MENU
FB TW YOUTUBE RSS
Українська
переглядів: 3393

Право кассационного обжалования в Верховном Суде - миф или реальность?

Українська
переглядів: 1357

Парламентські слухання про дотримання Україною вимог Конвенцій ООН і Ради Європи проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження й покарання

Людмила Клочко, м. Харків

Українська
переглядів: 1225

Право на знання архівних даних про себе. Архіви колишніх спецслужб.

Українська
переглядів: 1113

ПРАВО ЗНАТИ, ПРАВО ЗАБУТИ? ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ В ПУБЛІЧНИХ АРХІВАХ.

Українська
переглядів: 1645

Доступ до інформації: юридичні аспекти.

Нове законодавство щодо архівів як продукт сучасної юридичної думки: баланс свободи інформації і захисту даних. / Передмова Євгена Захарова. /

Українська
переглядів: 1299

Свобода вираження поглядів в Україні в 2001 р.

Увазі читача пропонується звіт Харківської правозахисної групи про результати моніторингу інформаційних конфліктів у 2001 р. Моніторинг проводився на підставі отриманої нами офіційної інформації, аналізу українського законодавства, судової й адміністративної практики, досвіду роботи ХПГ по наданню допомоги журналістам і ЗМІ, чиї права порушувалися, повідомлень кореспондентів періодичних видань ХПГ "Права людини" і "Свобода висловлювань" про порушення в інформаційній сфері України, повідомлень і періодичних видань інших неурядових організацій України, що опікуються захистом свободи слова (Програма правового захисту та освіти ЗМІ IREX ПроМедіа, Інститут масової інформації, Європейський інститут ЗМІ, Кримський Центр незалежних політичних дослідників і журналістів, Полтавський обласний медіа-клуб та інші), і публікацій у пресі. Огляд цих джерел інформації приведений у доповненні до звіту, виданому окремою книгою "Огляд повідомлень про конфлікти в інформаційній сфері України (2001 г)".

Українська
переглядів: 1185

Рекомендація № R (2000)23 Комітету Міністрів державам-учасницям щодо незалежності і функцій регулюючих органів у галузі телерадіомовлення

Українська
переглядів: 1346

Рекомендація № R (99) 15 Комітету Міністрів державам-учасницям з приводу заходів стосовно висвітлення у засобах масової інформації виборчих кампаній

Українська
переглядів: 15577

Позови про захист честі й гідності в контексті юриспруденції Європейського суду з прав людини.

Видатне місце в забезпеченні та реалізації права людини на інформацію у її взаємовідносинах з державою посідають засоби масової інформації. Саме через цю роль ЗМІ називають і "сторожовим собакою" суспільства і, навіть, "четвертою владою". Завдяки реалізації права людини на інформацію через ЗМІ в тій чи іншій мірі опосередковано реалізуються й інші права та свободи людини.

Українська
переглядів: 1718

ПРОГРАМА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (ВИТЯГ)

Українська
переглядів: 1115

Указ Президента України (про Програму інтеграції України до Європейського Союзу)

Українська
переглядів: 1465

Права людини і європейська інтеграція України.

Українська
переглядів: 1443

Багатолика сутність Інтернет.

Інтернет створює надзвичайно широкі можливості для доступу до інформації та її розповсюдження і доступний для будь-якого користувача, для чого не потрібно жодних державних реєстрацій. Нас цікавить Інтернет перш за все як інформаційне середовище, в якому не існує реальних можливостей для державного регулювання інформаційних відносин.

Українська
переглядів: 4406

Європейські стандарти щодо свободи висловлювань (Стаття 10 Єв-ропейської конвенції про захист прав людини та основних свобод) стосовно законодавства про захист честі й гідності і практика їх застосування

Українська
переглядів: 1261

Інформаційна безпека або небезпека відставання?

Українська
переглядів: 1410

СВОБОДА ДОСТУПУ ДО УРЯДОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Українська
переглядів: 1531

Що таке приватність у мережі?

...Приватність в Інтернеті – це лише часточка в історії боротьби за права людини. Концепція прав людини надзвичайно складна. Складною є й ідея приватності. Займаючись приватністю вже 15 років, я не можу дати точного визначення що це таке.

Українська
переглядів: 1339

Звіт про результати моніторингу якості весняного призову 2000 року

Українська
переглядів: 5486

Конституційні права військовослужбовців захистить військова поліція!

Українська
переглядів: 1822

Про заборону на дослідження архівів колишнього КГБ

Українська
переглядів: 1205

Якість призову солдат строкової служби, що призвані з Харкова та Харківської області в 1999 році

Українська
переглядів: 1246

Чи завжди „правозахисники“ дійсно захищають права людини

Українська
переглядів: 1614

Ответственность государства перед родителями военнослужащих, погибших в мирное время

Українська
переглядів: 1115

Боротьба з корупцією, чи боротьба з Інтернетом?


X 

забув пароль

реєстрація