MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Інформація для аналітичного звіту про порушення прав людини у 2005 році у Львівській області

Інформація для аналітичного звіту

В рамках проекту „Стан дотримання прав людини в регіоні” передбачалося проведення наступних моніторингів:

1. моніторинг порушення прав людини на основі аналізу місцевої та регіональної преси.

2. моніторинг конфліктів, що виникають у громадян м Львова з надавачами комунальних послуг.

Варто зазначити, що на протязі всього часу виконання даного проекту діяла безкоштовна громадська юридична приймальня, дані, що були отримані вході її діяльності теж лягають в основу даної інформації.

 

 1. Моніторинг порушень прав людини

Проведення моніторингу на предмет порушень прав людини дав можливість оволодіти інформацією про порушення прав людини на місцевому рівні та визначити тенденцію порушень прав людини в регіоні, також отримана інформація дала можливість використовувати результати як базу для майбутніх досліджень. Про порушення прав людини в регіоні говорять багато, однак саме це дослідження дало можливість мати узагальнену інформацію по цій проблемі.

Моніторинг порушень прав людини поділявся:

 1. моніторинг порушень прав людини на основі аналізу регіональної преси. Моніторинг порушення прав людини на регіональному рівні географічно спрямований на Львівську область.

 2. моніторинг порушень прав людини на основі щоденного аналізу місцевої преси.

моніторинг порушень прав людини на основі аналізу регіональної преси

Регіональний моніторинг охопив п’ять великих міст Львівської області (Стрий, Перемишляни, Камянка-Бузька, Буськ, Дрогобич ) та п’ять малих ( Броди, Жидачів, Золочів, Жовква, Турка). У кожному із перелічених районів виходить газета місцевого значення, котра відображає життя певної громади, у тому числі і порушення прав людини та громадянина.

Критерії відбору статей для моніторингу стали:

 • Порушення прав та свобод людини та громадянина

 • Безвідповідальність або бездіяльність органів місцевої влади

 • Ігнорування інтересів місцевих громадян через лобіювання інтересів місцевих магнатів

На основі моніторингу регіональної преси нами було зафіксовано 43 порушення прав людини. Варто зазначити, що така кількість порушень прав людини в регіоні можна пояснити наступними чинниками:

 • регіональна преса, все таки, має свої особливості по висвітленню тих чи інших питань

 • чимала кількість газет, що виходить в регіоні є газетами місцевих органів влади; і зрозуміло що висвітлення інформації є вузьким.

 • ще однією особливістю регіональної преси є те, що надзвичайно мало висвітлюються новини в регіоні, здебільшого інформація зводиться до звітів органів влади про свою діяльність за певний період.

Результатами даного дослідження є:

Порушення екологічних прав - 22 (51%)

Порушення права на соціальний захист і соціальну допомогу 4 (9,3%)

Порушення культурних прав – 2 (4,6%)

Порушення прав дітей – 3 (6,9%)

Порушення громадського порядку – 1 (2,3%)

Порушення права на таємницю листування -1 (2,3%)

Порушення права на гідні умови праці 4 (9,3%)

Порушення права на медичне забезпечення -2 (4,6%)

Порушення прав споживачів – 4 (9,3%)

моніторинг порушень прав людини на основі щоденного аналізу місцевої преси

Дане дослідження проводилося на основі щоденного моніторингу місцевої преси, а саме таких видань як:

  • газета “Експрес”,

  • газета “Ратуша”,

  • газета “Львівська газета”,

  • газета “Поступ”,

  • газета “Високий замок”.

Слід зауважити, що тільки одна з цих газет – газета органу місцевої влади.

На основі проведеного щоденного дослідження було зафіксовано 264 фактів порушень прав людини, які були висвітлені у вищенаведених засобах масової інформації.

Серед яких:

 1. порушення права на життя (85); - 32%

 2. порушення права власності (6); - 2,2

 3. порушення права на здоров’я (94); - 35,6%

 4. порушення прав споживачів (36); - 13,6

 5. порушення права на екологічне безпечне навколишнє середовище (9); 3,4%

 6. порушення прав дитини (21); - 8%

 7. порушення трудових прав працівників (6); - 2,2%

 8. порушення прав пасажирів при перевезенні (4); - 1,5%

 9. порушення права на справедливий судовий розгляд та невиконання рішення суду (2); 0,7%

 10. порушення права на статеву недоторканість (1). 0,3%

діяльність безкоштовної юридичної приймальні

Загальна кількість звернень громадян у безкоштовну юридичну приймальню: 395

В ході правового аналізу справ було виділено такі найбільш поширені категорії справ по яким звертались громадяни:

 1. Справи які стосуються захисту майнових прав.

  Дана категорія звернень є однією з найбільших та найважливіших оскільки щоденно зустрічається велика кількість порушень права власності як збоку органів державної влади, так і збоку юридичних та фізичних осіб. Сюди відносяться такі справи які стосуються захисту права власності на нерухоме майно; вступу у спадщину; відшкодування майнової та немайнової шкоди, земельні спори тощо.

  По цій категорії справ було зареєстровано за звітний період 142 звернення громадян, складено 33 позовних заяв, 18 апеляційних скарг, 30 скарг на дії посадових осіб, 20 касаційних скарги, надано консультацій - 39, направлено 2 справи до Європейського суду прав людини.

 2. Наступною найбільш поширеною категорією справ були справи що стосуються захисту прав споживачів.

  Сюди входять проблеми що виникають при погашенні заборгованості, а зокрема укладення договору про реструктуризацію боргів; скарги на якість надання комунальних послуг; правильності нарахування платежів, заміна неякісного товару.

  По цій категорії справ було зареєстровано за звітний період 81 звернень громадян, складено 19 позовних заяв, 17 апеляційних скарг, 2 касаційних скарг,19 заяв, надано консультацій-24.

 3. скарги на дії державних службовців.

  Сюди входять скарги на неправомірні дії чи бездіяльність посадових осіб. В даній категорії справ значну кількість становлять скарги та звернення до органів місцевого самоврядування, та стосуються незадовільної роботи певних служб чи посадових осіб.

  По цій категорії справ було зареєстровано за звітний період 98 звернень громадян.

  Складено 60 скарг, та 20 звернень, 18 позовних заяв.

 4. справи що стосуються житлових питань та справи що стосуються процедур реєстрації об’єднань співвласників квартир

Сюди входять справи по усуненню перешкод в користуванні житловим приміщенням; забезпечення житлом тощо.

По цій категорії справ було зареєстровано за звітний період 74 звернень громадян, складено 10 позовних заяв, 17 апеляційних скарги, 9 заяв, 2 касаційних скарг, надано консультацій - 40, 1 справу направлено до Європейського суду прав людини.

За звітний період до консультаційного центру за допомогою звертались в основному особи похилого та пенсійного віку ( 67 %), значна категорія осіб середнього віку 35-45 років ( 26%),і слід відзначити що молоді люди не дуже виявляють активність звертатись до громадських приймалень, звернулось молоді лише 7%. З усієї кількості громадян які звертались можна виділити більшу активність з боку осіб жіночої статі ( 73%) і лише чоловіків звернулось ( 27%).

Всього було складено і направлено:

До Євро суду -3 скарги

Позовні заяви-80 заяв

Апеляційні скарги-47 скарг

Касаційні скарги-24 скарг

Скарг-90

Заяв-38

Консультацій надано-113

2. Моніторинг конфліктів, що виникають у громадян м Львова з надавачами комунальних послуг

Вивченню підлягали судові справи, які розглядалися Личаківським районним судом м. Львова протягом 2003-2005рр. проти надавачів комунальних послуг міста Львова, а саме:

При проведенні аналізу використовувались:

- позовні заяви;

- рішення суду;

- нормативно –правові документи, якими позивачі обґрунтовували свої позовні вимоги, а суд – прийняте рішення.

В ході проведеного аналізу судових справ за позовами громадян до підприємств надавачів комунальних послуг можна виділити наступні категорії справ:

 1. Справи які стосуються відновлення права споживача на користування послугами, що надає те чи інше підприємство - надавач комунальних послуг

  Дана категорія судових справ характеризується прагненням громадян відновити отримання комунальних послуг та визнати судом дії підприємства - надавача послуг по відключенню від отримання послуг незаконними.

 2. Справи, які стосуються відшкодування заподіяної матеріальної та моральної (немайнової) шкоди.

  По даній категорії у позовних заявах громадян зустрічаються скарги на бездіяльність структурних підрозділів підприємств - надавачів комунальних послуг або діяльність, яка призвела до пошкодження приватного майна позивача, що призвело, в свою чергу, до завдання матеріальних збитків споживачу. Основною ознакою даних справ є неефективна діяльність підприємства по усуненню завданих збитків споживачу або взагалі їх невизнання.

 3. Справи про визнання боргу нарахованого за користування послугами, безпідставним та незаконним.

  Ця категорія справ є в певній мірі пов’язаною із вище зазначеною категорією в частині завдання певних негативних моральних наслідків в результаті діяльності підприємства надавача послуг по нарахуванню безпідставного боргу за комунальні послуги. Справи за такими позовами можна поділити на дві групи:

  а) позови споживачів в яких йде мова про пропущення строку позовної давності з боку надавача комунальних послуг по стягненню заборгованості, яка була утворена понад три роки тому;

  б) справи в яких випливають дійсні порушення прав споживачів збоку надавача послуг, а зокрема внаслідок певних помилкових даних відбувається нарахування боргу споживачам за послуги.

  Основною характеристикою даної категорії справ виступає те, що споживач намагається в судовому порядку встановити причину нарахування боргу, оскільки відповіді на письмові звернення від надавача послуг є недостатньо обґрунтованими та не викликають довіри збоку користувача послуг.

 4. Справи за позовами про визнання неправомірними дій надавача комунальних послуг.

Дані справи характеризуються зверненням позивача до суду з проханням визнати незаконними дій посадових осіб щодо нарахування збитків на підставі складених ними актів про порушення правил користування послугами. Свої доводи споживачі мотивують тим, що при обстеженні приладів обліку у будинку працівниками підприємства не виявлено порушень правил користування, і по цій причині вважають неправомірними нарахування їм збитків .

 

5) справи про стягнення з відповідача суми недоотриманих пільг за спожиті комунальні послуги:

Дана категорія справ характеризується вимогами позивачів отримати пільги за спожиті комунальні послуги при оплаті за них. Варто зазначити, що особи, котрі претендують на ті чи інші пільги при оплаті за комунальні послуги повинні чітко знати та усвідомлювати два основних чинники та слідкувати за їх змінами:

 1. чи належать вони до переліку осіб, які мають право отримувати ті чи інші пільги при оплаті за комунальні послуги?

 2. чи передбачений механізм компенсації передбачених пільг та чи є передбачені кошти для погашення заборгованості по цих пільгах або порядок відшкодування на конкретний бюджетний рік?

Лише при позитивній відповіді на зазначені питання особа може розраховувати на задоволення позовних вимог.

Підсумковим етапом проведення правового аналізу судових справ проти надавачів комунальних послуг є, те що вийшов друком посібник „Конфлікти громадян із надавачами комунальних послуг”, котрий містить необхідний обсяг інформації щодо захисту прав громадян у конфліктах з надавачами комунальних послуг на прикладі судових справ. Наведено аналіз категорій судових справ, основні нормативно – правові акти, що регулюють дані категорії справ, зразки позовних та інших документів.

Даний посібник розрахований для працівників юридичних приймалень, правозахисних організацій, студентів, усіх хто не є байдужим до якісного надавання чи отримання комунальних послуг в Україні.


   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація