MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Кіровоградська Асоціація “Громадські ініціативи”. Права людини в Кіровоградській області - 2005. Доповідь про виконання проекту “Маю право”. Проект № SUP30005GR281

Проект та видання здійснено

за підтримки Посольства США в Україні.

Точка зору, висловлена у цьому виданні, може не співпадати з точкою зору Посольства США в Україні.

м. Кіровоград

2006

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ- доповідь

про виконання проекту “Маю право”

(моніторинг порушень прав людини в Кіровоградській області - 2005)

за період з 1 червня 2005 року по 31 січня 2006 року

ЗМІСТ

 1. Вступ
 2. Анкетування та опитування мешканців області з питань порушення їх прав і свобод

3. Право на свободу слова, на свободу вираження поглядів

4. Право на захист від катувань та жорстокого поводження

5. Право на доступ до інформації про діяльність влади

6. Діяльність Громадської приймальні Центру захисту прав людини

7. Моніторинг ЗМІ

8. Випуск просвітницької продукції

9. Результати

10. Висновки

11. Кіровоградська Асоціація „Громадські ініціативи”

Вступ

За звітній період роботи за проектом “Маю право” Кіровоградська асоціація “Громадські ініціативи” зробила аналіз стану дотримання прав та основних свобод людини на теренах Кіровоградської області. Коло виявлених на першому етапі (червень-вересень) проблем і грубих порушень прав громадян не звузилося, а навпаки – розширилось.

На момент виконання проекту асоціація мала п’ятирічний досвід роботи з правозахисту, що зіграло важливу роль у здійсненні проекту. Асоціацією було застосовано комплексний підхід до моніторингу порушень конституційних прав і свобод та надання кваліфікованої юридичної допомоги.

Презентація проекту і початок роботи громадської приймальні Центру захисту прав людини були широко висвітлені в кіровоградських ЗМІ: ІА “Комівояжер”, “100-й округ”, “Народне слово”, “21 канал”, “Діалог”, “Молодіжне перехрестя”, “Наше радіо”, на Українському правозахисному порталі, сайті Асоціації та ін.

Важливою складовою успішного здійснення проекту стало анкетування та опитування жителів 20 регіонів області, що дало змогу більш широко дослідити стан дотримання прав та основних свобод людини на периферії.

Небажання йти назустріч, а подекуди і відвертий спротив викликали в окремих державних установах інформаційні запити Асоціації. На думку окремих чиновників надання інформації про свою діяльність та про діяльність підпорядкованих їм установ є не тільки необов’язковим, а й викликає якісь незрозумілі підозри. Деякі установи відверто висловили побоювання, що надана ними інформація може бути використана асоціацією проти них же самих, або є частиною невідомого їм розслідування з метою викриття неправомірних або незаконних дій і т.і. Виходячи з цього, інформацію доводилося мало не вибивати – де простими умовляннями, де шляхом додаткових бесід з керівниками установ, а то і конкретного спору щодо права на доступ до інформації про діяльність влади, передбаченого чинним законодавством.

Виходячи з результатів проведеної роботи та зібраної асоціацією інформації можна зробити аналіз стану дотримання прав людини державними органами на Кіровоградщині.

Мета проекту: забезпечення збору інформації про наявні факти порушень конституційних прав громадян та свобод людини задля складання звіту про дотримання прав людини та свобод у Кіровоградській області за 2005 рік; надати практичну правову допомогу громадянам у випадках безпідставного обмеження реалізації зазначених прав.

Завдання проекту:

 1. Презентація проекту

 2. Анкетування і опитування населення області про порушення законних прав і свобод;

 3. Прийом громадян у Громадській приймальні Центру захисту прав людини та надання безкоштовної правової допомоги;

 4. Інформаційні запити до державних органів влади;

 5. Семінар - тренінг для журналістів “Права людини в дзеркалі ЗМІ”;

 6. Моніторинг ЗМІ;

 7. Випуск інформаційно-просвітницької продукції (“Права особи при затриманні”).

Реалізація проекту

На початку проектної діяльності керівник проекту та юрист громадської приймальні пройшли навчання на семінарі - тренінгу грантерів програми “Права людини - 2005”, який був організований Посольством США в Україні 3-4 червня 2005 року.

Презентація проекту відбулася 15 червня на черговому засіданні Кіровоградського прес-клубу реформ. Журналістам понад десяти ЗМІ було роздано прес-релізи та проінформовано про початок роботи за проектом “Маю право”. В обласній громадсько-політичній газеті „100-й округ” систематично публікувалась об’ява про роботу громадської приймальні: адреса приймальні, телефон, часи прийому громадян.

На виконання Закону України „Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави” з метою підвищення ефективності участі громадськості в здійсненні контролю за дотриманням законності, створення умов для демократизації та прозорості в діяльності органів внутрішніх справ, попередження і недопущення порушень конституційних прав і свобод людини та громадянина, захисту їх законних інтересів, а також активізації участі України в процесах європейської інтеграції Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08.07.2005 року за № 536 створені постійно діючи мобільні групи з моніторингу дотримання конституційних прав і свобод людини в діяльності органів внутрішніх справ. Президент Асоціації „Громадські ініціативи”, менеджер даного проекту Любов Лук’янцева входить до постійно діючої мобільної групи та Громадської ради УМВС України в Кіровоградській області. За останній час відбулися моніторингові поїздки до виправних колоній міст Кременчука, Світловодська та Кіровограда.

1. Анкетування та опитування мешканців області

з питань порушення їх прав і свобод.

У звітному періоді з метою вивчення й дослідження стану дотримання прав людини та свободи слова виконавцями проекту та волонтерами асоціації “Громадські ініціативи” проводилося анкетування та опитування мешканців 19 районів Кіровоградської області. Було роздано 530 анкет. Відповіли на запитання анкети 358 громадян (67,5%). Відмовилися від заповнення анкет 172 особи (32,5%).

Анкетування проводилось в організаціях та закладах, на вокзалах та в транспорті.

При анонімному анкетуванні щодо порушення прав людини у Кіровоградській області респондентам були поставлені наступні запитання:

1.(*) Порушення яких прав і свобод людини ви відчули на собі у 2005 році?

2.(**) До яких органів, установ, організацій ви вже зверталися з даних питань та чи отримали від них допомогу по суті?

3. (***)Як ви сьогодні оцінюєте рівень дотримання прав людини в Україні?

* Так, під час анкетування 30 мешканців Олександрійського району 14 чоловік підтвердили, що зазнавали порушення своїх конституційних прав і свобод з боку державних органів влади. За категоріями порушених прав вони розподілились наступним чином:

- право на справедливий судовий розгляд - 2 випадки порушень

- порушення гуманітарних прав (права на працю, на соціальний захист, споживачів, на звернення, відпочинок, житло, оплату праці, охорону здоров’я, освіту, безпечне довкілля тощо ) - 9

- інші порушення (за вказівкою респондентів) - 3 (усі – про порушення права на отримання земельного паю).

** За захистом своїх прав опитувані найчастіше зверталися до місцевих державних адміністрацій – 8 разів, у 6 з них питання вирішувались позитивно. Далі за кількістю звернень іде суд – 4 звернення, у всіх випадках питання вирішувались позитивно. Три рази опитувані зверталися до органів прокуратури і у всіх випадках їхні звернення вирішено позитивно. По одному разу за захистом своїх порушених прав опитані громадяни зверталися до органів місцевого самоврядування, державних та недержавних засобів масової інформації і лише в одному випадку ( звернення до державних ЗМІ) питання було вирішено.

*** Оцінки рівня дотримання прав людини в Україні такі: низький – 63,6%, середній – 35,4%.

Середній вік респондентів становить: жінок – 46, чоловіків – 33.

* При анкетуванні жителів Гайворонського району 10 чоловік із 10 проанкетованих ствердно відповіли на перше запитання. По категоріям порушених прав вони розподілились наступним чином:

- право на життя, свободу та особисту недоторканість – 3 випадки порушення

- свободи думки, совісті та віросповідань - 1

- свободи слова та вираження поглядів - 2

- порушення гуманітарних прав - 4

**У Гайвороні 4 проанкетованих взагалі нікуди за захистом своїх прав не звертались, проте кілька респондентів звертались у кілька установ одночасно. Адреси звернень по Гайворонському району різні, опитувані не надавали переваги жодній з установ, як це було в Олександрійському районі. Так, по одному зверненню було до органів місцевого самоврядування, районної державної адміністрації, прокуратури, суду, державної виконавчої служби, громадської організації. Два рази опитувані звертались до ОВС. У всіх випадках звернень за захистом своїх прав громадяни отримали позитивні рішення.

*** Оцінки рівня дотримання прав людини в Україні такі: низький – 40%, середній – 50%, високий – 10%.

Середній вік респондентів: жінок – 39, чоловіків – 40.

* Серед проанкетованих жителів Добровеличківського району 8 чоловік із 10 проанкетованих відчули на собі, що таке порушення конституційних прав. В цьому районі троє громадян потерпіли від порушення їхнього права на життя, свободу та особисту недоторканність. Ще троє скаржилися на порушення їхніх гуманітарних прав. По одному респонденту зазнали порушення права на свободу зібрань та порушення майнових прав.

** Діапазон звернень за захистом своїх прав – найширший серед усіх районів. Один респондент звертався у всі органи, крім державної виконавчої служби. При цьому в одному випадку із 10 захисту права на особисту недоторканість вона не отримала. Це було звернення до політичної партії. Що ще цікавого по Добровеличківському району, так це те, що ні два звернення до ОВС, ні одне звернення до прокуратури позитивного результату для скаржників не принесли, хоча скарги стосувалися порушення майнових прав громадянина та права на особисту недоторканність.

*** 40% респондентів визнали рівень дотримання прав людини низьким і 60 % -середнім.

Середній вік респондентів: жінки – 41, чоловіки – 44.

Найбільшу активність щодо захисту своїх прав виявили жителі Кіровоградського та Знам’янського районів. Це пояснюється як близькістю до обласного центру, так і більшою кількістю установ, куди можна звернутись за захистом своїх прав. Більшість опитуваних громадян звертались у кілька установ або одночасно або почергово, наслідком чого стали більш різноманітні результати розгляду їхніх скарг.

* По Кіровоградському району проанкетовані 20 чоловік. За кількістю категорії порушених прав і свобод розподілились так:

- порушення гуманітарних прав - 5 випадків порушень;

- право на справедливий судовий розгляд - 2

- свободи слова та вираження поглядів - 1

** Найбільше за захистом своїх прав мешканці Кіровоградського району звертались до місцевих органів влади і райдержадміністрації – 4 і 5 звернень, відповідно. По два рази звертались до суду, ДВС та громадських організацій. З надією на захист своїх прав один раз респондент звертався до політичної партії. І найцікавіше – лише два звернення до громадських організацій принесли позитивний результат. Усі інші звернення очікуваного позитивного результату скаржникам не принесли.

*** Оцінки рівня дотримання прав людини в Україні: низький – 80%, середній – 20%, високий – 0%.

Середній вік респондентів: жінки – 31, чоловіки – 43 роки.

* При дослідженні стану дотримання прав людини у Знам’янському районі інтерв’юєрами серед 30 респондентів виявлено наступні результати:

- право на справедливий судовий розгляд - 4 випадки порушень;

- право на повагу до приватного або сімейного життя - 1

- свободи слова та вираження поглядів - 1

- свободи зібрань і об’єднань - 1

- гуманітарних прав - 1

- право власності - 2

** За захистом своїх прав респонденти подали 33 звернення. З них:

- до органів місцевого самоврядування - 7 (тут і далі в дужках позитивне вирішення – 4);

- до місцевих державних адміністрацій - 3 (1);

- міліція - 6 (2);

- прокуратура - 3 (2);

- суд - 4 (2);

- Державна виконавча служба - 2 (0);

- Державні ЗМІ - 2 (2);

- недержавні ЗМІ - 3 (3);

- громадські організації - 3 (3).

Шість респондентів хоч і зазначили, що зазнали порушення своїх прав, проте за захистом нікуди не звертались.

*** Оцінки рівня дотримання прав людини в Україні такі: низький – 28%, середній – 72%, високий – 0%.

Середній вік респондентів: жінки – 33, чоловіки – 41.

* По Світловодському району проанкетовано 10 мешканців. Карта досліджень виглядає так:

- порушення гуманітарних прав - 3 випадки;

- порушення права на життя та особисту недоторканність, на повагу до сімейного життя, свободи слова та віросповідання, свободи зібрань - по одному випадку.

** Загальна кількість звернень по захисту своїх прав – 4. З них три до громадських організацій (усі вирішено позитивно) і одне – до міліції (захисту порушеного права респондент не отримав).

*** Оцінки рівня дотримання прав людини в Україні: низький – 40%, середній – 60%, високий – 0%.

Середній вік респондентів: жінки – 53, чоловіки – 36.

Жоден із 17 мешканців Компаніївського району, яким була пред’явлена анкета, на анкетування не погодився.

Проте усі вони визнали рівень дотримання прав людини в Україні середнім.

Середній вік опитаних: жінки – 51, чоловіки 58.

*11 із 11 респондентів – мешканців Голованіського району, які погодилися відповісти на питання анкети, зазначили про 3 випадки порушення гуманітарних прав, 2 порушення права власності, 2 випадки порушення права на справедливий судовий захист, 1 - право на повагу сімейного життя, 1 – право на свободу слова та вираження поглядів та по два порушення права на свободу зібрань і об’єднань.

** 19 разів жителі району зверталися до відповідних установ з метою відстоювання своїх прав. Не допомогли районні органи місцевого самоврядування, міліція, політична партія і громадська організація – по одному разу. Проте ситуація в Голованіському районі з поновленням прав людини найблагополучніша. Так, по три звернення задовольнили суд, прокуратура і місцева райдержадміністрація, по одному СБУ і недержавні ЗМІ. Ще 2 звернення задовольнила міліція, по одному – місцевий орган самоврядування та громадська організація.

*** Оцінки рівня дотримання прав людини в Україні: низький – 34,4%, середній – 63,6%, високий – 2%.

Середній вік респондентів: жінки – 35, чоловіки – 43.

* При анкетуванні жителів Маловисківського району виявлено, що 14 чоловік на собі відчули, що таке порушення гуманітарних (12 респондентів) та майнових (2 особи) прав. Проте тільки дев’ять з них звернулись за захистом своїх порушених прав.

** Найбільш популярною інстанцією для оскарження дій посадовців, що порушили їхні права, серед респондентів є прокуратура – по кожному з п’яти звернень прийняті позитивні для скаржників рішення. Також позитивно вирішено 2 з трьох звернень за захистом своїх прав до місцевої райдержадміністрації. Так і не дочекалися позитивного рішення двоє громадян, які звернулися до органів місцевого самоврядування.

*** 27 % вважають рівень дотримання прав людини в районі низьким, 73% - середнім, жоден з опитаних високим цей рівень не визнав.

* Про 15 випадків порушення своїх прав (8 випадків – порушення гуманітарних прав, по 1- прав свободи думки, совісті, віросповідання; свободи слова та вираження поглядів; свободи зібрань і об’єднань. По 2 випадки порушення права на справедливий судовий розгляд і права на повагу до сімейного життя та вступ до шлюбу) повідомили при анкетуванні 15 жителів Новоукраїнського району Кіровоградщини.

** Зверталися за допомогою у захисті порушених прав до різних інстанцій: органи місцевого самоврядування – 2, РДА – 1, міліція – 1, державні ЗМІ – 1, недержавні ЗМІ – 1, партії – 2, громадські організації – 4, суд - 3. Якщо врахувати що 6 громадян за захистом своїх прав одночасно звертались до двох установ, то з 15 чоловік 9 самостійно намагалися захистити свої права, причому сім звернень вирішено позитивно: по одному - міліція, суд, державні і недержавні ЗМІ, політичні партії, 2 – в громадських організаціях.

*** 50% проанкетованих визнали низьким рівень дотримання прав громадян у районі та місті та 50% – середнім.

Середній вік респондентів: жінки – 37, чоловіки – 39.

В Новгородківському районі проанкетовані 22 мешканця.

* 1 випадок порушення права на справедливий судовий розгляд і відповідно одне звернення до вищої судової інстанції за захистом своїх прав, на жаль питання не вирішено.

** 10 випадків порушення гуманітарних прав і 4 випадки порушення майнових та земельних прав. З 14 чоловік звертались: до міліції – 1 (проблеми не вирішено), 2 – до РДА (вирішено), 4 – до прокуратури (рішення по скаргах позитивні), 4 – до суду (1 рішення не на користь скаржника).

*** 36,4% проанкетованих громадян вважають низьким стан дотримання прав людини в районі і 63,6 % – середнім.

* Із 15 жителів Устинівського району, які погодилися відповісти на питання анкети, 5 зазначили, що зазнали порушень гуманітарних прав, три – порушень права на свободу слова та вираження поглядів, 4 - права на повагу до приватного та сімейного життя, на вступ до шлюбу, по одному випадку – права на життя, свободу та особисту недоторканність, права на справедливий судовий розгляд, права на свободу думки, совісті, віросповідання, права на свободу зібрань і об’єднань.

** Дев’ять із 15 проанкетованих зверталися за захистом своїх прав до відповідних установ, при цьому одна людина зверталася до трьох установ, чотири чоловіки – до двох установ і ще чотири намагалися відстояти свої права по одному разу:

 • три звернення було подано до органів місцевого самоврядування, позитивно вирішено – одне;

 • три звернення було подано до місцевої державної адміністрації – вирішено 2.

 • два звернення було подано до міліції – в обох випадках правоохоронці відреагували і проблеми було знято;

 • два рази місцевий суд допоміг в усуненні порушень прав;

 • одне звернення залишилось невирішеним у державній виконавчій службі;

 • один раз допомогли державні ЗМІ і один раз зусиль державного ЗМІ виявилось замало;

 • два рази відстоювали порушені права через громадські організації і обидва рази – вдало.

*** В оцінці рівня дотримання прав людини в районі і в державі чоловіки виявилися скептичнішими, ніж жінки. По 50% проанкетованих чоловіків оцінили його як низьким так і середнім. 22% жінок оцінили цей рівень як низький і 88 визнали його високим. Загалом же 40% проанкетованих визначили рівень дотримання прав людини низьким і 60% - високим.

Середній вік респондентів становить: жінок – 34, чоловіків – 39.

*20 жителів Долинського району, які погодилися відповісти на питання анкети, зазначили про 7 випадків порушення гуманітарних прав, 6 порушень прав власності та одне порушення права на життя, свободу та особисту недоторканність.

**У восьми випадках жителі району зверталися до відповідних установ з метою відстоювання своїх прав. По одному разу допомогли районні міліція та прокуратура, чотири позови суд задовольнив і один - ні, по одному зверненню суттєво допомогли місцеві осередки партій та громадських організацій.

*** 55% проанкетованих відзначили, що рівень дотримання прав людини в України є середнім, 10% - визнали його високим і 35% - низьким.

Середній вік респондентів становить: жінок – 53, чоловіків – 40.

* Під час проведення анкетування і опитування жителів Бобринецького району 22 мешканця погодилися відповісти на питання анкети. З проанкетованих двоє чоловік зазнали порушення права особи на заборону катувань, 9 чоловік зазнали порушення гуманітарних прав, четверо чоловік зазнали порушення майнових прав.

** У зв’язку з цим було подано 2 звернення до місцевої державної адміністрації (вирішено 1), міліції – 2 звернення ( вирішено одне), суду – 4, (два вирішено), одне звернення залишилось невирішеним у державній виконавчій службі. Один раз допомогу отримали в державному засобі масової інформації, по два рази зверталися до партій та громадських організацій. Одне звернення представники партії не змогли вирішити.

*** 67% проанкетованих відмітили, що рівень дотримання прав людини в України є середнім, 33% - низьким.

Середній вік респондентів становить: чоловіків – 43, жінок – 41.

*Олександрівський район. З 24 громадян, що погодились відповісти на питання анкети, 13 заявили про порушення своїх прав. Знову ж першість утримують гуманітарні права – 10 анкет (з них 5 – право на соціальний захист, 2 – на охорону здоров’я, 3 – на достойну оплату праці), 1 випадок порушення права на життя, свободу та особисту недоторканність, право на справедливий судовий розгляд – 1, порушення права власності державними органами – 1.

**Якщо гуманітарні права у більшості були відстояні через органи державної влади (5), суд (2), то інші порушення за участі (бездіяльності) прокуратури (2), міліції (1) відстояні не були. 3 респондента до захисту порушених прав не вдавалися.

*** 62,5% анкетованих вважає, що рівень дотримання прав людини в Україні знаходиться на середньому рівні, 25% визнають цей рівень низьким, 12,5% - високим.

Середній вік респондентів: жінок – 45 років, чоловіків – 47.

* При проведенні анкетування у Вільшанському районі 18 осіб з 25 погодилися заповнити анкети.

Результати дослідження виявились наступними: першість серед порушених прав утримують гуманітарні права – таких порушень всього 11. Також респонденти повідомили про три випадки порушення прав власності, 2 порушення права на справедливий судовий захист, 1 випадок порушення права на життя, свободу, та особисту недоторканність.

** Одне звернення до міліції було вирішено позитивно для респондента, два звернення вирішені на користь заявників і три – не вирішені в органах прокуратури, по трьом скаргам прийняті позитивні рішення і ще по трьом рішення не винесені взагалі в суді. У чотирьох випадках за захистом своїх прав громадяни нікуди не зверталися. Зауважено 50% звернень.

*** 33% проанкетованих зазначили, що рівень дотримання прав людини в Україні є низьким і 67% - визнали його високим.

Середній вік : жінок – 44, чоловіків – 38.

* Новоархангельський район. З 21 проанкетованого респондента лише сім заявили, що зазнали порушень свої прав. Всі вони стосуються гуманітарної сфери: 5 випадків порушення права на працю та її оплату у сфері сільськогосподарського виробництва і два випадки порушення прав споживачів.

** Якщо усі порушення трудового законодавства були усунені шляхом звернення до суду (3), та державних адміністрацій (2), то у випадках порушення прав споживачів за захистом ніхто не звертався.

*** 85,7% визнали, що рівень дотримання прав людини в Україні є середнім і 14,3% - низьким.

Середній вік респондентів: жінки – 49, чоловіки – 39.

* З 19 респондентів, які дали відповіді на анкети в Ульяновському районі 11 повідомили про 13 фактів порушення їхніх прав. Двоє з них порушень зазнали двічі. Тут, як і по іншим районам першість утримують порушення гуманітарних прав – 8 випадків. Відмічено два випадки порушення права на справедливий судовий розгляд. Троє громадян вказали, що вони зазнали несправедливості з боку органів місцевого самоврядування при оформленні права власності на землю. Проте за участю громадських організацій ці права було відновлено через суд.

** Два невдалі звернення до суду так і залишилися незадоволеними, бо далі їх ніхто не відстоював. Місцеві органи влади допомогли у двох випадках і не вирішили справу у трьох. Інші респонденти свої права не відстоювали.

*** 58,8% визнали рівень дотримання прав людини в Україні середнім, 11,7 – високим і 29,5% – низьким.

Середній вік становить: жінки – 36, чоловіки – 41.

* 13 мешканців Онуфріївського району із 23 респондентів, повідомили в анкетах про факти порушення їхніх прав: гуманітарних 6, права власності – 4, права на справедливий судовий розгляд – 1, права на життя, свободу та особисту недоторканність – 2.

** Якщо в усіх випадках порушення права власності і гуманітарних прав респонденти зверталися за їх захистом до суду (5 разів, чотири вирішено позитивно), до державних органів влади (3 і жодного позитивного рішення) та до органів місцевого самоврядування (2 випадки, про рішення наразі невідомо), то у випадках порушення права на справедливий судовий розгляд і права на життя та особисту недоторканність громадяни своїх прав не відстоювали.

*** 39,1% визнали рівень дотримання прав людини низьким, 60,9% - середнім.

Середній вік становить: жінок – 35, чоловіків – 39.

Якщо порахувати результати проведеного дослідження загалом по Кіровоградській області, оцінка рівня дотримання прав людини в Україні, висловлена респондентами під час анкетування буде виглядати так: 62,8% респондентів визнали його середнім, 34,9% - низьким і лише 2,3% - високим.

Загальна кількість виявлених в ході анкетування порушень прав людини становить 222 випадків.

З них окремо:

 • Право на життя, свободу та особисту недоторканність – 11;

 • Право на заборону катувань, репресій та жорстокого поводження - 3;

 • Право на справедливий судовий розгляд – 19;

 • Право на повагу до сімейного життя, вступ до шлюбу – 9;

 • Право на свободу думки, совісті, віросповідання – 2;

 • Право на свободу слова та вираження поглядів - 9;

 • Право на свободу зібрань та об’єднань – 6;

 • Гуманітарні права (права на працю, житло, споживачів, на соціальне забезпечення тощо) – 134;

 • Інші (майнові відносини) - 29;

На запитання анкети погодилося відповісти 358 респондентів. Із них за захистом своїх порушених конституційних прав звернулось 224. Якщо взяти співвідношення кількості порушень до кількості громадян, які взяли участь в анкетуванні, побачимо, що дві третини респондентів зіткнулись з порушенням своїх прав. Взагалі нікуди не зверталися 134 респондентів (37,4%), що свідчить про недовіру громадян до державних органів влади в вирішенні проблем по захисту своїх законних прав.

За адресами установ звернення розділилися так:

 • Органи місцевого самоврядування – 28 звернень (7 задоволено або частково задоволено);

 • Місцевих державних адміністрацій – 43 (24);

 • Міліції – 24 (12);

 • Прокуратури – 25 (18);

 • СБУ – 2 (2);

 • Суду 50 (34);

 • ДВС – 7 (1);

 • Державні ЗМІ - 7(5);

 • Недержавні ЗМІ – 6 (6);

 • Політичні партії – 9 (4);

 • Громадські організації та благодійні фонди – 23 (20);

З наведеного видно, що лише приблизно 42 % звернень респондентів були задоволені, що є дуже низьким показником.

Разом з анкетуванням проводилося опитування мешканців цих районів.

Громадянина просили відповісти на такі запитання:

 1. Чи зіштовхувались Ви з випадками порушення прав і свобод людини?

 2. Яке ваше право і ким було порушено?

 3. Куди звертались або не звертались за вирішенням проблеми?

 4. Який результат отримали?

 5. Ваші побажання.

Було опитано 592 особи по районах Кіровоградської області, відповіли на запитання 458 (77,4%). Було виявлено ще 226 фактів порушення прав людини. Судити про серйозність того чи іншого порушення, вказаного в будь яких усних відповідях досить важко. Тут все залежало від особистого сприйняття проблеми самим респондентом, який погоджувався давати відповідь на питання опитувального листа. Проте слід виділити кілька проблем, які найгостріше сприймалися громадянами під час опитування:

 • подекуди відверте небажання окремих працівників міліції розслідувати злочин або припиняти правопорушення, направлене проти особи;

 • некомпетентність посадових осіб органів місцевого самоврядування при вирішенні майнових та земельних питань на селі;

 • слабка робота по роз’ясненню чинного законодавства держави у сільській місцевості;

 • відсутність на периферії або недоступність у фінансовому плані досвідчених юристів і консультаційних центрів, які б надавали правову допомогу сільському населенню;

 • кроків держави по викоріненню кумівства і корупції у сільських районах недостатньо для викорінення цього зла.

Причиною більшості відмов громадян захищати свої права є проста необізнаність із законодавством і недовіра до державних органів влади стосовно позитивного рішення своїх проблем.

Причиною незадоволення станом дотримання прав людини може бути низький економічний розвиток сільських районів Кіровоградщини. Тому при анкетуванні і опитуванні найбільше проблем випливає саме на селі – це слабкий розвиток соціальної інфраструктури села, неможливість знайти роботу, низький рівень соціального забезпечення сільського населення або неможливість доступу до цього права через віддаленість від центру. Багато проблем залишається у сфері приватизації землі. Тут порушення допускаються як з боку місцевих органів влади, так і з боку керівників окремих господарств, тому тим, хто звертається за вирішенням справи до суду інколи доводиться чекати більше 3-5 місяців, поки вирішиться справа.

Мешканці висловлювали обурення тім, що не мають можливості отримати незалежну від влади кваліфіковану правову допомогу на місцях, бажано безкоштовну.

Висловили побажання, по можливості, відкрити Громадські приймальні в районних центрах області по наданню безкоштовної юридичної допомоги мешканцям сільської місцевості.

2. Право на свободу слова, на свободу вираження поглядів

Не один рік ми говоримо про свободу слова, незалежні ЗМІ, які є невід’ємною складовою побудови громадянського суспільства. Але далі слів та гучних заяв справа не рухається, особливо, що стосується незалежності мас-медіа. Правда, під час та по завершенню президентських виборів ідея створення суспільного мовлення та роздержавлення комунальних ЗМІ почала витати в медійному просторі, набуваючи форми та змісту. Адже не можна не погодитися з тим, що всі ЗМІ мають бути в рівних умовах – це перше, а друге – не мають жодного морального права комунальні мас-медіа, що існують на гроші платників податків, продукувати упереджену інформацію, як того вимагає більшість засновників.

Отож, роздержавлюватися чи ні – питання часу, але виникли проблеми з питанням механізму роздержавлення.

Обговорення та висвітлення проблем комунальних ЗМІ на двох заходах дали поштовх до нового руху в медійному середовищі.

Зокрема, відбулися суттєві зміни в Голованівській районній газеті “Вісник Голованівщини” (редактор Н.В. Чушкіна), де колектив редакції вивів із числа засновників Голованівську районну державну адміністрацію, залишивши лише райраду. Свої права на незалежність колектив відстояв через суди.

Безпрецедентний випадок стався у Вільшанській районній газеті “Зорі над Синюхою”, де весь редакційний колектив, протестуючи проти втручання в редакційну політику, залишив газету і створив приватне видання “Західний регіон”. Невдовзі має вийти перший номер цієї газети.

Тетяна Дроздова, екс-редактор газети “Світловодськ вечірній”, яка має багатий досвід журналістської діяльності та пройшла стажування в штаті Айова (США), виступила за реформування та роздержавлення комунальних ЗМІ. Вона розповіла про взаємостосунки, що склалися протягом всієї багаторічної роботи з трьома мерами м. Світловодська: від спроб звільнення з посади та погроз забрати ветловодска. алтыковско-щедринские перипетии взаимоотношения с тремя мэрами г. налиста, в частномсти .приміщення до знаходження шляхів співпраці. З останнім мером відношення закінчились тем, що Тетяна залишила посаду редактора. За нею пішов основний склад колективу.

Тетяна Іванівна Дроздова разом з більшістю свої колег не знайшла кращого способу не миритися з цензурою та тиском, як просто піти з редакції газети. Звісно, це не вихід, але це заявлення про свою позицію. До речі, нині Тетяна Іванівна Дроздова відкрила Інтернет - видання.

В подібних ситуаціях були і журналісти інших комунальних видань. Але не всі із них бажають найшвидше позбутися своїх засновників – райдержадміністрації та райради. Одна із причин: “довгоочікувана” пенсія державного службовця.

Колектив Кіровоградської обласної газети “Народне слово” організовував голодування на знак протесту проти ініціювання головою облдержадміністрації реорганізації газети. На захист видання в день сесії обласної ради відбулося пікетування приміщення облдержадміністрації. Наразі сесія обласної ради не розглядала питання про реорганізацію газети “Народне слово”, натомість прийняла рішення про надання газеті фінансової субвенції в сумі 105 тис. грн.(борг за висвітлення роботи органів місцевої влади у 2005 році).

Роздержавлення ЗМІ – проблема, яка давно назріла в Україні.

Можна сказати, що сьогодні практично немає незалежних ЗМІ, усі вони залежні від певних чинників, в першу чергу від видавця.

Для того, щоб реформування комунальних ЗМІ відбулося цивілізовано та дійсно стало кроком до створення незалежних ЗМІ потрібно ініціювати зміни в законодавстві, визначити такі моменти, як:

 • поняття роздержавлення ЗМІ,

- мета та концепція роздержавлення комунальних ЗМІ;

 • роль держави в інформаційному просторі після роздержавлення ЗМІ;

 • шляхи реалізації та терміни здійснення роздержавлення,

 • уступка засновницьких прав;

 • зміна видавця видання;

 • майнові відносини в процесі роздержавлення,

 • пільгова підтримка держави в перші три роки роботи незалежних ЗМІ.

Ми прагнемо збудувати демократичну державу, тому маємо зрозуміти, що у ній не може бути така велика кількість ЗМІ, які б підпорядковувалися владі та фінансувалися нею за рахунок платників податків.

3. Право на захист від катувань та жорстокого поводження

Основним джерелом інформації про факти застосування катувань та жорстокого поводження залишаються повідомлення у ЗМІ та звернення постраждалих до Громадської приймальні. За звітній період до Громадської приймальні звернулися 19 громадян (та 5 осіб по телефону) зі скаргами на застосування катувань та жорстокого поводження з боку правоохоронних органів.

Нижче наводимо приклади обставин справ, що стосуються застосування катувань правоохоронними органами, із числа тих, за якими надавалася правова допомога.

Циценко Олександр Володимирович, мешкає в м. Кіровограді. У липні місяці 2005 р. до Верховного Суду України по справі катування була підготовлена та направлена касаційна скарга на ухвалу апеляційного суду Кіровоградській області, який виніс рішення з порушенням норм процесуального права і неправильно застосував норми матеріального права. Відповіді досі не отримали.

Єрмоленко Володимир Іванович, мешкає в м. Кіровограді. Був затриманий працівниками міліції Ленінського РВВС м. Кіровограда і прокуратури Ленінського району за підозрою в скоєнні умисного вбивства. Шляхом побиття і тортур протягом 8 діб працівники міліції заставили написати явку з повинною, в якій він зізнався в скоєнні злочину. 6 місяців знаходився під вартою у СІЗО № 14 м. Кіровограда.

Внаслідок наданої допомоги кримінальна справа за № 77-088 по звинуваченню Єрмоленка В.І. була закрита.

БЕРЛІНСЬКИЙ Владислав Анатолійович, мешкає в м. Бобринець Кіровоградської області..

Під час виборів Президента України в 2004 році був затриманий працівниками міліції Бобринецького МРВВС на виборчій дільниці, доставлений до райвідділу міліції, де його побили і незаконно утримували в кімнаті для доставлених 24 години. В наслідок побиття співробітники міліції спричинили тілесні ушкодження: гематоми, рани на руках та грудях. Кілька разів звертається до прокуратури Бобринецького району, але до теперішнього часу ніяке рішення не прийняте.

Відповідно до ст..ст.95,97 КПК України підготовлено письмову заяву до прокуратури Кіровоградської області про порушення по даному факту кримінальної справи і про призначення по медичних документах судово-медичної експертизи, так як Берлінському В.А. надавалась медична допомога в Бобринецької ЦРЛ.

ПОЛТАВСЬКИЙ Григорій Миколайович, мешкає в м. Кіровоград.

В березні 2004 року він був затриманий працівниками УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області та доставлений в адміністративний будинок вказаної установи. Під час затримання у його автомобілі були запасні частини до сільськогосподарських машин на суму 17 тис. гривень, так як він є приватним підприємцем. Запчастини були вилучені.

Протягом 24 годин Полтавського насильницьким шляхом утримували в службовому кабінеті, били, намагалися таким шляхом отримати зізнання, що вказані запасні частини були викрадені на заводі “Червона Зірка”. Вилучені товаро-матеріальні цінності Постановою слідчого, були залучені як речові докази до кримінальної справи, що була порушена за наслідками серії крадіжок на вказаному заводі.

В зв’язку з тим, що Полтавський Г.М. був затриманий з порушенням ст. ст. 106, 115 КПК України і протягом доби незаконно утримувався в службових кабінетах працівниками міліції, за його першим зверненням до Громадської приймальні була підготовлена письмова заява відповідно до ст.ст. 95, 97 КПК України до прокуратури міста Кіровограда. Під час розгляду заяви працівниками прокуратури Постанова слідчого про залучення запасних частин до кримінальної справи в якості речових доказів була скасована. В діях працівників міліції службові особи прокуратури порушень не виявили. Оскільки перевірка заяви Полтавського Т.М. була проведена формально, до теперішнього часу вилучені речі не повернуті.

Стосовно вирішення цього питання підготовлено скаргу на бездіяльність працівників прокуратури на ім’я Генерального прокурора України.

За оглядом преси, який здійснювала Асоціація „Громадські ініціативи” з’явилися повідомлення щодо 23 випадків застосування катувань та жорстокого поводження в правоохоронних органах.

Найбільш резонансна публікація була в обласній газеті „Ведомости-плюс” 23 вересня 2005 року „Разбил окно в помещении милиции, чтобы вскрыть себе вены”, де мова йшла про насилля та катування, які застосовувалися до затриманого працівниками Новоукраїнського РВМВС України в Кіровоградській області.

Висновки. Практика незаконного насильства, катувань та жорстокого поводження досить поширена в діяльності правоохоронних органів.

4. Право на доступ до інформації.

Асоціація „Громадські ініціативи” надсилала інформаційні запити та звернення до регіональних органів влади з метою моніторингу в реалізації права на доступ до інформації про діяльність влади.

Кількісні показники роботи:

Кількість надісланих запитів – 27.

Кількість відповідей – 18

Кількість своєчасно отриманих відповідей – 13

Кількість надісланих протягом 10 днів відповідно до Закону повідомлень про задоволення запитів або про відмову у задоволенні запиту – 2

Кількість задоволених запитів повністю – 12

Кількість задоволених запитів частково – 3

Кількість відмов – 3

Кількість поданих позовів – 0

Протягом серпня – жовтня 2005 року громадською приймальнею було направлено 17 запитів до:

 • Головного управління праці та соціального захисту населення Кіровоградської ОДА;

 • обласної прокуратури;

 • Управління СБУ області;

 • Державної інспекції праці по Кіровоградській області;

 • Апеляційному суду Кіровоградської області;

 • Управління юстиції Кіровоградської ОДА;

 • Управління Державного департаменту з питань виконання покарань;

 • Кіровоградському міському голові;

 • УМВС України в Кіровоградській області;

 • Прокуратури Світловодського району;

 • Управління охорони здоров’я Кіровоградської ОДА – 2 запити;

 • Головного управління статистики Кіровоградській області;

 • ДПА в Кіровоградській області;

 • Територіального управління Державної судової адміністрації;

 • Управління у справах релігій, національностей та міграції населення;

 • Додатковий запит Державна інспекція праці по Кіровоградській області;

З управління юстиції отримано відповідь на запит, і то неповну. Так, з інформації обласного управління юстиції стало відомо, що адвокати Кіровоградської області відповідно до ст. 47 Кримінально-процесуального кодексу України залучались до участі у справах за рахунок державного бюджету.

- у 2003 році – по 190 кримінальним справах;

- у 2004 році – по 45 кримінальним справах;

- за перші шість місяців 2005 року – по 45 кримінальним справах.

Сумарні виплати коштів за надання безоплатних адвокатських послуг по кримінальних справах склали:

 • у 2003 році – 3180 грн;

 • у 2004 році – 3375 грн;

- за перші 6 місяців 2005 року – 3150 грн.

УМВС в Кіровоградській області через своїх представників кілька разів з’ясовувало навіщо нам потрібні запитувані дані. Деякі з них в усній формі пояснювали, що ці дані використовуються лише для службових цілей. Після того, як запит дійшов до помічника Міністра внутрішніх справ по Кіровоградській області, нам надійшло офіційне повідомлення, що відповідь на наш запит перебуває в стадії підготовки і буде направлено на адресу Асоціації протягом місяця. Наш запит було задоволено в повному об’ємі і у встановлений термін.

Головний інспектор праці теж надіслав лист, у якому просив роз’яснити навіщо нам потрібні запитувані дані. Після додаткового листа спочатку була отримана відповідь, в якій ішлося про те, “що узагальнена інформація про роботу територіальних органів Держнаглядпраці висвітлюється в Інтернеті на сайті Міністерства праці та соціальної політики України, а потім надійшла відповідь на запит. Виходячи від отриманої інформації головного державного інспектора праці по Кіровоградській області, стало відомо, що тільки за 8 місяців 2005 року в області виявлено 3947 порушень законодавства України про працю, з них 2490 (63,1%) – з питань оплати праці. За 8 місяців проведено 746 перевірок, із них лише 73 проведено за особистими заявами громадян.

УСБУ в Кіровоградській області дало відповідь лише на два запитання: про те що звернень від народних депутатів, органів державної влади та місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб щодо конкретних справ протягом 2003-2005 років не надходило, хоча нам з першоджерел відомо, що депутат Кіровоградської обласної ради А. В. Перевізник, направляв запит щодо незаконного виділення земель під забудову, який був задоволений. Лише сім громадян України звернулися до УСБУ за отриманням інформації щодо себе і у жодному випадку рішення про відмову у наданні інформації не приймалося. На запитання щодо кількості порушених справ щодо диверсій, дій, спрямованих на зміну конституційного ладу чи на повалення влади, державної зради, посягань на державних діячів, розголошення державної таємниці тощо надана відповідь, що дана інформація є конфіденційною.

Управління охорони здоров’я зіслалося на наказ МОЗ №172 від 21.07.2000 року, яким не передбачено збір інформації, про яку йшлося в запиті (нами було поставлено лише 4 запитання – кількість позовів жителів Кіровоградської області до медичних установ області та лікарів щодо неналежного медичного обслуговування за 2004 – 2005 рік, кількість кримінальних справ, порушених проти медичних працівників області за вчинення злочинів у сфері охорони здоров’я з 2000 року, кількість страйків працівників медичних установ області починаючи з 2000 року, їх причини, результати, методи вирішення проблем, що призвели до виникнення страйків, кількість скорочених працівників медичних установ у 2005 році, основні причини скорочення).

На другому етапі 22 грудня 2005 року було надіслано 10 запитів до

 • прокуратури області,

 • управління праці та соціального захисту,

 • Кіровоградської міської ради,

 • управління внутрішніх справ МВСУ в області,

 • ДПА в області,

 • обласної державної адміністрації,

 • апеляційного суду Кіровоградської області,

 • управління Державного департаменту з питань виконання покарань,

 • управління юстиції,

 • державної судової адміністрації Кіровоградської області.

На сьогодні маємо відповіді з декількох установ:

18 січня 2006 року отримано відповідь з Апеляційного суду за підписом голови, якою повідомлено, що по питанням запиту слід звертатись до територіального управління ДСА, де на даний час проводиться робота з підготовки збірника статистичних даних про стан здійснення правосуддя в Кіровоградській області.

13 січня управління державного департаменту України з питань виконання покарань надало відповідь на наш запит у повному обсязі.

16 січня ДПА у Кіровоградській області надіслало відповідь на запит. На усі поставлені питання надана повна відповідь, крім питання про надання копій документів про притягнення посадових осіб органів ДПС області з посиланням на конфіденційність відповідно до ст. 30 ЗУ “Про інформацію”.

УМВС України в Кіровоградській області 2 січня 2006 року заздалегідь повідомило, що відповідь на запит буде надано протягом місячного терміну.

6 лютого З УМВС України в Кіровоградській області було отримано відповідь, яка повністю задовольняє наш запит.

У зв’язку з ненаданням відповідей на 2 інформаційні запити та одне нагадування юрист Громадської приймальні відвідав прокуратуру області. Представник прокуратури Кіровоградської області – помічник прокурора області Нестерова Олена Вікторівна усно повідомила, що запитувана у нашому запиті інформація є конфіденційною, зіслалась на таємницю слідства і сказала, що відмови у наданні відповідей на наші запити вони надавали у встановлений законом термін, а те, що ми їх не отримуємо – провина пошти.

Всі запити Асоціація надсилала рекомендованими листами з повідомленням про вручення поштового відправлення.

Додаткова інформація:

1.Управління Державного Департаменту з питань виконання покарань

Відправлено 15.09.05р. Відповідь – 10.10.05р. Запит задоволено повністю.

Відправлено 22.12.05р. Відповідь – 13.01.05р. Запит задоволено повністю.

2. Управління СБУ України :

Відправлено 12.09.05р. Відповідь – 20.09.05р. Запит задоволено частково – відповідь на 2 питання з 9.

3. Управління праці та соціального захисту :

Відправлено 13.09.05р. Відповідь – 6 жовтня 2005 року. Задоволено повністю.

Відправлено 22.12.05р. Повідомлення про опрацювання запиту по телефону – 4.01.06р.

Відповідь отримано – 30.01.2006 року. Запит задоволено повністю.

4. Управління охорони здоров’я Кіровоградської ОДА:

Відправлено 31.08.05р Відповідь – 16.09.05р. У задоволенні запиту відмовлено на підставі наказу МОЗ номер 172 від 21.07.2000 року.

Відправлено 28.10.05р. Відмова у задоволенні запиту – 29.11.05р. з тих же підстав.

5. Державна інспекція праці по Кіровоградській області:

Відправлено 30.08.05р. Повідомлення про прийнятність запиту з проханням уточнити мету запиту – 9.09.05р.

Додатковий запит – 12.09.05р. Відповідь – 23.09.05 р. Задоволено повністю.

6. УМВС України в Кіровоградській області:

Відправлено – 30.08.05р. Повідомлення про задоволення запиту – 13.09.05р. Відповідь – 30.08.05р. Запит задоволено повністю.

Відправлено 22.12.05р. Повідомлення про опрацювання запиту: 02.01.06р.

Отримано відповідь 6.02.2006 року. Запит задоволено повністю.

7.Виконком Кіровоградської міської ради:

Відправлено 14.09.05. Відповідь – 18.10.05р. Задоволено повністю.

Відправлено 22.12.05р. Відповідь не отримано

8.Апеляційний суд Кіровоградської області:

Відправлено 30.08.05р.

Нагадування по запиту – 28.10.05р. Відповідь – датована 25.10.05р /нами отримано 2 листопада/. Запит задоволено повністю.

Відправлено 22.12.05р. Відповідь – 18.01.06р. Носить формальний характер.

9.Управління юстиції Кіровоградської ОДА:

Відправлений: 12.09.05р. Відповідь: 16.09.05р.

Запит задоволено частково – лише 2 питання з 6 з посиланням на відсутність інформації про випадки порушення прав людини на свободу совісті, релігії та віросповідання та про кількість звернень громадян із запитами про надання інформації з грифом обмеженого доступу і щодо забезпечення адвокатам умов для зустрічі з підзахисними та ознайомлення з матеріалами справи.

Відправлено 22.12.05р. Відповідь не отримано.

10. Світловодська міжрайонна прокуратура Кіровоградської області:

Відправлено: 12.09.05р. Відповідь не отримано.

11. Прокуратура Кіровоградської області:

Відправлено 12.09.05р. Відповідь не отримано.

28.10.05р. – нагадування по запиту від .12.09.05р. Відповідь не отримано.

Відправлено 22.12.05р. Відповідь не отримано.

12. Головне управління статистики у Кіровоградській області:

Відправлено 28.10.05р. Повідомлення про оплату інформації – 22.11.05р. Відповідь не надано.

13. Державна податкова адміністрація в Кіровоградській області:

Відправлено: 31.10.05р. Відповідь – 23.11.05р. Запит задоволено повністю.

Відправлено 22.12.05р. Відповідь 16.01.06р. Запит задоволено.

14. Державна судова адміністрація Кіровоградської області:

Відправлено: 31.10.05р. Відповідь – 2 грудня 2005 року. Запит задоволено повністю.

Відправлено 22.12.2005р. Відповідь не отримано. Повідомлено по телефону, що звітність ще не готова.

15. Управління у справах релігій, національностей і міграцій населення:

відправлений 31.10.05р. Відповідь отримана 10.11.05р. з відмовою про надання інформації на підставі того, що питання запиту не відносяться до компетенції названого Управління.

16. Кіровоградська облдержадміністрація:

Відправлено 22.12.05р. Відповідь не отримано.

Аналізуючи відповіді Кіровоградських установ на запити асоціації “Громадські ініціативи” за якістю і повнотою інформації можна зробити висновок, що найбільш доступнішими в сфері інформації є Департамент з питань виконання покарань, управління державної судової адміністрації, Державна обласна податкова адміністрація та управління МВС. Працівники управління департаменту з питань виконання покарань з повною увагою ставляться до запитів і не залишають без відповіді жодне з поставлених питань.

Управління МВС в області, до речі, єдині, хто на кожен запит дає повідомлення про прийняття запиту до опрацювання і надання інформації протягом місяця.

Управління у справах релігій і охорони здоров’я відписується про неможливість надання інформації, бо її збір непередбачений галузевими нормативними актами, СБУ посилається на конфіденційність інформації, хоча запитувані статистичні дані конфіденційними бути не можуть, згідно Закону України “Про інформацію”.

Найцікавішою є остання відповідь Апеляційного суду. Перший запит, хоч і з великим запізненням і після нагадування, був задоволений повністю. У ньому прозвучала навіть пропозиція про подальше співробітництво з Асоціацією у напрямку захисту прав людини. Але на другий запит виконавець запропонував нам зачекати, поки вийде збірник судової статистики, видавцем якого є ДСА області. Справа мабуть таки у виконавцях, які готували відповіді на запити. Наводимо зразок цієї відповіді.

Прокуратура області зовсім ігнорує запити. Цікаво те, що на питання про продовження строків попереднього слідства і продовження термінів утримання під вартою прокуратура не відповідає, усно посилаючись на таємницю слідства(?), тоді як Управління Департаменту з питань виконання покарань надає таку інформацію щодо осіб, які перебувають у СІЗО, у повному обсязі.

(зразки запитів і відповідей додаються)

5. Діяльність громадської приймальні

Центру захисту прав людини

Громадська приймальня Центру захисту прав людини у своєї роботі керується головним принципом: навчати людей самих кваліфіковано захищати себе. Головним досягненням в роботі приймальні є те, що кількість громадян, які звертаються за допомогою, постійно збільшується і багато відвідувачів чітко зрозуміли шляхи та методи правового вирішення проблем.

До громадської приймальні Центру захисту прав людини звернулися за наданням безкоштовної правової допомоги 210 громадян Кіровоградській області.

В основному, це малозабезпечена категорія мешканців. Більшість з них - пенсійного віку.

Звернень, що безпосередньо стосується порушень конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян – 79. Інші - 131 - носять консультативно-інформаційний характер.

У загальному за змістом порушених прав звернення розподілились так:

 • Право на життя, свободу та особисту недоторканність – 6;

 • Право на заборону катувань, репресій та жорстокого поводження – 11;

 • Право на справедливий судовий розгляд – 14;

 • Право на повагу до сімейного життя, вступ до шлюбу – 2;

 • Право на свободу думки, совісті, віросповідання – 1;

 • Право на свободу зібрань та об’єднань – 2;

 • Право на ефективний засіб правового захисту в державних органах – 35;

 • Гуманітарні права (права на працю, житло, права споживачів, право на соціальне забезпечення тощо) – 81;

 • Інші (майнові відносини) - 58;

Якщо порівнювати з початком роботи проекту (червень-вересень 2005 року), то значно зменшився відсоток громадян, які перед зверненням до громадської приймальні намагалися самостійно захищати свої права за допомогою звернення до суду або до державних органів.

Але поряд з цим незначно зріс відсоток задоволених скарг або частково задоволених. Частковість спричинена тим, що до порушених у зверненнях питань виконавці ставляться з неналежною увагою.

За адресами установ звернення розподілилися так:

 • Органи місцевого самоврядування – 13 звернень (4 задоволено або частково задоволено);

 • Місцевих державних адміністрацій – 19 (3);

 • Міліції – 17 (7);

 • Прокуратури – 14 (4);

 • СБУ – 3 (0);

 • Суду 20 (4);

 • ДВС – 6 (0);

 • Державні ЗМІ – 1(0);

 • Недержавні ЗМІ – 3 (3);

 • Політичні партії – 4 (1);

 • Громадські організації та благодійні фонди – 34 (22);

 • Взагалі нікуди не зверталися – 76 випадків.

Незважаючи на ті позитивні зрушення у ставленні до прав людини в Україні, які відбулися після історичного рішення Верховного суду України про визнання сфальсифікованими і скасування результатів другого туру виборів Президента України, населення Кіровоградщини значних змін на собі не відчуло. Про це свідчить зміст тих звернень, які подають громадяни до громадської приймальні Центру захисту прав людини Асоціації “Громадські ініціативи”.

Скоріш за все, прийняття Закону про недоторканність депутатів усіх рівнів породило у багатьох службовців, які часто за сумісництвом є депутатами місцевих рад, почуття безкарності і небажання не тільки виправляти раніше умисно допущені недоліки, а й спонукає до подальшого порушення законних прав та інтересів громадян.

Породжена Помаранчевою революцією глибока віра населення держави у торжество справедливості на місцях вбивається байдужістю, зарозумілістю та цинізмом чиновників, які отримали важелі влади ще до згадуваних подій у листопаді-грудні 2005 року.

Прийняті за часів Кучми закони, які регламентують притягнення злочинців до відповідальності, дають змогу останнім уникнути будь якого покарання. Відповідно віра народу у справедливість згасає кожного дня. Так, за теперішніми законами до кримінальної відповідальності притягуються особи, які скоїли крадіжку на суму більше 500 гривень (у трикратному розмірі соціальної пільги) – на кваліфікацію злочину впливає поняття “соціальна пільга”, визначена законом “Про оподаткування доходів фізичних осіб”. При цьому рівень соціальної захищеності малозабезпечених верств населення навіть з урахуванням підвищень пенсій та соціальних допомог залишається низьким.

Працівники органів внутрішніх справ та прокуратури інколи безпідставно відмовляють у порушенні кримінальних справ та у здійсненні заходів прокурорського реагування, що підтверджується висновками судів. Часто працівники міліції вибірково вживають необхідних заходів щодо попередження і припинення правопорушень, направлених проти законних прав та інтересів громадян. Ситуацію виправляти доводиться або через суд або через вищестоящі органи влади.

Мають місце зволікання з проведенням судових засідань. Проте дещо покращилася тенденція захисту інтересів потерпілих у судах, коли розглядаються скарги на дії або бездіяльність працівників органів міліції та прокуратури.

Поряд з цим на належному рівні знаходиться робота з особистого прийому громадян керівництвом УМВС області.

Залишається тривожною ситуація на ринку праці. Чимала кількість людей працює на приватних підприємствах без укладання трудових договорів. Заробітна плата виплачується “в конвертах”. При прийомі на роботу за трудовими договорами власники підприємств вимагають від працівників написання заяви про звільнення без дати. Зусиль відповідних контролюючих органів у вирішенні цієї проблеми недостатньо, хоча за звітністю інспекторами праці проводиться велика кількість перевірок по зверненнях громадян.

6.Заходи.

6.1.Семінар-тренінг для журналістів

“Права людини в дзеркалі ЗМІ”.

23 серпня в рамках проекту “Маю право” за підтримки Посольства США в Україні Кіровоградська асоціація “Громадські ініціативи” провела семінар-тренінг “Права людини в дзеркалі ЗМІ”, в якому взяли участь журналісти, представники громадськості та влади. В якості експерта законодавства, що регулює діяльність українських ЗМІ, виступив медіа-адвокат Айрекс У-Медіа В'ячеслав Якубенко. 30 учасників семінару мали змогу ознайомитися зі змінами в медіа-законодавстві. Гаряче обговорення розгорілося навколо того, як правильно висвітлювати порушення прав людини, конфліктні ситуації, аби ЗМІ не зіштовхнулось з судовим позовом. Резюме цього заходу: дотримуючись чинного законодавства, можна не боятись судових позовів, адже випадки порушень конституційних прав та свобод мають бути оприлюднені серед широкого кола громадськості. До того ж, ЗМІ мають реалізовувати право громадян на отримання правдивої об'єктивної інформації.

6.2. Громадські слухання „Права людини очима регіону”

27 грудня в рамках реалізації проекту “Маю право” в приміщенні Регіонального прес-центру Українського Національного інформагентства “Укрінформ” відбулися громадські слухання на тему “Права людини очима регіону”.

У заході взяло участь 50 учасників: представників громадськості (регіональне відділення Фундації регіональних ініціатив, обласна Спілка журналістів, “Жіноча громада”, ОБСЄ Спілка металургів, обласна організація афганців, НДО “Євро інтеграція”, Центр розвитку європейських зв'язків “Євровокс”, асоціація підприємців “Бізнес-леді” та ін.) політичних партій ( обласні організації Соціалістичної партії України, Ліберальної партії, Всеукраїнської партії Трудящих, ВО “Батьківщина”, Комуністичної партії України та ін.), а також представники кіровоградських ЗМІ та влади (управління внутрішньої політики Кіровоградської ОДА, представники облради.

Також у заході взяв участь і голова Кіровоградської обласної ради Василь Сибірцев.

Менеджер проекту Любов Лук'янцева та юрист-консультант громадської приймальні “Центр захисту прав людини” Сергій Чернов поінформували присутніх про результати реалізації проекту “Маю право” На Кіровоградщині. Була надана інформація про стан дотримання прав та свобод в регіоні на основі зроблених опитувань та анкетувань, зверненнях громадян до “Центру захисту прав людини”, інформаційних запитів в різні державні установи, телефонних повідомлень, моніторингу ЗМІ та діяльності органів місцевої влади.

Мета слухань – напрацювати механізми вирішення питання покращення ситуації щодо дотримання прав та свобод в регіоні. А саме: налагодження співпраці між громадськістю, ЗМІ та владою.

Незважаючи на те, що спостерігається тенденція на покращення ситуації з дотримання прав та свобод, все ж залишається чимало проблем, насамперед не відкритість та непрозорість діяльності органів місцевої влади, доступ до інформації, низький рівень правової культури та недосконалість вітчизняного законодавства.

Але перші кроки уже зроблено - налагоджено зв'язки між трьома складовими побудови громадянського суспільства – громадськістю, владою та ЗМІ,

Було прийнято резолюцію, яка розповсюджено серед громадських організацій і направлено до органів місцевого самоврядування.

РЕЗОЛЮЦІЯ

Виходячи із змісту виступів учасників Громадських слухань „Права людини очима регіону”, які прозвучали під час громадських слухань, учасники заходу дійшли висновку, щоб ситуацію в Кіровоградській області з реалізації задекларованих Конституцією прав людини необхідно:

 1. Нагадати державній адміністрації Кіровоградської області, що закритість органів влади, непрозорість рішень, які нею приймаються призводять до зростання недовіри місцевого населення до влади;

 2. Нагадати керівництву силових органів Кіровоградщини, що, згідно Конституції, народ делегував їм повноваження з підтримання правопорядку в регіоні та здійснення правосуддя, а зловживання або нехтування цим правом може призвести до зростання зростання рівня злочинності в області;

 3. Разом з цим учасники громадських слухань підтримують кроки до демонстрації демократичного прогресу шляхом деполітизації місцевих судових та правоохоронних органів;

 4. Учасники громадських слухань рекомендують Кіровоградській обласній державній адміністрації та Кіровоградській обласній раді заохочувати органи місцевого самоврядування до зміцнення співробітництва з грамадськими організаціями та представниками ЗМІ з метою забезпечення цілковитої відкритості та прозорості діяльності органів влади;

7. Моніторинг ЗМІ

З 1 червня 2005 року по 31 січня 2006 року Кіровоградська Асоціація „Громадські ініціативи” проводила моніторинг друкованих ЗМІ Кіровоградщини з питань інформування мешканців про дотримання прав і свобод людини. Всього було надруковано 286 публікацій з приводу порушень прав людини, а саме:

- право на звернення громадян – 10;

- право на недоторканність житла – 3;

- право на житло – 5;

- право на повагу гідності людини – 38;

- право на безпечне для життя і здоров’я довкілля – 66;

- право на працю – 39;

- право на власність – 10;

- право на охорону здоров’я та медичну допомогу – 17;

- право на рівність дітей у своїх правах – 12;

- право на свободу та особисту недоторканність – 6;

- право громадянина захищатися в суді – 7;

- право на свободу літературної та художньої творчості – 2;

- право на достатній життєвий рівень – 75;

- право на рівність конституційних прав і свобод громадян – 5;

- право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів – 10;

- право на життя – 30;

- право на соціальний захист – 10;

- право на освіту – 5;

- право громадян мирно проводити збори і мітинги – 1;

- право на правову допомогу – 2 .

Предметом моніторингу було покращення стану з дотриманням прав та основних свобод в Україні.

Моніторинг здійснювався шляхом вивчення публікацій у ЗМІ про порушення прав людини та основних свобод.

За підсумками моніторингу можна зробити такі висновки: максимальна кількість порушень права на достатній життєвий рівень, що включає достатнє харчування, одяг, житло, свідчить про низький рівень життя жителів Кіровоградщини.

Значна частка порушень права на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Це стосується неналежного стану доріг, поганої якості питної води, несанкціонованих сміттєзвалищ і, нарешті, у Кіровограді спостерігається підвищений рівень радіонуклідів, радона та продуктів його розкладу. Як наслідок, Кіровоградщина займає перше місце в Україні по онкозахворюваннях. Людям, які проживають, можна сказати, в зоні екологічного лиха, держава не призначає ніяких пільг та компенсацій.

Керівництво КРЕПів не реагує на звернення громадян, які скаржаться на жахливий стан своїх будинків.

За останній рік вдвічі зросли ціни на продукти харчування.

Кожне третє домогосподарство вважає стан свого добробуту дуже низьким.

Часто порушуються права споживачів. Продається недоброякісна або прострочена продукція. Зусиль санітарних служб у цьому питанні ще недостатньо, аби виправити ситуацію.

Рівень якості послуг у транспорті загального користування низький. Водії нечемно поводяться з пасажирами. Інвалідам та людьми похилого віку безпідставно не надають можливості скористатися законними правом безоплатного або пільгового проїзду.

Деякі підприємства затримують або зовсім не виплачують заробітну плату своїм працівникам.

В області низька забезпеченість медичними кадрами лікувальних закладів районів насамперед через не влаштованість сільських медичних амбулаторій і неможливості отримання передбачених пільг працівниками медицини.

8. Випуск просвітницької продукції

Враховуючи найбільш болючіші питання, з якими зверталися громадяни до приймальні, Кіровоградською асоціацією “Громадські ініціативи” було здійснено випуск просвітницького буклету “Права особи при затриманні” накладом 1000 екземплярів, де було чітко визначено права затримуваної особи та надано практичні поради по поведінці при затриманні. Дана пам’ятка має дуже великий попит серед населення і число розповсюджених буклетів станом на січень 2006 року сягає 950 штук.

У рамках даного проекту надруковано загальний звіт – доповідь про стан дотримання прав людини в Кіровоградській області та результати реалізації проекту „Маю право” в кількості 100 примірників. Розповсюджено: Посольство США в Україні, Харківська правозахисна група, організаціям – партнерам, органам державної влади, ЗМІ (обласного і районного рівнів), які були задіяні в реалізації проекту.

Крім цього юристами громадської приймальні постійно друкуються консультації в обласній громадсько-політичній газеті „100-й округ”, яка є постійним інформаційним спонсором Асоціації „Громадські ініціативи”.

Асоціація “Громадські ініціативи” щиро вдячна своїм постійним інформаційним партнерам:

* Українському правозахисному порталу

  • Обласній громадсько-політичній газеті “100-й округ”
  • Регіональному прес-центру Українського Національного Інформагентства „УКРІНФОРМ”
  • Кіровоградському інформаційному агентству “Комівояжер”
  • Радіостанції “Наше радіо”
  • Прес-клубу реформ

9. Результати

1. Підвищився рівень поінформованості громадян про захист своїх законних прав і свобод.

2. Юристом Громадської приймальні була надана практична правова допомога 210 відвідувачам приймальні, а також надано консультацій в обласній громадсько-політичній газеті „100-й округ”.

3. Пройшли навчання 30 журналістів ЗМІ на семінарі - тренінги „Права людини в дзеркалі ЗМІ”, який був направлено на широке висвітлення проблем та грубих порушень прав і свобод громадян.

4. Результатом Громадських слухань „Права людини очима регіону” стало збільшення впливу громадськості на органи влади та суспільство з метою подальшої спільної діяльності у дотриманні прав і свобод людини.

5. Після закінчення проекту Асоціація „Громадські ініціативи” продовжує і розширює правозахисну діяльність. Вперше створена мережа Юридичних клінік в регіонах області: містах Знам’янці, Олександрії, Світловодську, Кіровограді, де кваліфіковані юристи Громадських приймалень надають безкоштовну правову допомогу сільським мешканцям.

6. Діяльність за проектом широко висвітлювалась в електронних та друкованих ЗМІ. (додаються)

7. Підсумковий звіт-доповідь про дотримання прав і свобод людини в Кіровоградській області в 2005 році розповсюджено серед обласних і регіональних державних органів влади, Всеукраїнських, Міжнародних та обласних громадських організацій, ЗМІ. Це буде сприяти формуванню громадської думки та впливатиме на активізацію демократичних змін в кіровоградському регіоні та українському суспільстві взагалі.

10. Висновки:

Попри запевнення вищого керівництва держави та керівництва регіонального рівня що жити стало краще істотних змін на покращення мешканці Кіровоградщини у 2005 році не відчули.

Президентом України оголошено курс на відкритість влади та державних органів, проте збільшення кількості рішень з грифами обмеження доступу свідчить про інше.

Прокуратура Кіровоградщини залишається найбільш закритим силовим органом.

До громадськості доносяться лише позитивні фактори роботи даного органу, проте дізнатись про кількість порушень і злочинів, вчинених працівниками прокуратури є неможливим.

Із створенням державної судової адміністрації більш відкритою стала діяльність судів, але не суддів. Ще трапляються випадки недопущення ЗМІ на судові засідання, навіть коли судовий процес залишається відкритим. Про усунення тяганини при судовому розгляді справ, коли строки виходять за розумні межі повідомлялося не в одному ЗМІ, але проблема є і залишається на місці.

Доступнішими для спілкування стали Держдепартамент виконання покарань, Державна податкова адміністрація і УМВС області. За сухими цифрами статистичної звітності, яку доносять до ЗМІ дані органи стоять долі людей. Керівництво даних установ ще насторожено відноситься до ЗМІ – і в цьому є раціональне зерно – ще не всі журналісти в погоні за сенсаціями навчились об’єктивно висвітлювати реалії сьогодення. Проте особливої гостроти набули статті про безчинства окремих працівників міліції. Позитивним є факт, що журналістів на Кіровоградщині за такі матеріали переслідують менше.

Різниця між інформацією, зібраною Асоціацією від громадян при прийомі та опитуванні і від державних органів, зібраною шляхом інформаційних запитів, пояснюється насамперед занадто суб’єктивним сприйняттям особистих проблем пересічними громадянами і методами вирішення в державних установах цих проблем.

Виходячи із наведених досліджень, можна зробити висновок, що державі заради зміцнення демократії необхідно зміцнювати прямий контроль громадськості над урядом та місцевими державними адміністраціями, викорінювати корупцію із правоохоронних, судових органів та органів влади, не допускати політичний тиск і зменшувати контрольованість владою судової системи за зразком провідних держав світу, де губернатори та судді обираються народом.

Список зловживань і порушень прав людини на Кіровоградщині залишається ще досить довгим хоча б за рахунок тих, які були допущені ще до подій листопада-грудня 2004 року і зараз надії прогресивної частини населення покладаються на березневі вибори до парламенту та органів місцевого самоврядування.

Показники роботи громадської приймальні Кіровоградської асоціації “Громадські ініціативи” свідчать, що її існування важливе та необхідне для найбільш соціально вразливих категорій громадян: пенсіонерів, молоді та безробітних, яким дуже важко самостійно захистити себе від свавілля, цинізму та непрофесійності окремих чиновників. Правова допомога, надана юристами приймальні є своєрідною невідкладною швидкою допомогою, коли ніщо інше допомогти не може.

Реалізація проекту „Маю право” мала на меті не лише дослідити стан дотримання прав і свобод людини у Кіровоградській області, а й активізувати громадськість задля налагодження зв’язків з владою та ЗМІ, що є запорукою побудови громадянського суспільства.

Кіровоградська Асоціація „Громадські ініціативи”

висловлює щиру вдячність

Харківській правозахисній групі

за співпрацю, взаєморозуміння, методичну та практичну допомогу

в реалізації даного проекту.

У реалізації проекту брали участь:

Любов Лук’янцева, президент Асоціації, менеджер проекту

Юрій Денисов, юрист-консультант Громадської приймальні

Сергій Чернов, юрист – консультант Громадської приймальні

Валерій Зборовський, юрист –консультант Громадської приймальні

Володимир Гришко, волонтер

Людмила Лубященко, фінансовий менеджер проекту

Тамара Аксютина - волонтер

Денис Грінченко, волонтер

Катерина Дефорж, юрист-волонтер

Кіровоградська Асоціація “Громадські ініціативи”

Асоціація “Громадські ініціативи” створена в 1999 р., зареєстрована в 2000 р. з метою об'єднання творчої інтелігенції задля сприяння побудові демократичного правового суспільства в Україні.

Головні цілі та завдання:

  • сприяння захисту свободи слова;
  • громадський контроль за владою та взаємовідносинами суспільства, громадянина та влади;
  • захист прав людини;
  • підтримка розвитку організацій третього сектору та громадських ініціатив.

Діяльність Асоціації “Громадські ініціативи” підтримана Британською Радою, Міжнародним Фондом “Відродження”, Посольством США в Україні, FREEDOM HOUSE, Агенцією з Міжнародного розвитку США, Європейською Комісією, Фондом Стефана Батори, Фондом Регіональних Ініціатив тощо.

У лютому 2005 року Асоціація “Громадські ініціативи” подолала п’ятирічний рубіж своєї офіційної правозахисної громадської діяльності на просторі Кіровоградщини.

За 5 років діяльності було здійснено 19 вагомих для регіону та суспільства проектів.

Зараз Асоціація набула досвіду з питань моніторингу стану свободи слова, моніторингу порушень прав суб'єктів виборчою процесу під час підготовки та проведення виборів, моніторингу порушень прав людини.

При Асоціації створено і успішно діють:

  • Моніторинговий центр свободи слова з метою надання юридичної допомоги й правового захисту журналістів і ЗМІ.
  • Центр захисту прав людини з метою надання інформаційної, юридично-консультативної допомоги громадянам по захисту своїх конституційних прав.
  • Школа журналістської майстерності з метою підвищення кваліфікації журналістів ЗМІ.
  • Громадська приймальня, яка постійно надає безкоштовні юридичні консультації громадянам області.
  • Коаліція НДО “Громадські ініціативи”
  • Регіональні юридичні клініки в Світловодську, Олександрії, Знам’янці, Новоукраїнці, Кіровограді.

У 2004 році Фондом Регіональних Ініціатив (м. Київ) знято документальний фільм “Захист прав журналістів” із серії “Захисти себе сам” про досвід діяльності Асоціації у даному напрямку. Фільм демонструвався на телеканалі “Стимул ЛТД”, 5 канал.

Асоціація:

• здійснює моніторинги;

• організовує навчання журналістів у Школі журналістської майстерності;

• проводить Круглі столи, конференції та Інтернет - конференції, семінари, тренінги;

• надає безкоштовні юридичні консультації та правову допомогу;

• широко висвітлює питання свободи слова й порушень прав людини в міжнародних, всеукраїнських, місцевих ЗМІ та на сайті Асоціації;

• має постійні рубрики в обласній громадсько-політичній газеті “100-й округ”;

• здійснює громадський контроль за владою;

• вивчає громадську думку й підтримує громадські ініціативи.

Партнери Асоціації:

Айрекс Про Медіа, Європейський Інститут ЗМІ, Інтерньоз Україна, “Репортери без кордонів”, “Артикль 19”, Інститут Масової Інформації, Хартія-4, Комісія з журналістської етики, Благодійний фонд „Творчий центр „Каунтерпарт”, Харківська правозахисна група, Фонд Регіональних Ініціатив (Київ), Конгресовий Комітет Америки, Асоціація “Регіони-центр”, Коаліція ГО “Свобода вибору”, (Київ), Польсько-український клуб “Без упереджень” (Варшава), Східно-Європейський Демократичний Центр (Варшава), Миколаївський обласний благодійний фонд „Наші пріоритети”, Подільський Центр Соціальних Технологій, Вінницька правозахисна група, представництво ОБСЄ в Кіровограді та обласні НДО: обласна організація Національної Спілки журналістів, Комітет Виборців України, Координаційна Рада захисту конституційних прав громадян, “Громадський контроль”, Агенція регіонального розвитку “Євроінтеграція”, благодійний фонд “Самодопомога”, НДО “Єкорух” тощо.

Творчий та виконавчий потенціал Асоціації

складають досвідчені фахівці з журналістики, юриспруденції, психології, культури та третього сектору. Персонал пройшов навчання в рамках освітніх програм Міжнародних Благодійних фондів та громадських організацій: Британська Рада, Альянс Партнерства Каунтерпарт, Айрекс У- Медіа, Європейський Інститут ЗМІ, Інститут Масової Інформації, Центр суддівських студій, Журналістський Фонд України, Фонд Стефана Баторія (м. Варшава), польсько-український клуб “Без упереджень”, Харківська правозахисна група, Ресурсні Центри України тощо.

В діяльності Асоціації “Громадські ініціативи” беруть участь 10 волонтерів, в т.ч. 5 юристів.

Асоціація “Громадські ініціативи” щиро вдячна своїм постійним інформаційним партнерам:

* Регіональному прес-центру Українського Національного Інформагентства „УКРІНФОРМ”

* Українському правозахисному порталу;

  • Обласній громадсько-політичній газеті “100-й округ”;
  • Інформаційному агентству “Комівояжер”;
  • Радіостанції “Наше радіо”;
  • Прес-клубу реформ.

Адреса офісу:

Україна, м. Кіровоград, вул. Калініна, 43

Адреса для листування:

25006. Україна, м. Кіровоград-6, а/с 6/2;

Тел./факс: (0522) 30-41-77

e-mаіІ: аssосіation@monitoring.кr.uа

www.monitoring.kr.ua


   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація