MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Застосування статтей 3 та 5 Європейської конвенції з прав людини в національній судовій практиці

Зміст
1. Гарантії статті 5 Конвенції в судовій практиці ............................. 5
1.1. Поняття законності позбавлення волів міжнародних документах ......5
1.2. Позбавлення волі і невизнане затримання .........................................6
1.3. Асиметричність дії Конвенції ............................................................9
1.4. Обов’язковість рішення .....................................................................10
1.5. Доставлення до судді ........................................................................11
1.6. Судовий розгляд про тримання особи під вартою або звільнення .......12
1.6.1. Формальні основи розгляду ...............................................................12
1.6.1.1. Право на особисту участь у розгляді ........................................14
1.6.1.2. Рівність сторін ..........................................................................15
1.6.2. Підстави для тримання під вартою ..................................................17
1.6.2.1. Межі повноважень судді під час розгляду питання
про тримання під вартою .......................................................................17
1.6.2.2. Предмет розгляду ......................................................................20
1.6.2.2.1. Загальні принципи..................................................................20
1.6.2.2.2. Розумна підозра.......................................................................22
1.6.2.2.3. Визначення ризиків,
які можуть обґрунтувати тримання під вартою .................................28
1.6.2.2.4. Обставини за та проти тримання під вартою .....................29
1.6.2.2.5. Тяжкість обвинувачення ........................................................34
1.7. Продовження затримання ..................................................................36
1.8. Періодичний перегляд .......................................................................38
2. Гарантії статті 3 Конвенції в судовій практиці ............................. 39
2.1. Загальний огляд ................................................................................39
4
2.2. Окремі аспекти застосування статті 3 у судовій практиці .................54
2.2.1. Розслідування заяв про катування або погане поводження .........54
2.2.1.1. Заява. Небезпідставне твердження .........................................55
2.2.1.2. Розслідування .............................................................................58
2.2.2. Допустимість свідчень ........................................................................70
ДОДАТКИ
Конституція України (витяг) ............................................................. 74
Конвенція про захист прав людини
та основоположних свобод (витяг) ...................................................... 76
Міжнародний пакт про громадянські
та політичні права (витяг) ................................................................. 78
Конвенція проти катувань та інших жорстоких,
нелюдських або принижуючих гідність
видів поводження і покаранням (витяг) ............................................... 79
Рекомендація Rec (2006) 13 Комітету Міністрів державам-учасницям
щодо застосування тримання під вартою, умов,
у яких воно відбувається, і запровадження гарантій
від зловживань з Пояснювальною запискою........................................... 81
Додаток до Рекомендації Rec (2006) 13 ...................................................82
Стандарти Європейського Комітету із запобігання катуванням,
нелюдському та такому, що принижує гідність
поводженнюта покаранню ................................................................... 114
Мотивы решения об освобождении из-под стражи
по делу доктора Вен Хо Ли .................................................................. 143
Афанасьєв проти України .................................................................... 157
Сергій Шевченко проти України .......................................................... 175
Про практику застосування судами запобіжного заходу
у вигляді взяття під вартута продовження строків тримання
під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства
(Постанова Пленуму ВСУ) ..................................................................196
Про практику застосування судами застави


Завантажити файл (2.17 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація