MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Консультативне обслуговування і технічна допомога у галузі прав людини

Серед цілей та принципів Організації Об’єднаних Націй, викладених
у Статусі, містяться, зокрема, й такі: підтримка Міжнародного миру й
безпеки, розвиток дружніх відносин між націями і здійснення міжнарод-
ного співробітництва у розв'язанні міжнародних проблем економічного,
соціального, культурного й гуманітарного характеру, а також заохочення
поваги до прав людини й основних свобод. Усвідомлюючи, що Організа-
ція Об’єднаних Націй /ООН/ також має бути місцем, де узгоджуються зу-
силля народів для досягнення цих спільних цілей, Генеральна Асамблея
ухвалила в 1955 році забезпечити програми технічно в галузі прав люди-
ни, яка названа «Консультативні послуги в галузі прав людини».
Через тридцять років після прийняття цієї резолюції, у якій недвозначно
визнано, що «технічна допомога, яка подається шляхом міжнародного обмі-
ну технічними знаннями на засадах міжнародного обміну технічними знан-
нями на засадах міжнародного співробітництва, є одним із засобів, з допомо-
гою яких можна сприяти виконанню таких завдань Організації Об’єднаних
Націй, що відносяться до прав людини, вказаних у Статуті та Загальній де-
кларації прав людини». Ретроспективний погляд також дозволяє констатува-
ти, що хоча чимало вже зроблено, майбутній діяльності слід давати велику
підтримку, аби забезпечити ширший розвиток прав людини в той час, коли
міжнародне співтовариство відзначає сорокову річницю Загально декларації
прав людини.
Завдяки створенню Фонду добровільних внесків для подання кон-
сультативних послуг Центр прав людини, що є координаційним у системі
Організації Об’єднаних Націй у цій галузі, матиме додаткові ресурси для
задоволення потреб, що постійно зростають. Нещодавно Центр розпочав
реорганізацію, щоб знищити механізм подання консультативних послуг і
технічно допомоги. Зміцнюючи цей елемент програми Організації Об’єдна-
них Націй у галузі прав людини, Центр прагнув сприяти створенню націо-
нальних інфраструктур, необхідних для здійснення міжнародних норм та
документів

Завантажити файл (0.22 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація