MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Насильницьке або недобровільне зникнення осіб

«З'являються якісь люди. Вони вриваються в помешкання сім'ї до
багатих чи бідних, в будинок, в халупу чи халабуду в місті або в селі всю-
ди. Вони приходять у будь-який час дня і ночі, як правило, в цивільному
одязі, інколи в формі і завжди із зброєю. Нічого не поясняючи, не показу-
ючи ордера на арешт, часто не говорячи, хто вони такі і за чиєю вказів-
кою діють, вони беруть із собою одного або декількох членів сім'ї в ма-
шину, застосовуючи при цьому, якщо є необхідність, насильство»*.
Такий вигляд може мати перший акт драми, який закінчується наси-
льницьким або недобровільним зникненням людей, що є особливо обур-
ливим порушенням прав людини. Такі дії приносять страждання, які па-
ралізують жертву, бо її тримають у невіданні стосовно її долі, часто
піддають тортурам і яка постійно побоюється за своє життя і життя чле-
нів своєї сім'ї, у яких надія змінюється відчаєм, які чекають і турбуються
інколи роками і які можуть ніколи не отримати ніяких відомостей. Жерт-
ви знають про те, що їхнім сім'ям нічого не відомо про їхнє місцеперебу-
вання і що навряд чи хто-небудь прийде їм на допомогу. Залишені без за-
хисту закону і відірвані від суспільства, вони фактично позбавлені всіх
прав і повністю залежать від примх своїх викрадачів. Якщо насамкінець
їх не очікує смерть і, можливо, їх випускають із цього страхіття, все одно
жертви будуть тривалий час відчувати на собі фізичні і моральні наслідки
цієї форми знущання над людською особистістю, жорстокості і тортур,
якими звичайно супроводжується викрадення.
Сім'я і друзі зниклих осіб також зазнають повільних моральних тортур,
не відаючи, чи жива жертва, і якщо жива, то де і в яких умовах її тримають, і
який стан її здоров'я. Більше того, вони також зазнають погроз і знають, що
їх може очікувати подібна участь і що пошук правди сам по собі може бути
небезпечним.
Горе сім'ї часто посилюється тяжким матеріальним станом, який ви-
ник після зникнення. Людина, яка зникла безвісти, часто є головним го-
дувальником сім'ї. Він може також бути єдиним членом сім'ї, який спро-
можний вирощувати урожай і вести сімейні справи. Сім'ї завдається не
тільки велика моральна, але й матеріальна шкода, враховуючи ті втрати,
* Доповідь під назвою «Зникнення! Метод терору», підготовлена Незалежною комісією з
міжнародних гуманітарних питань. Лондон. 1986 рік.
які підуть на організацію пошуку. Сім'я не знає, чи повернеться коли-небудь
близька людина, і це не дає можливості пристосуватися до нової ситуації.
Наслідком цього часто буває матеріальне і соціальне погіршення умов
життя сім'ї.


Завантажити файл (0.24 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація