MENU
FB TW YOUTUBE RSS
Українська
переглядів: 1252
розмір файла:
2.02 MB

Кібернетичний фітотрон

Автор презентує свою другу книгу з тематики — імітаційні (ділові) ігри. Перша, книга-дилогія — «Гра як пізнавальна та конструктивна діяльність» (2005 рік), була, за стилем і змістом викладу, скоріше мемуарно-гу-манітарною. Вона не пропонувала, та й не надавалася до того, щоб відтворити (повторити) котрийсь з описаних у цих книгах проектів, які в свій час (1980– 2003 р.р.) були реалізовані за посередництвом засобів масової інформації й охоплювали континґенти гравців віком від 10 до 80 років. Натомість, зараз автор, виокремивши одну гру, а саме «Кібернетичний фітотрон», дає поради й всю необхідну інформацію для її програмування за-собами інформаційної техніки. Також, наведено приклад добудови, удосконалення моделі, покладеної в основу цієї гри, яка й далі надається до модифікацій. Останнє дозволило зробити жартівливий висновок: «„Кібернетичний фітотрон“ — мушка-дрозофіла ігродизайну»!

Українська
переглядів: 851
розмір файла:
0.24 MB

О, память сердца

Українська
переглядів: 1727
розмір файла:
0.63 MB

Звільнення від відбування покарання: навч. посіб

У навчальному посібнику викладені основні положення інституту звільнення від відбування покарання як комплексного, міжгалузевого інституту Визначена правова природа звільнення від відбування покарання як логічного завершення процесу відбування та виконання покарання, а також правової гарантії засудженого. Вказані особли вості звільнення від різних видів кримінальних покарань. Підкреслений зв’язок звільнення з статусом судимості та механізмами соціальної адаптації звільнених осіб. Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів, практичних працівників правоохоронних органів

Русский
переглядів: 1313
розмір файла:
6.13 MB

Параллельно яру

В конце 20-х годов начали застраивать ог-ромный пустырь, начинавшийся от только зарождавшегося здания Госпрома и заканчи-вавшийся мощным яром.

Русский
переглядів: 1184
розмір файла:
0.87 MB

Национал-патриотические организации в России. История, идеология, экстремистские тенденции

Предлагаемому Вашему вниманию исследованию предшествовали две книги. Во-первых, это изданный небольшим тиражом двухтомный сборник документов "Русские национал-патриотические и право-радикальные организации. 1989-1995. Документы и тексты", выпущенный "Панорамой" в сентябре 1995 года под редакцией В.Прибыловского.

Русский
переглядів: 2879
розмір файла:
1.59 MB

Политический экстремизм в России

В основной, обзорно-аналитической, части книги рассмотрены такие вопросы, как социально-политические предпосылки и условия формирования политического экстремизма в России, современное состояние и перспективы правового пресечения экстремистской деятельности, генеалогия экстремистских группировок в последнее десятилетие и их политические перспективы.

Русский
переглядів: 1132
розмір файла:
2.21 MB

Пережитое и передуманное

В книгу великого русского ученого, философа и педагога В. И. Вернадского включены материалы, помогающие постичь масштаб этой поистине уникальной личности: выдержки из дневников, статьи, переписка с выдающимися современниками.

Русский
переглядів: 1005
розмір файла:
2.07 MB

О России

В сборник включены сокращенные версии двух больших эссе, полные тексты или фрагменты газетных статей Мекса Вебера, прямо касающиеся России.

Українська
переглядів: 2272
розмір файла:
1.72 MB

Проект Конституції України — 2012

Видання являє собою повномасштабний коментований проект нової Конституції України. Даний текст є одним із результатів науково‐дослідних, творчих зусиль Української Гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ) та Харківської правозахисної групи (ХПГ) в ділянці сучасного конституціоналізму, захисту прав людини і основоположних свобод в Україні в період 1994–2012 рр.

Українська
переглядів: 902
розмір файла:
2.3 MB

100 днів нового українського Омбудсмана

Увазі читача пропонується аналіз перших 100 днів діяльності нового Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської, яка була обрана 24 квітня 2012 р.

Русский
переглядів: 1044
розмір файла:
2.74 MB

Цареубийство в 1918 году

  Российские предшественники нацизма объявили убийство семьи Романовых результатом "жидомасонского заговора". Иерусалимский писатель и историк М. Хейфец пытается, раскрыв подлинную историю преступления, показать, как осуществлялась "акция" следователей-фальсификаторов, а также проанализировать причины и степень участия евреев в русской революции.

Русский
переглядів: 1007
розмір файла:
1.73 MB

Даниэль Штайн, переводчик

 Мудрая старуха, обитающая среди книг и молчания. Озлобленная коммунистка, доживающая свой век в израильском приюте. Сорокалетняя американка — якобы благополучная, но искалеченная воспоминаниями.

Русский
переглядів: 1019
розмір файла:
1.06 MB

Всё течёт

Повесть «Все течет…» увидела свет сначала в Германии в 1970 году, а спустя 19 лет – в СССР. «Все течет…» – история человека, проведшего в ГУЛАГе 30 лет. Повесть эту Гроссман в 1963 году, незадолго до смерти, переработал и дописал. В ней он отразил свои раздумья о судьбе России, о том, что корни ее несчастий не в ленинско-сталинских изуверствах, а гораздо глубже – в русском рабстве, которое причудливым образом переплелось с идеями прогресса и революции.

Русский
переглядів: 1143
розмір файла:
2.06 MB

Германия и русская революция 1917 - 1924

Предлагаемый том завершает исторически величавым разделом начатый и 1982 г. проект "Западно-Восточных отражений", отданный изучению истории немецких зрелищ о русских и России. Его тема знаменует переход на сравнительно менее изученное поле современной истории.

Українська
переглядів: 1490
розмір файла:
0.63 MB

Політичні переслідування в сучасній Україні: 2010–2011

Після президентських виборів 2010 року нова адміністрація поступово перейшла до політичних переслідувань своїх опонентів та критиків. Про це багато повідомляють засоби масової інформації, зарубіжні та вітчизняні експерти.

Українська
переглядів: 2062
розмір файла:
1.28 MB

Права людини в галузі охорони здоров’я — 2011

У доповіді правозахисних організацій «Права людини в галузі охорони здоров’я — 2011» надається аналіз ситуації щодо прав людини у царині медичної допомоги у 2011 році. У «загальній» частині доповіді аналізуються перші кроки реформування галузі охорони здоров’я, що були розпочаті Урядом України в пілотних регіонах. Також у «загальній» частині доповіді на підставі огляду судових справ за 2011 рік надається огляд перешкод, які трапляються при судовому захисті порушеного права на медичну допомогу у судах України. В окремому розділі наведені шляхи міжнародного захисту прав пацієнтів

Українська
переглядів: 1657
розмір файла:
2.69 MB

Злочини на ґрунті ненависті в Україні

Це видання подає результати виконання проекту «Моніторинг злочинів на ґрунті ненависті в Україні, захист жертв і аналіз українського законодавства і практики, що стосуються запобігання злочинів на ґрунті ненависті», здійснюваного Харківською правозахисною групою спільно с партнерськими організаціями

Русский
переглядів: 1093
розмір файла:
4.47 MB

Социология социального пространства

В книге представлены избранные труды Пьера Бурдье, наиболее близкие и актуальные для российского читателя. Автор 35 книг и нескольких сотен статей, переведенных на десятки языков, Пьер Бурдье изучал систему образования, государство, власть и политику, литературу и живопись, экономику и масс-медиа, науку и религию. Отобранные для книги тексты показывают в большей мере, чем какое-либо из существующих французских изданий, все разнообразие его исследовательской проблематики. Данное издание включает в себя работы, объединенные центральной темой генезиса и структуирования социального пространства, его связи с физическим пространством, особое внимание уделяется становлению государства как пространства особого рода.

Русский
переглядів: 1634
розмір файла:
1.42 MB

Административные избирательные технологии: московская практика

Главной целью этой книги является предъявление и систематизация кон кретных фактов воздействия администрации на результаты выборов депутатов Московской городской Думы IV созыва (4 декабря 2005 года ). В ней проиллю стрировано применение административных избирательных технологий, начи ная от «подстройки» избирательного законодательства и заканчивая прямыми фальсификациями итогов голосования, сделана попытка оценить степень ис пользования и влияния различных административных избирательных технологий. Особое внимание автор уделяет роли государственных и муниципальных СМИ в информационно-рекламной кампании административных кандидатов и партии «Единая Россия».

Русский
переглядів: 1172
розмір файла:
2.04 MB

Древнерусские учения о пределах царской власти: очерки русской политической литературы от Владимира Святого до конца XVII века

"Древнерусские учения о пределах царской власти" - одна из самых значительных работ В.Вальденберга, явившаяся едва ли не первой в России монографией на эту тему. По словам академика Н.К.Никольского, эта книга важна и для историков, и для исследователей древнерусской литературы. В.Вальденберг объединил в своих трудах разносторонние знания по византологии, русской истории, славяноведению и западно-европейским доктринам с кропотливым пересмотром и критическим изучением рукописного и печатного наследия древнерусской литературы.

Русский
переглядів: 2539
розмір файла:
2.03 MB

Утоли моя печали

третья часть автобиографической трилогии Льва Копелева. Название книге дала церковь, в которой находилась Марфинская шарашка, описанная также Александром Солженицыным в романе «В круге первом». В этом закрытом институте за колючей проволокой Копелев провел 8 лет, занимаясь разработкой секретной телефонии.

Русский
переглядів: 2643
розмір файла:
2.43 MB

И сотворил себе кумира

Это первая часть автобиографической трилогии, в которой автор повествует о своем детстве и юности на Украине, в Киеве и Харькове, честно и открыто рассказывает о своих комсомольских заблуждениях и грехах, в частности, об участии в хлебозаготовках в начале 1933 года; о первых литературных опытах, о журналистской работе на радио, в газетах «Харьковский паровозник», «Удар». Получив в 1929 г. клеймо «троцкиста», он чудом избежал ареста во время чисток после смерти Кирова.

Русский
переглядів: 1612
розмір файла:
0.67 MB

Лишний солдат. Незаконное использование труда военнослужащих по призыву в целях, не обусловленных исполнением обязательностей военной службы

Доклад подготовлен Всероссийской коалицией общественных объединений «За демократическую альтернативную гражданскую службу (АГС)» в рамках проектов: «Гражданское сетевое взаимодействие по вопросам АГС и прав молодых людей призывного возраста», поддержанного Институтом «Открытое общество», и «Гражданин и Армия» (Российские правозащитные организации в поддержку призывников и военнослужащих: действия по обеспечению верховенства закона), поддержанного Европейской Комиссией.

Русский
переглядів: 1432
розмір файла:
1.01 MB

Элиты "секонд хэнд", или маргинализация демократии: полтора года из истории демонтажа демократии в России в комментариях по горячим следам

В книге представлены еженедельные комментарии автора на сайте "Агентства национальных новостей" за период с октября 2005 г. по февраль 2007 г., как сиюминутная реакция автора на происходящие в стране в этот период события.


X 

забув пароль

реєстрація