MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Вплив діяльності найманців на здійснення права народів на самовизначення

Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» видається Центром прав людини при Відділенні Організації Об'єднаних Націй у Женеві. Вона освітлює питання прав людини, які вивчаються або викликають особливий інтерес.
Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» має на меті глиб-ше знайомити широке коло читачів з основними правами людини, з тим, що робить Організація Об'єднаних Націй для їх утверджен-ня і захисту, і з діючим міжнародним механізмом, який забезпечує їх ефективне дотримання. Публікації цієї серії розповсюджують-ся безкоштовно в усьому світі. Вони можуть перекладатися на інші мови, окрім офіційних мов Організації Об'єднаних Націй, за умо-ви, що їх зміст не змінюється, що організація, яка передруковує їх, інформує про це Центр прав людини в Женеві, і що цей Центр за-значається як джерело інформації.

За останні 20 років Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних
Націй, Рада Безпеки, Економічна і Соціальна Рада і Комісія з прав людини
прийняли більш 100 резолюцій, що засуджують діяльність найманців і тих,
хто використовує їх. У 1989 році відбулася епохальна подія, зв’язана з прий-
няттям Генеральною Асамблеєю Міжнародної конвенції про боротьбу з
вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців (див.
додаток I). Організація африканської єдності була настільки ж активна і
прийняла численні резолюції з даного питання, а в 1977 році – Конвенцію
ОАЄ про ліквідацію найманства в Африці (див. додаток II).
Це – тема, що викликає гарячі суперечки на міжнародних форумах,
оскільки явище найманства породжує основні питання, до яких прикута
увага міжнародного співтовариства з часу прийняття в 1945 році Статуту
Організації Об’єднаних Націй, а саме: суверенна рівність, політична неза-
лежність і територіальна цілісність держав; незастосування сили в міжна-
родних відносинах, самовизначення народів, права людини і поводження
в ситуаціях збройного конфлікту чи організованого насильства. Ця тема
стосується відповідно проблемних сфер держав на багатьох рівнях і не за-
лишає байдужим жодний регіон світу.
Найманці також є улюбленою темою засобів масової інформації, і
їхня діяльність зв’язана з численними помилковими популярними уявлен-
нями. У цьому «Викладі фактів» міститься огляд цього явища з приділен-
ням головної уваги його впливу на здійснення права народів на самовизна-
чення, і розглядаються зусилля, спрямовані на те, щоб діяльність найман-
ців підпадала під дію міжнародного права

Завантажити файл (0.44 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація