MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956-1987)

Книга висвітлює історію дисидентського руху в Україні 1956-1987 років.
У Розділі І автор намагається визначити місце дисидентського руху в історичному процесі, розглянути культурологічні аспекти цього явища. У Розділі ІІ розглядається увесь спектр дисидентських напрямків і течій, що існували в Україні в цей період: український національний рух, загально демократичний рух, релігійні рухи, єврейський та німецький рухи за свободу еміграції, рух кримських татар за повернення на іс-торичну батьківщину, рух за соціальні та економічні права. Особлива увага приділяється українському національному рухові – йому присвячені Роз-діли III, IV і V.
Книга значною мірою побудована на свіжому, незайманому матеріа-лі – аудіоінтерв’ю з учасниками дисидентського руху.

Завантажити файл (0.82 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація