MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Програма дій на друге десятиліття боротьби проти расизму і расової дискримінації

Дискримінація являє собою відмову у правах людини та основних
свободах. І поки дискримінація та її, без усякого сумніву, найстрашніший
прояв расизм мають місце, світова громадськість не може розраховувати
на побудову міжнародного суспільства, заснованого виключно на прин-
ципах рівності, гідності і цінності людської особистості. Світове співтовари-
ство не може залишатися бездіяльним перед лицем кричущого, знехту-
вання основоположної гідності людської особистості, що знаходить вияв
у тій узаконеній формі расової дискримінації, якою є апартеїд. Усе людст-
во вимагає, щоб міжнародне співтовариство виявило зацікавлену участь,
солідарність і вжило заходів.
Генеральна Асамблея у своїй резолюції 42/47 доручила Генераль-
ному секретареві організувати в 1988 році в межах Програми дій у другому
Десятилітті боротьби проти расизму та расової дискримінації глобальні
консультації за участі представників системи Організації Об'єднаних націй,
регіональних міжурядових організацій та зацікавлених неурядових органі-
зацій, які мають консультативний статус при Економічній і Соціальній Ра-
ді з тим, щоб приділити основу увагу координації міжнародної діяльності у
боротьбі проти расизму та расової дискримінації. Інформація про результа-
ти цих консультацій має набути широкого розповсюдження.
Глобальні консультації відбулися 3-6 жовтня у Палаці Націй у Же-
неві. Головою доповідачем на них було обрано заступника Генерального
секретаря з прав людини пана Яна Мартенсона.
Готуючись до цих Консультацій, Центр прав людини приділив осо-
бливу увагу проханню Генеральної Асамблеї мобілізувати максимум міжна-
родного тиску, щоб досягти цілей другого Десятиліття, і здійснення заходів,
викладених у Програмі дій. Мета полягала в тому, щоб сприяти стимулюю-
чому і глибокому обміну думками і виявити цікаві, змістовні і корисні ідеї та
рекомендації, надати тим самим нового поштовху глобальній боротьбі
проти расової дискримінації.
Таким чином, склад учасників та характер Консультацій було про-
думано так, щоб забезпечити при їх проведенні дотримання духу і букви
відповідної резолюції Генеральної Асамблеї. Досить представницький
характер участі в Консультаціях забезпечило залучення до них активістів
боротьби за права людини з усіх секторів міжнародного співтовариства,
неурядових організацій і фахівців. У центрі уваги були опис і оцінка внеску
міжурядових органів та організацій, що займаються питаннями прав люди-
ни, а також секретаріатів організацій системи Об'єднаних Націй, спеціа-
лізованих установ та інших міжнародних організацій та інститутів. Вод-
ночас з великою увагою було вислухано думку вчених, наукових діячів,
професорів університетів, а також представників неурядових організацій.

Завантажити файл (0.21 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація