MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Міжнародний білль про права людини

КОРОТКО ПРО ІСТОРІЮ ПИТАННЯ
Міжнародний білль про права людини включає:
– Загальну декларацію прав людини,
– Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права,
– Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та
– Факультативний протокол до нього.
Права людини вже знайшли своє відображення в Статуті Ліги Націй,
який обумовив серед усього іншого створення Міжнародної організації
праці. В 1945 році на Конференції в Сан-Франциско, де розроблявся Ста-
тут Організації Об'єднаних Націй, була внесена пропозиція включити в
нього Декларацию основних прав людини, але вона не була розглянута,
оскільки вимагала більш ретельного розгляду, ніж було на це часу. В Ста-
туті прямо говориться про «заохочення і розвиток поваги до прав людини
і основних свобод для всіх, без різниці щодо раси, статі, мови і релігії».
Багато людей також вважають, що в цілому ідея прийняття «Міжнародно-
го білля про права людини» достатньо чітко відображена в Статуті.
Підготовча комісія Організації Об'єднаних Націй, засідання якої від-
булося відразу ж після закриття Конференції в Сан-Франциско, рекомендува-
ла Економічній і Соціальній Раді на своїй першій сесії заснувати комісію із
заохочення прав людини, як це передбачається в статті 68 Статуту. Згідно
з цією рекомендацією на початку 1946 року Рада заснувала Комісію з прав
людини.
У січні 1946 року у першій частині своєї першої сесії, що відбулася в
Лондоні, Генеральна Асамблея розглянула проект декларації основних прав
людини і свобод та передала цей проект Економічній і Соціальній Раді
«для подання його на розгляд Комісії з прав людини під час розробки нею
міжнародного білля про права людини». На початку 1947 року на своїй пе-
ршій сесії Комісія доручила своїм посадовим особам розробку (за її влас-
ним формулюванням) «попереднього законопроекту міжнародного білля
про права людини». Згодом ця робота була передана офіційному редакційно-
му комітету, який складається із членів Комісії представників восьми держав,
відібраних із належним урахуванням геогерафічного розподілу.

Завантажити файл (0.68 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація