MENU
FB TW YOUTUBE RSS
Українська
переглядів: 1201

ЗМІЦНЕННЯ КОНТРОЛЮ НАД СЛУЖБАМИ БЕЗПЕКИ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ І СХІДНІЙ ЄВРОПІ

Українська
переглядів: 1018

ПРАВО НА ЗНАНИЕ АРХИВНЫХ ДАННЫХ О СЕБЕ

Українська
переглядів: 1124

Свобода слова та інформації в проекті Конституції України в редакції від 11 березня 1996р.

Українська
переглядів: 943

Нотатки на берегах проекту Кримінального кодексу України.

Українська
переглядів: 2120

ПЕРВЫЕ СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ О ЛИЧНОМ ИДЕНТИФИКАЦИОННОМ КОДЕ В ВЕНГРИИ

Українська
переглядів: 1558

СВОБОДА СЛОВА 2001.

Огляд публікацій в український пресі

Українська
переглядів: 1281

СВОБОДА СЛОВА 1997-1999.

Огляд публікацій в український пресі

Українська
переглядів: 1822

СВОБОДА СЛОВА 1993-1997.

Огляд публікацій в український пресі

Українська
переглядів: 681
розмір файла:
0.64 MB

ССВОБОДА ВИСЛОВЛЮВАНЬ В УКРАЇНІ. 2002

ОГЛЯД ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО КОНФЛІКТИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ У 2002 РОЦІ Стан свободи вираження поглядів в Україні в 2002 році розглядається в спеціальному випуску №28(69) інформаційно-аналітичного бюлетеня «Права людини» Харківської правозахисної групи шляхом моніторингу різноманітних інформаційних джерел – повідомлень недержавних правозахисних організацій, кореспондентів періодичних видань ХПГ, публікацій в друкованих мас-медіа тощо

Українська
переглядів: 1467

Суперечки про особистий ідентифікаційний код продовжуються. Переклад з англійської

Українська
переглядів: 3341

Облік населення і загальний особистий ідентифікаційний код. Переклад з англійської

Українська
переглядів: 1140

Перші судові рішення про особистий ідентифікаційний код. Переклад з англійської

Українська
переглядів: 1334

Закон № LXIII 1992 року Про захист інформації про особу і доступ до інформації, що становить суспільний інтерес . Переклад з англійської

Українська
переглядів: 1052

Реєстрація громадян: на терезах користі і шкоди

Українська
переглядів: 1091

Тимчасовий порядок реєстрації фізичних осіб за місцем проживання, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 35

Порядок визначає механізм реєстрації та зняття з реєстраційного обліку фізичних осіб за місцем проживання, функції органів виконавчої влади, які в межах своєї компетенції забезпечують реалізацію цього механізму

Українська
переглядів: 6476

Європейський Комітет з запобігання катуванням та нелюдському чи принизливому поводженню або покаранню.

Сьома загальна доповідь про діяльність КЗК за період з 1 січня по 31 грудня 1996

Українська
переглядів: 1688

О ДЕЙСТВИИ В УКРАИНЕ КОНВЕНЦИИ ООН ПРОТИВ ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Українська
переглядів: 1179

К ЧЕТВЕРТОМУ ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ОТЧЕТУ О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ УКРАИНЫ СОГЛАСНО КОНВЕНЦИИ ООН ПРОТИВ ПЫТОК И ДРУГИХ ЖЕСТОКИХ, БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ ИЛИ УНИЖАЮЩИХ ДОСТОИНСТВО ВИДОВ ОБРАЩЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Українська
переглядів: 4008

НЕДЕРЖАВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВЗАЄМОСТОСУНКИ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Комплексне дослідження стану прав людини в Україні

Українська
переглядів: 2639

ПРАВА ЛЮДИНИ В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Розглядаючи розділ "Права і свободи людини і громадянина" Конституції, можна констатувати, що ідея прав людини добре перекладена українською мовою з англійської, французької та німецької. Здавалося б, усе гаразд, і ми будемо мати усі необхідні в нормальному суспільстві права і свободи. Але дискусійним видається питання про реалізацію та гарантії цих прав і свобод...

Українська
переглядів: 6788

Завдання, функції, права і принципи діяльності правозахисних організацій

Правозахисні організації (ПО) — це особливий вид недержавних неприбуткових організацій, діяльність яких спрямована на утвердження й захист прав і свобод людини, ефективний контроль за їхнім дотриманням державою, її органами і посадовими особами...

Українська
переглядів: 1229

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України No. 2618. від 01.10.2003 р. Про захист персональних даних

Українська
переглядів: 1322

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України №1089 від 23.05.2002 р. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні

Українська
переглядів: 873

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ №2206 від 17.09.2002 р.


X 

забув пароль

реєстрація