MENU
FB TW YOUTUBE RSS

ПІЛЬГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ, ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИМ, ВЕТЕРАНАМ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ,ЧЛЕНАМ ЇХ СІМЕЙ

Упорядник  полковник юстиції В.І.Кириленко

У спеціальному випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня Харківської правозахисної групи 39 дан перелік пільг для військовослужбовців та членів їх сімей відповідно до чинного законодавства. Довідник підготовлений у рамках проекту "Освіта в галузі прав людини для військовослужбовців України" за програмою Європейського Союзу TACIS-Democracy

ВСТУП

Відповідно до статті 3 Конституції України найвищою соціальною цінністю в Україні визнаються людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини - є головним обов'язком держави. Громадяни України мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Військовослужбовці, тобто громадяни України, які відбувають військову службу відповідно до закону, мають всю повноту конституційних (політичних, соціально-економічних, культурних, релігійних та особистих) прав. Це випливає із змісту Конституції України і підкреслено у статті 6 Тимчасового статуту внутрішньої служби Збройних Сил України. Водночас військовослужбовці, враховуючи особливості їх служби, повинні погодитися з певними обмеженнями своїх основних прав та свобод, зокрема таких, як свобода пересування, вибір місця проживання, участь у діяльності політичних партій, страйках та демонстраціях, заняття підприємництвом. Службова діяльність і побут цієї категорії громадян детально регламентовані, часто пов'язані з підвищеним ризиком для здоров'я і життя. Крім того, на них покладається підвищена юридична відповідальність. Згідно із статтею 17 Конституції України держава забезпечує соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. З цією метою, зокрема, законодавством

встановлено систему пільг. Цей короткий довідник є спробою систематизувати пільги, передбачені чинним законодавством для військовослужбовців, ветеранів військової служби, військовозобов'язаних, членів їх сімей. Пільги вказуються з посиланням на закон чи інший нормативно-правовий акт, який встановлює пільгу чи визначає механізм її реалізації.


Завантажити файл (0.2 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація