MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Гуманізація процесу виховання неповнолітніх засуджених в Україні.

Спеціальний випуск (44 інформаційно-аналітичного бюлетеня "Права людини" Харківської правозахисної групи присвячений проблемі виховання засуджених неповнолітніх в Україні. Друкуються матеріали семінару, де вперше за роки незалежності України фахівці-вчені та практичні працівники кримінально-виконавчої системи кваліфіковано обговорювали різнобічні проблеми ресоціалізації неповнолітніх засуджених. Семінар проведено Українською секцією Міжнародного товариства прав людини при творчій та організаційній допомозі Державного Департаменту України з питань виконання покарань

ЗМІСТ
ВІД УПОРЯДНИКІВ
ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ
І. Штанько. Основні напрямки реформування системи ВТК
В. Кузьмін. Вступне слово
I. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВТК
Ю. Киреєв. Питання утримання неповнолітніх засуджених відповідно до норм міжнародного права
Г. Марьяновський. Роль правозащитных организаций в реформировании пенитенциарной системы
О. Шостко. Реабілітаційні програми для неповнолітніх засуджених в США
А. Степанюк. О принципах исполнения наказания

II. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМИ ЗАСУДЖЕНИМИ
В. Синьов, В. Кривуша. Педагогіка співробітництва та особливості її застосування у процесі перевиховання неповнолітніх засуджених
Н. Максимова. Психологічні аспекти процесу гуманізації виховання неповнолітніх засуджених
В. Моргун. Школа-хозяйство А.С. Макаренко - средство реального гуманизма в воспитании
В. Синьов, В. Кривуша. Виховний потенціал дозвільних занять засуджених та умови його реалізації
О. Абарінов. Использование педагогического опыта А.С. Макаренко для оптимизации воспитательного процесса и гуманизации условий отбывания наказания в колониях для несовершеннолетних
III. ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД
Д. Васильченко. Опыт работы Мелитопольской ВТК
О. Тертишний. Досвід роботи Кременчуцької ВТК
З. Коротка. Психологические аспекты подростковой преступности
А. Зінченко. Діяльність центрів соціальних служб для молоді з реалізації напряму "Соціальна реабілітація неповнолітніх та молоді, що повернулись з місць позбавлення волі"
IV. ДОДАТКИ
Додаток 1. Результати експрес-анкетування працівників ВТК
Додаток 2. Питання з анкети, на яку відповідали учасники семінару
Додаток 3. Коротка інформація про принципи діяльності МТПЛ
Додаток 4. Коротка інформація про Демократичну програму TACIS
Додаток 5. Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань
Додаток 6. Рекомендація № R (98) 7 Комітету Міністрів державам-учасницям стосовно етичних та організаційних аспектів охорони здоров`я у в`язницях
SUMMARY

Завантажити файл (0.61 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація