MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Всесвітня кампанія з інформування громадськості про права людини

Знайте свої права людини...
Це просте звернення Організації Об'єднаних Націй адресоване до
громадян усіх країн, тому що всі володіють однаковими правами людини,
незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови чи релігії.
Це звернення важливе, оскільки:
– люди, що знають свої права, мають більше можливостей для їх
здійснення;
– знання прав людини широкою громадськістю є найпершим і най-
надійнішим засобом захисту від небезпеки зневажання цих прав;
– пізнаючи свої права людина починає поважати права інших, і це
веде до створення більш терпимих, миролюбних суспільств.
Дуже багато людей все ще не знають свої права людини. Багато хто
потерпає через відсутність основних знань про ці права. Існуючі закони та
інститути національні і міжнародні можуть у багатьох випадках захистить
їх, протистояти зловживанням, але люди повинні перш за все знати, куди
вони можуть звернутися за допомогою.
Виходячи з таких міркувань, Організація Об'єднаних Націй розпочала
всесвітню кампанію по інформуванню громадськості про права людини.
Мета кампанії збудити громадську свідомість, дати необхідну інформацію,
налагодити просвітницьку роботу. Заходи кампанії звернені до громадсь-
кості кожної країни світу. Вона покликана сприяти більш глибокому ус-
відомленню людьми своїх прав людини і основних свобод, їх більш рете-
льній підготовленості до обстоювання цих прав. Разом з тим, у межах
кампанії розповсюджуються знання про засоби, які є на міжнародному рів-
ні, засоби, до яких, зрештою, може вдатися наразі необхідності кожний
заохочення і захисту прав людини і основних свобод. Кампанія показує та-
кож, що робить для здійснення прав людини в усьому світі Організація
Об'єднаних Націй.
Всесвітня кампанія, як відзначив заступник Генерального секретаря
Організації Об'єднаних Націй з прав людини Ян Мартенсон, покликала
«створити загальну культуру прав людини, культуру, яка недвозначно ви-
значає, що права людини і основні свободи є невід'ємним надбанням людей
як таких, без будь-якої різниці».
У цьому бюлетені розповідається про минулі і сьогоденні зусилля
Організації Об'єднаних Націй, спрямованих на сприяння більш глибокому
розумінню і поважанню прав людини. У ньому розповідається про все-
світню кампанію: її основні чинники, мети, заходи.


Завантажити файл (0.2 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація