MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Соціально-психологічне дослідження побутових уявлень про права людини

Пушкар Віктор.
Соціально-психологічне  дослідження  побутових  уявлень
про  права  людини.  /  Харківська  правозахисна  група;  Ху-
дожн.-оформлювач  Б.Є. Захаров –  Харків:  Права  людини,
2009 р. – 88 с.
ISBN 978-966-8919-57-2.
Міждисциплінарне дослідження індивідуальних та колективних
побутових  уявлень  про  права  людини.  Першочергова  увага  приді-
ляється психологічним конструктам та культурним практикам, суттє-
вим для правової реформи. Використовувалась авторська методика,
що включає анкетування, фокус-групи та експертні інтерв’ю. Резуль-
тати є репрезентативними для міського населення України.
Ключові слова: права людини, правова реформа, культурна прак-
тика, психологічний конструкт.
БК 67.5
ISBN 978-966-8919-57-2
© В.В. Пушкар, 2009
© Б.Є.  Захаров, художнє оформлення, 2009
© Харківська правозахисна група, 2009


Завантажити файл (3.29 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація