MENU
переглядів: 204
розмір файла:
3.46 MB

The rights of convicts detained in the ORDLO

This publication is devoted to the situation of detainees who are in custody in the non-government controlled territories of Donetsk and Lugansk oblasts and were deprived of liberty before the beginning of the military conflict

переглядів: 355
розмір файла:
1.68 MB

How to Eradicate Sovietism from Ukrainian Prisons

This publication is the first comprehensive attempt to familiarize the public with the problems of Internal Rules of Ukrainian prisons. It contains proposals of amendments to the Internal Pre-Trial Detention Center Rules, as well as to the Internal Prison Rules

переглядів: 1221
розмір файла:
5.27 MB

Як викорінити радянщину з української в’язниці. Зміни до Правил внутрішнього розпорядку УВП та СІЗО у світлі міжнародних стандартів

Це видання є першою комплексною спробою ознайомити широкий загал читачів із проблематикою норм, які стосуються внутрішнього розпорядку в пенітенціарних установах України

переглядів: 752
розмір файла:
3.5 MB

Ограничения прав заключенных: правовая природа и обоснование

В монографии предлагается авторское понимание правовой природы ограничений прав заключенных и открывается многоаспектная теоретическая дискуссия по этому поводу

переглядів: 1209
розмір файла:
3.95 MB

Обмеження прав в’язнів: правова природа та обґрунтування

У монографії пропонується авторське розуміння правової природи обмежень прав в’язнів та започатковується багатоаспектна теоретична дискусія з цього приводу

переглядів: 1063
розмір файла:
5.99 MB

Моніторинг прав людини в установах виконання покарань. Книга перша

У цьому виданні зібрані матеріали за результатами візитів моніторів Харківської правозахисної групи до установ виконання покарань у червні 2014 – травні 2015 року.

переглядів: 1194
розмір файла:
0.84 MB

Моніторинг прав людини в установах виконання покарань. Книга друга

Харківська правозахисна група в 2015–2016 роках продовжувала здійснювати візити до пенітенціарних закладів з метою моніторингу дотримання прав людини в місцях несвободи.

переглядів: 2222
розмір файла:
11.92 MB

Международные стандарты прав заключенных

Вниманию читателя предлагается сборник современных международных стандартов прав заключенных – новые минимальные стандартные правила ООН в отношении содержания заключенных, принятые в мае 2015 года, доклад Специального Докладчика Совета ООН по правам человека по вопросу о пытках или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения или наказания, комментарий к Европейским тюремным правилам, рекомендации Комитета министров Совета Европы и обзоры решений Европейского суда по правам человека по разным аспектам прав заключенных и другие материалы.

переглядів: 2515
розмір файла:
2.92 MB

Пережившие ад

Пережившие ад: свидетельства жертв о местах незаконных лишений свободы на Донбассе. Мониторинговый отчет

переглядів: 2196
розмір файла:
2.83 MB

Surviving Hell

Surviving Hell: Testimonies of Victims on Places of Illegal Detention in Donbas. Monitoring Report

переглядів: 5361
розмір файла:
2.82 MB

Ті, що пережили пекло

Ті, що пережили пекло: свідчення жертв про місця незаконних ув’язнень на Донбасі. Моніторинговий звіт

переглядів: 860

Российский ГУЛАГ: убийства и пытки: №1

В №1 Вестника фонда "В защиту прав заключенных", изданном в Москве в 2006 году, рассказывается об условиях содержания заключенных в современных российских тюрьмах, о применяемых к ним пыткам, убийствам и унижениям, рассказывается о выступлениях заключенных в защиту своих прав.

переглядів: 940

Риск для сотрудников УИС: инфекционные заболевания и употребление наркотиков в местах заключения

Сегодня во всем мире сотрудники уголовно исполнительной системы (УИС) все чаще сталкиваются с новыми ситуациями, представляющи ми риск для их здоровья. Еще 10 лет назад в России и странах, бывших ранее республиками СССР, осужденные с наркотической зависимостью были редким случаем, как и осужден ные с гепатитами В, С и ВИЧ инфекцией.

переглядів: 3491
розмір файла:
3 MB

Рішення Європейського суду з прав людини проти України за статтями 2 та 3 Конвенції щодо порушення прав позбавлених волі на медичну допомогу

Увазі читачів пропонуються переклади рішень Європейського суду з прав людини проти України за статтями 2 та 3 Конвенції відносно порушень права позбавлених волі на медичну допомогу.

переглядів: 3216
розмір файла:
2.46 MB

Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України

Робота присвячена розгляду питань, пов’язаних з дотриманням прав засуджених під час відбування ними кримінальних покарань в кримінально-виконавчих установах Державної пенітенціарної служби України.

переглядів: 1777
розмір файла:
1.2 MB

Реформування кримінально-виконавчого законодавства у світлі міжнародних стандартів (пропозиції та зауваження)

Увазі читачів пропонується збірка документів, що містять пропозиції та зауваження до чинного кримінально-виконавчого законодавства, а також до деяких проектів нормативних актів, розроблених Державної пенітенціарною службою України.

переглядів: 2655
розмір файла:
1.74 MB

Українське пенітенціарне законодавство у світлі стандартів Комітетів проти катувань ООН та Ради Європи

Увазі читачів пропонується аналіз відповідності українського законодавства, яке регулює порядок тримання під вартою до вироку суду, під час виконання та відбування покарань, пов’язаних з позбавленням волі, до міжнародних стандартів, закріплених у Конвенції ООН проти катувань і висловлених у висновках та рекомендаціях Комітету ООН проти катувань, а також численних доповідях Європейського комітету із запобігання катуванням (КЗК) за результатами візитів до України.

переглядів: 3341
розмір файла:
1.64 MB

Пожизненное заключение: европейские стандарты и украинская практика

Вниманию читателей предлагается книга, освещающая различные аспекты пожизненного заключения в Украине.

переглядів: 737

Мониторинг мест лишения свободы: практическое руководство для НПО

Уже четверть века Ассоциация по предотвращению пыток отстаивает предложенную её основателем Жан-Жаком Готье простую, но вместе с тем новаторскую идею о том, что посещение мест лишения свободы является одной из наиболее эффективных мер предотвращения пыток и жестокого обращения.

переглядів: 937

Документы ООН, касающиеся заключенных: сборник

Такого рода публикации представляются весьма актуальными. Вступление Российской Федерации в1996 году в Совет Европы продемонстрировало ее стремление к более активной интеграции в мировое сообщество, к продолжению демократических реформ, прежде всего в сфере обеспечения общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, и одновременно – ее готовность поэтапно реализовать в законодательстве и правоприменительной практике положения соответствующих международно-правовых документов. Подобных документов насчитывается более сотни. Они неодинаковы по юридическому статусу и охватывают своим содержанием различные сферы взаимоотношений государства и личности, в том числе отношения в сфере уголовной юстиции. Последняя включает в себя исполнение уголовных наказаний

переглядів: 820
розмір файла:
0.26 MB

Система электронного наблюдения за досрочно освобожденными: оценка действующих программ

В данном материале собраны результаты основных направлений оценки программы электронного наблюдения за первые 16 месяцев ее применения. Здесь содержится анализ таких показателей как процентная доля заключенных, освобожденных под электронное наблюдение, и тех из них, кто был возвращен обратно в тюрьму; приведены данные опроса, проведенного среди участников программы, членов их семей и сотрудников по пробации; изложены результаты исследования в отношении эффективности затрат на программу электронного наблюдения, а также результаты анализа краткосрочных повторных правонарушений, совершенных участниками программы электронного наблюдения после досрочного освобождения, в сравнении с контрольной группой.

переглядів: 960
розмір файла:
0.63 MB

Звільнення від відбування покарання: навч. посіб

У навчальному посібнику викладені основні положення інституту звільнення від відбування покарання як комплексного, міжгалузевого інституту Визначена правова природа звільнення від відбування покарання як логічного завершення процесу відбування та виконання покарання, а також правової гарантії засудженого. Вказані особли вості звільнення від різних видів кримінальних покарань. Підкреслений зв’язок звільнення з статусом судимості та механізмами соціальної адаптації звільнених осіб. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів, практичних працівників правоохоронних органів

переглядів: 704
розмір файла:
1.35 MB

Библиотека общественного контролера учреждений закрытого типа. Сборник правовых норм: часть 2

Сборник подготовлен в рамках проекта «Развитие системы инспектирования мест лишения свободы в Приволжском Федеральном округе Российской Федерации». При поддержке Европейской Комиссии по программе «Инициатива в области демократии и прав человека».

переглядів: 2272
розмір файла:
1.98 MB

Карманная книжка заключенного

Случилась трагедия: Вы или близкий Вам человек оказались за решеткой. Предстоят долгие месяцы, а может быть и годы изоляции от близких, родных, друзей... Как помочь заключенному? Как он может помочь себе сам? Как поступить, чтобы эта помощь не обернулась во вред? Как сделать, чтобы обращение с заключенным было справедливым и гуманным? Много вопросов - тяжелых, безрадостных, но очень важных для того, кого это коснулось. Ответы на все эти вопросы содержатся в «Карманной книжке заключённого» правозащитника, председателя Комитета за гражданские права, Андрея Бабушкина.


X 

забув пароль

реєстрація