MENU
FB TW YOUTUBE RSS
Українська
переглядів: 72
розмір файла:
0.35 MB

Проблеми дискримінації та насильства з боку правоохоронних органів стосовно ЛГБТ

Звіт містить результати дослідження щодо уразливості представників ЛГБТ при взаємодії з правоохоронними органами.

English
переглядів: 69
розмір файла:
0.33 MB

Problems of discrimination and violence by law enforcement bodies against LGBT people

The report contains results of a study on the vulnerability of LGBT people while contacting law enforcement agencies.

Українська
переглядів: 1161
розмір файла:
3.51 MB

Львів — забутий центр Європи

Увазі читача пропонується унікальне видання німецького літератора та журналіста Лутца Клевемана. Ця книга — спроба автора дослідити життя одного з найяскравіших міст Європи, Львова, та його мешканців до Другої світової війни. Львова, якого вже не буде.

Українська
переглядів: 578
розмір файла:
0.41 MB

Права людини та торгівля людьми. Виклад фактів № 36

Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» видається Центром прав людини при Відділенні Організації Об’єднаних Націй у Женеві. Вона освітлює питання прав людини, які вивчаються або викликають особливий інтерес.

Українська
переглядів: 648
розмір файла:
3.36 MB

ВІЛ – не вирок!

ВІЛ — вірус імунодефіциту людини, що зумовлює захворювання на ВІЛ-інфекцію.

Українська
переглядів: 952
розмір файла:
3.4 MB

Рефлексії правозахисту

Увазі читача пропонується збірка праць видатного українського мислителя та правозахисника Зиновія Антонюка — про сутність правозахисту, конституційний процес, міжетнічні, міжконфесійні та мовні відносини в Україні тощо.

Українська
переглядів: 384
розмір файла:
0.36 MB

Примусові виселення і права людини. Виклад фактів № 25 (Rev. 1)

Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» видається Центром прав людини при Відділенні Організації Об’єднаних Націй у Женеві. Вона освітлює питання прав людини, які вивчаються або викликають особливий інтерес.

Українська
переглядів: 402
розмір файла:
0.42 MB

Права робітників-мігрантів. Виклад фактів № 24 (Rev. 1)

Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» видається Центром прав людини при Відділенні Організації Об’єднаних Націй у Женеві. Вона освітлює питання прав людини, які вивчаються або викликають особливий інтерес.

Українська
переглядів: 657
розмір файла:
0.15 MB

Права меншин. Виклад фактів (Rev. 1) № 18

Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» видається Центром прав людини при Відділенні Організації Об’єднаних Націй у Женеві. Вона освітлює питання прав людини, які вивчаються або викликають особливий інтерес.

Українська
переглядів: 649
розмір файла:
0.18 MB

Комітет ліквідації расової дискримінації. Виклад фактів № 12

Серія «Виклад фактів у галузі прав людини» видається Центром прав людини при Відділенні Організації Об’єднаних Націй у Женеві. Вона освітлює питання прав людини, які вивчаються або викликають особливий інтерес.

Українська
переглядів: 1362
розмір файла:
0.67 MB

Мова ворожнечі та злочини на ґрунті ненависті. Результати моніторинґу за 2016 рік

У виданні наводяться приклади «мови ворожнечі», а також злочинів на ґрунті ненависті, інформація про які потрапила в публічну сферу. Приклади, бо все відстежити просто неможливо, адже існує безліч ЗМІ різної форми власності (офіційні веб-сайти державних установ, органів влади, сайти парламентських партій, українські та інші ЗМІ тощо), сторінки в соцмережах – усе це легко доступно завдяки швидкісній комунікації. Проте, на жаль, таких прикладів немало.

Українська
переглядів: 1130
розмір файла:
2.61 MB

Злочини на ґрунті ненависті в Україні – 2015

Видання подає результати моніторинґу злочинів на ґрунті ненависті в Україні за 2015 рік.

Русский
переглядів: 1258

"Чистильщики московских улиц": скинхеды, СМИ и общественное мнение

Работа выполнена по проекту «Анализ распространенных стереотипов в молодежной среде, выработка и реализация мер по преодолению влияния их негативного аспекта» в рамках среднесрочной городской целевой программы «Москва многонациональная: формирование гражданской солидарности, культуры мира и согласия (2005-2007 гг.)»

Русский
переглядів: 1293

Цена ненависти. Национализм в России и противодействие расистским преступлениям

Предлагаемый вниманию читателей сборник статей посвящен таким актуальным проблемам, как рост национализма, преступления на почве ненависти, противодействие этим явлениям со стороны государства и общества. В первой части сборника подводятся итоги мониторинга противоправной деятельности национал радикалов и санкций за эти действия со стороны правоохранительных органов; анализируется эффективность существующего законодательства и предлагаются пути его реформирования. Статьи второй части сборника посвящены различным идеологическим и организационным аспектам развития современного русского национализма – от маргинальных групп до известных идеологов и крупных организаций.

Русский
переглядів: 1204

Уроки толерантности

В рамках проекта "Все - разные! Все - равные!" был проведён конкурс методических разработок по теме "Толерантность". В сборнике опубликованы лучшие методические разработки педагогов и студентов за Республики Башкиростан.

Українська
переглядів: 1340
розмір файла:
8.12 MB

Злочини на ґрунті ненависті в Україні. Серпень 2013 – грудень 2014

Злочини на ґрунті ненависті в Україні. Серпень 2013 – грудень 2014

Русский
переглядів: 1188

Толерантность против ксенофобий: зарубежный и российский опыт

Толерантность рассматривается авторами как основа профилактики и противодействия ксенофобиям в сегодняшней России. Авторы книги -преимущественно сотрудники Института социологии РАН, других акаде­мических институтов. - анализируют социально-культурный и этнополи-тическнй контекст распространения ксенофобий, зарубежный опыт про­филактики и противодействия ксенофобиям и возможности его применения в современной России.

Русский
переглядів: 1506

Не таджикские девочки. Не чеченские мальчики

Это антифашистская книга. Возможно, самая антифашистская из всех, что появлялись до сих пор в России. Хотя многие люди, которые привыкли называть себя антифашистами, не дожидаясь выхода книги в свет, уже успели заклеймить ее ксенофобской и разжигающей межнациональную ненависть.

Русский
переглядів: 1681

Словарь гендерных терминов

Словарь гендерных терминов, по типу энциклопедический, является первым объемным (378 словарных статей) лексикографическим изданием, представляющим русскоязычные гендерные термины, а также их англоязычные варианты.

Русский
переглядів: 1219

Тревога и надежда: статьи, письма, выступления, интервью

В первое собрание сочинений академика Андрея Дмитриевича Сахарова (19211989) входят сборник статей, писем, выступлений и интервью Тревога и надежда (в двух томах), Воспоминания (в трех томах), а также впервые публикующийся роман-документ Дневники Андрея Сахарова и Елены Боннэр (в трех томах). В настоящий том включены публицистические работы А. Д. Сахарова с 1958 по 1986 год, в том числе написанные в горьковской ссылке.  

Русский
переглядів: 1336

Российский опыт этнической дискриминации

Тема доклада - систематическая прямая дискриминация и массовое нарушение прав месхетинских турок, живущих в Краснодарском крае, со стороны региональных властей при поддержке федеральных органов исполнительной власти. Месхетинские турки (месхетинцы) - туркоязычный мусульманский народ, депортированный в 1944 г. из Южной Грузии в республики Центральной Азии; всего в границах бывшего СССР живет около 290 тыс. турок. В 1989-1990 гг. после столкновений на этнической почве Узбекистан вынужденно покинуло около 90 тыс. турок.

Русский
переглядів: 1272

Мифология ненависти: об антисемитизме — для всех

Об антисемитизме - для всех? А нужно ли это всем?  Антисемитизм - это гонения на евреев, они от него и страдают, остальным можно не беспокоиться.

Русский
переглядів: 1163

Расизм в языке социальных наук

Этот сборник является результатом работы междисциплинарной конференции `Социальные науки, расистский дискурс и дискриминационные практики`, организованной Центром независимых социологических исследований (Санкт-Петербург), Правозащитным центром `Мемориал` (Москва), Центром развития демократии и прав человека (Москва) и состоявшейся 1-2 декабря 2001 года в Санкт-Петербурге.

Русский
переглядів: 1190

Расизм в языке образования

Книга, которую держит в руках читатель, содержит тексты важнейших докладов, стенограмму наиболее интересных эпизодов дискуссии на конференции «Расистский дискурс в российском образовании», состоявшейся в апреле 2004 года под эгидой Центра независимых социологических исследований.


X 

забув пароль

реєстрація