115

04.11.2002

624-р

Про відпуск Міноборони авіаційного палива з держав­ного резерву

Не для друку

116

22.11.2002

681-р

Про відрядження Степанюка С.І.

Не для друку

117

12.12.2002

688-р

Про безоплатну передачу цілісного майнового комплексу колишнього аеродрому військової авіації у с. Гавриші у спільну власність територіальних громад

Не для друку

118

25.12.2002

716-р

Про заходи щодо комплексної утилізації, відновлен­ня (ремонту) звичайних видів боєприпасів (їх елемен­тів), непридатних для подальшого використання і зберігання, а також утилізації вибухових та спеціаль­них хімічних речовин

Не для друку

119

25.12.2002

726-р

Про відрядження генерал-майора Гутника А.Є.

Не для друку

120

25.12.2002

749-р

Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туркменистану про реструктуризацію боргу України перед Туркменистаном

Не для друку

121

12.03.2003

130-р

Про утворення міжвідомчої комісії з питань доціль­ності ремонту, модернізації та подальшого перебуван­ня у складі Військово-Морських Сил Збройних Сил підводного човна «Запоріжжя»

Не для друку

122

12.03.2003

131-р

Про передачу цілісних майнових комплексів військових санаторіїв

Не для друку

123

15.03.2003

150-р

Про доручення на здійснення державних зовнішніх запозичень у 2003 році

Не для друку

124

31.03.2003

183-р

Про визначення місця розташування військової частини Д1002 військ Цивільної оборони

Не для друку

125

04.04.2003

196-р

Про виділення коштів на добудову рефрижераторних суден

Не для друку

126

07.04.2003

209-р

Про підписання Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Туркменістану про ставку нарахування відсотків на векселі Туркменистану

Не для друку

127

22.05.2003

285-р

Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 січня 1994р. №31

Опублікуванню не підлягає

128

27.05.2003

296-р

Про передачу Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства

Не для друку

129

11.06.2003

331-p

Про додаткову поставку Російській Федерації виробів PC-18

Не для друку

130

11.06.2003

338-p

Про створення спеціальної інформаційно-теле­ко­му­нікаційної системи органів виконавчої влади

Не для друку

131

11.06.2003

346-p

Про передачу цілісного майнового комплексу 30 загальновійськового полігону військової частини А-1453 до сфери управління МВС

Не для друку

132

20.06.2003

372-p

Про реалізацію нерухомого військового майна СБУ

Не для друку

133

20.06.2003

373-p

Про надання дозволу на митне оформлення та реєстрацію автобусів надвеликої місткості

Не для друку

134

06.08.2003

480-p

Про митне оформлення та реєстрацію тракторів, що надійшли на адресу санаторію-профілакторію ЗАТ «Золоті піски»

Не для друку

135

27.08.2003

543-p

Про дозвіл на вивезення за межі України автомобіля

Не для друку

136

04.09.2003

553-p

Про голів президії та секції президії ВАК

Не для друку пункт 2

137

20.10.2003

637-p

Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 травня 1997 р. №254

Не для друку

138

08.12.2003

736-p

Про надання дозволу на митне оформлення та реєстрацію автобусів великої та надвеликої місткості

Не для друку

139

29.12.2003

822-p

Про виділення коштів для розроблення та виготовлення зразка комплексу спеціального призначення

Не для друку

140

20.01.2004

22-p

Деякі питання оплати праці суддів

Не для друку

141

20.01.2004

23-p

Деякі питання оплати праці прокурорів і слідчих органів прокуратури

Не для друку

142

04.02.2004

44-p

Про доручення на здійснення державних зовнішніх запозичень у 2004 році

Не для друку

143

17.02.2004

79-p

Про виділення коштів Державній судовій адміністрації

Не для друку

144

31.03.2004

196-p

Про передачу Державному управлінню справами повноважень з управління пакетом акцій ВАТ «Готель «Дніпро»

Не для друку

145

12.05.2004

306-p

Про зарахування цінностей колекції Музею коштов­но­го і декоративного каміння до Історичного фонду до­ро­гоцінних металів і дорогоцінного каміння України

Не для друку

146

26.05.2004

336-p

Про здійснення міжнародних польотів з аеродрому «Сокольники»

Не для друку

147

02.06.2004

365-p

Про умови фінансування робіт з модернізації танків Т-64БМ «Булат»

Не для друку

148

17.06.2004

383-p

Про затвердження плану заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, на 2004 рік

Не для друку

149

18.06.2004

397-p

Про передачу конфіскованих за рішенням суду транспортних засобів

Не для друку

150

05.07.2004

425-p

Про заходи щодо подальшого розвитку спеціальної інформаційно-телекомунікаційної системи органів виконавчої влади

Не для друку

151

05.07.2004

430-p

Про деякі питання визначення стажу державної служби

Не для друку

152

05.07.2004

448-p

Деякі питання визначення переліку важливих об’єк­тів держави, що підлягають прикриттю Військами Протиповітряної оборони Збройних Сил, та встанов­лення параметрів чергового радіолокаційного поля

Не для друку

153

08.10.2004

694-p

Про передачу об’єктів оздоровчого призначення

Не для друку

154

28.10.2004

785-p

Про затвердження номенклатури та кількості товарів, переміщення яких регулюється Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом РФ про перемі­щення товарів у рамках співробітництва в освоєнні космічного простору, створенні та експлуатації ракет­но-космічної та ракетної техніки

Не для друку

155

28.10.2004

786-p

Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань за Договором між Україною та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо використання ракети-носія «Циклон – 4» на пусковому центрі Алкантара

Не для друку

156

28.10.2004

802-p

Про доповнення розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.06.2003 №373

Не для друку

157

02.04.2005

84-p

Деякі питання відчуження військового майна Зброй­них Сил

Не для друку

158

23.04.2005

121-p

Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про продов­ження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М

Не для друку

159

28.05.2005

166-p

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. №1210

Не для друку

160

30.05.2005

171-p

Про затвердження директив делегації України на переговорах із вступу України до Світової організації торгівлі

Не для друку

161

08.06.2005

187-p

Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про досягнення взаєморозуміння в ході двосторонніх переговорів в рамках вступу України до СОТ

Не для друку

162

13.07.2005

258-p

Про затвердження переліку нерухомого військового майна Держприкордонслужби, яке може бути відчужено

Не для друку (абзац 1
та додаток)

163

18.08.2005

345-p

Про забезпечення проведення розрахунків за контрактами, пов’язаними з організацією постачання спецмайна та надання послуг для Міністерства оборони Туркменистану

Не для друку

164

05.09.2005

387-p

Про доручення на здійснення державою зовнішніх запозичень у 2005 році

Не для друку

   
[1] Підготовлено головою правління УГСПЛ та співголовою ХПГ Євгеном Захаровим та співголовою ХПГ Іриною Рапп за участю правового радника сайту «Майдан» Олександра.Северина (Київ) та члена правління УГСПЛ Олександра Степаненка (Чортків Тернопільської області).


[2] Використані матеріали дослідження «Огляд змін до законодавства у сфері регулювання діяльності засобів масової інформації та свободи інформації в Україні у 2005 р.», Оксана Нестеренко, аспірант кафедри конституційного права Національної юридич­ної академії імені Ярослава Мудрого. Доступно на сайті ХПГ: www.khpg.org.

[3] Детальніше дивись: Євген Захаров, Ірина Рапп. Які відомості становлять державну таємницю в Україні? //Свобода висловлювань і приватність, №4, 2005 р. – с. Доступно на сайті ХПГ www.khpg.org

[4] Детальніше див.: Євген Захаров. Кампанія проти незаконного засекречування інформації. //Свобода висловлювань і приватність, №2, 2005. – С. , а також http://maidan.org.ua/wiki/index.php/Право_На_Правду


   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація