MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Оцiнка ефективностi нацiональних iнституцiй з прав людини

Мiжнародна рада з полiтики у галузi прав людини (The International
Council on Human Rights Policy, ICHRP) була створена у 1998 роцi в
Женевi для проведення прикладних досліджень щодо сучасних про-
блем у сфері прав людини. Отримані ним результати мають слугува-
ти практичною пiдтримкою для тих, хто визначає політику міжна-
родних і регіональних організацій, урядових і міжурядових органів,
а також усіляких добровільних організацій. ICHRP є незалежною
міжнародною організацією, що дотримується у своїй роботі при-
нципу співучасті та відкритості до співробітництва. Зареєстрований
у Швейцарії як некомерційний фонд.
Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).
УВКПЛ, що створено в 1993 році, займається проблемами прав
людини в рамках ООН. Завдання Верховного комісара полягає в
тому, щоб розвивати зусилля ООН із забезпечення дотримання
прав людини та виступати на чолі міжнародного правозахисного
руху як моральний авторитет і заступник жертв сваволі. Верховний
комісар підтримує діалог і співробітництво із урядами країн світу
задля зміцнення системи захисту прав людини на національному
рівні. А співробітники УВКПЛ, прагнучи максимально розшири-
ти коло прихильників правозахисного руху, працюють із постійно
зростаючою кількістю організацій (у тому числі НКО), науковими
установами та приватним сектором, щоб прищепити їм прихиль-
ність до справи захисту прав людини. Крім того, УВКПЛ забезпе-
чує практичне впровадження міжнародних стандартів у галузі прав
людини.
ICHRP висловлюе подяку УВКПЛ, Міністерству закордонних
справ Нідерландів, Міністерству закордонних справ Фінляндії, бри-
танському Міністерству із справ міжнародного розвитку (DFID),
Шведському агентству міжнародного розвитку (SIDA), швейцарсько-
му Федеральному міністерству закордонних справ (DFAE), Фонду
Форда (США), британській благодійній організації «Християнсь-
ка допомога» (Christian Aid) та британському Католицькому фонду
сприяння розвитку закордонних країн (CAFOD) за фінансову під-
тримку, надану цьому проекту.
Оцiнка ефективностi нацiональних iнституцiй з прав людини
Цей звіт є спільним проектом The International Council on Human
Rights Policy (ICHRP) та Управління Верховного комісара ООН з
прав людини.
Переклад і видання українською мовою здійснений Харківською
правозахисною групою за підтримки Національного фонду демок-
ратії (США). ICHRP та Управління Верховного комісара ООН з прав
людини не несуть ніякої відповідальності за можливі помилки й
прогалини, допущені при перекладі оригіналу українською мовою.
Адреса The International Council on Human Rights Policy: 48, chemin du
Grand-Montfleury, P. O. Box 147, 1290 Versoix, Switzerland.
Оцінка ефективності національних інститутів з прав людини, 2005.
Міжнародна рада з політики у сфері прав людини,
Версуа, Швейцарія.
Усі права захищені
Забороняється повне або часткове відтворення, зберігання в інфор-
маційних системах, або передача цього видання в будь-якому вигляді
та будь-якими засобами, у тому числі механічними й електронними,
а також за допомогою фотокопіювання, звукозапису та/або іншим
шляхом, без попереднього дозволу видавця.
Назви географічних одиниць, що використовуються в цій публіка-
ції, та стиль подачі матеріалу жодним чином не є непрямим ви-
раженням думки ICHRP і Управління Верховного комісара ООН з
прав людини щодо юридичного статусу будь-якої країни, території
або області, а також щодо юридичного статусу їхньої влади, або делі-
мітації їх зовнішніх чи внутрішніх кордонів.
ICHRP є некомерційним фондом, що зареєстрований у Швейцарії

Завантажити файл (0.69 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація