MENU
FB TW YOUTUBE RSS

КОНСТИТУЦІЙНІ ЧИТАННЯ

Постать Юрія Миколайовича Тодики є однією із визначальних у становленні науки конституційного права в молодій Українській державі. Він став засновником сучасної школи конституційного права в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого.
Юрій Миколайович народився 13 січня 1942 року в с. Троїцьке Попаснянського району Луганської області. У 1969 році закінчив юридичний факультет Кишинівського державного університету, у 1972 році – аспірантуру Інституту держави та права Академії наук СРСР, успішно захистивши кандидатську дисертацію. Після цього працював вченим секретарем відділення філософії та права Академії наук Молдавської РСР, помічником Голови Президії Верховної Ради Молдавської РСР. У 1989 році успішно захистив докторську дисертацію.
З 1990 року життя Юрія Миколайовича Тодики було нерозривно пов’язано з Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого. Саме його зусиллями в академії була створена кафедра конституційного права України, яка з часом перетворилась у потужну наукову школу. З 1992 року Юрій Миколайович незмінний завідувач кафедри конституційного права України. Під його керівництвом були виконані та успішно захищені 14 докторських і кандидатських дисертацій у галузі конституційного права.
Наукові дослідження Ю.М. Тодики були присвячені актуальним проблемам становлення конституціоналізму в Україні, демократичних засад конституційного ладу, розвитку конституційного процесу на сучасному етапі, теорії Конституції, правовому статусу громадян, іноземців і біженців, питанням виборчого права, державно-правової конфліктології, громадянства. Його фундаментальні монографічні праці заклали основу подальшого розвитку науки конституційного права. Достатньо назвати такі з них, як «Конституция Украины – основа стабильности конституционного строя и реформирования общества» (1997, у співавторстві), «Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина» (1998), «Конституционно-правовой статус иностранцев и беженцев в Украине» (1999), «Основы конституционного строя Украины» (1999), «Конституция Украины: проблемы теории и практики», «Гражданство Украины: конституционно-правовой аспект» (2001), «Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине» (2003, у співавторстві). Загалом кількість опублікованих Юрієм Миколайовичем наукових праць сягає більше 230, загальним обсягом понад 500 друкованих аркушів.
За значні здобутки в науково-педагогічній сфері Ю.М. Тодика був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Конституційного Суду України. Він двічі ставав лауреатом Премії імені Ярослава Мудрого.
«Конституційні читання» є першим заходом, який колектив кафедри конституційного права України проводить для того, щоб пам’ять про цю видатну людину на довгі роки зберігалась у серцях і думках не тільки професійних науковців, але і студентської молоді, а ідеї Ю.М. Тодики широко використовувались, як у процесі подальшого наукового пошуку, так і при нормотворчій діяльності.
Ю.Г. Барабаш

Завантажити файл (0.77 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація