MENU
FB TW YOUTUBE RSS

ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ У 2001 РОЦІ

У спеціальному випуску №25(66) інформаційно-аналітичного бюлетеня «Права людини» Харківської правозахисної групи друкується доповідь Держдепартаменту США про до-тримання прав людини в Україні у 2001 році. Дотримання прав людини в Україні у 2001 році / Харківська правозахисна група;— Харків: Фоліо, 2002. - 64 с.

ВСТУП

Державне управління в Україні здійснюється Президентом, який оби-
рається прямим голосуванням, та однопалатним парламентом (Верхов-
на Рада). Прем’єр-міністр пропонується Президентом і затверджується
Верховною Радою. Склад Кабінету Міністрів пропонується прем’єр-
міністром і схвалюється Президентом, однак загалом знаходиться під
керівництвом Президента. Половина Парламенту обирається на осно-
ві пропорційного представництва, а інша – шляхом прямих виборів в
одномандатних округах. Діючий Президент Леонід Кучма був переобра-
ний у 1999 році в ході виборів, які описувалися Організацією з безпеки і
співробітництва в Європі як такі, що порушували значну кількість зо-
бов’язань ОБСЄ щодо виборів. В червні 2000 року було проведено дови-
бори для заповнення 10 вакантних місць в Парламенті; опозиційні канди-
дати скаржилися на порушення під час голосування, брак доступу до ЗМІ
і урядовий тиск на підтримку пропрезидентських кандидатів. Незважаю-
чи на порушення, більшість оглядачів погоджується з тим, що результати
виборів 1999 і 2000 років загалом відображають волю виборців На рефе-
рендумі, що відбувався у квітні 2000 року, який спостерігачі визначили,
як такий, що мав недоліки в деяких відношеннях, учасники голосування
схвалили деякі зміни до Конституції, які б розширили президентські пов-
новаження і збільшили б вплив виконавчої влади на парламент. Незадов-
го до референдуму Конституційний Суд скасував дві із шести запропоно-
ваних змін. Хоча Конституція України передбачає незалежну судову си-
стему, однак суди фінансуються через Міністерство юстиції, і тому за-
лишаються вразливими для політичного втручання та корупції і є неефектив-
ними.
Існує дві основних структури, що несуть рівну відповідальність за
внутрішню безпеку: Служба безпеки України (СБУ), яка відповідальна за
збір розвідданих і Міністерство внутрішніх справ, яке керує різними під-
розділами міліції. Міністр внутрішніх справ є членом Кабінету міністрів,
в той час як СБУ має спеціальний статус в рамках виконавчої влади і
безпосередньо підзвітна Президенту. Державна


Завантажити файл (0.49 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація