MENU
FB TW YOUTUBE RSS

Міжнародний біоґрафічний словник дисидентів країн Цент­ральної та Східної Європи й колишнього СРСР. Т. 1. Україна. Частина 1

Укладачі Євген Захаров, Василь Овсієнко

Автори текстів
Олександр Даніель, Борис Захаров, Євген Захаров, Дмитро Зубарєв,
Володимир Каплун, Софія Карасік, Вахтанґ Кіпіані, Геннадій Кузовкін,
Ніна Марченко, Микола Митрохін, Василь Овсієнко,
Ірина Рапп, Степан Сапеляк

Редактори
Євген Захаров, Василь Овсієнко, Ірина Рапп
Художнє оформлення Борис Захаров

Міжнародний біоґрафічний словник дисидентів країн Цент­
ральної та Східної Європи й колишнього СРСР. Т. 1. Україна.
Частина 1. – Харків: Харківська правозахисна група; «Права
людини», 2006. – 1–516 с.; Частина ІІ. – 517–1020 с.
ISBN 966-8919-09-2.

Це видання є результатом 10-річної праці Харківської правозахисної
групи і репрезентує українську частину Міжнародного біоґрафічного слов-
нику дисидентів Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР.
ББК 66.79
ISBN 966-8919-09-2

© Є.Ю.Захаров, В.В.Овсієнко, упорядкування, 2006
© Колектив авторів, 2006
© Б.Є.Захаров, художнє оформлення, 2006
© Харківська правозахисна група, 2006
М43

ЗМІСТ
Зміст..................................................................................................... 3
Захаров Є. До.читача.......................................................................... 9
У.виданні.вжито.скороченняв.бібліоґрафії..................................... 12
Захаров Є. Дисидентський.рух.в.Україні.(1954.–.1987)................. 15
Овсієнко В..Акагоші.А........................................................................ 26
Зубарєв Д., Кузовкін Г..Алексеєва.Л.М.............................................. 27
Карасик С..Алтунян.Г.О..................................................................... 30
Овсієнко В..Андрушко.Володимир.Васильович.............................. 33
Тимошенко Б., Рапп І..Антоненко-Давидович.Б.Д.......................... 37
Овсієнко В. Антонів.М.М.................................................................. 41
Овсієнко В. Антонів.О.Т..................................................................... 44
Каплун В..Антонюк.З.П...................................................................... 46
Овсієнко В. Апанович.О.М................................................................. 50
Овсієнко В. Бабич.С.О........................................................................ 54
Овсієнко В. Барладяну-Бирладник.В.В............................................ 58
Овсієнко В. Барсуківський.В.Ф......................................................... 63
Овсієнко В., Рапп І. Бердник.О.П..................................................... 67
Рапп І. Береславський.М.О................................................................ 72
Даніель О., Захаров Є..Богораз.Л.Й.................................................. 75
Овсієнко В. Борозний.С.І................................................................... 79
Овсієнко В. Бровко.І.Б........................................................................ 82
Овсієнко В. Василик.П.Я................................................................... 87
Даніель О. Великанова.Т.М................................................................ 92
Овсієнко В. Винничук.П.М............................................................... 96
Карасик С. Вінс.Г.П............................................................................ 99
Карасик С. Вінс.П.Г............................................................................ 103
Овсієнко В. Вітів.П.І........................................................................... 106
Овсієнко В..Возняк-Лемик.Л.Є.......................................................... 108
Овсієнко В. Волинець.М.І.................................................................. 111
Овсієнко В. Вудка.Ю.А....................................................................... 117
Овсієнко В. Гайовий.Г.Т...................................................................... 119
Карасик С. Гейко.(Матусевич).О.Д................................................... 123
Захаров Б..Гель.І.А............................................................................. 127
Овсієнко В. Герчак.Г.А........................................................................ 131
Кузовкін Г. Гінзбурґ.О.І...................................................................... 135
Овсієнко В. Гірник.О.М...................................................................... 138
Рапп І. Гончар.І.Н............................................................................... 143
Овсієнко В. Горбаль.М.А.................................................................... 145
Овсієнко В. Гордасевич.Г.Л................................................................ 151
Овсієнко В. Горинь.Б.М..................................................................... 155
Захаров Б. Горинь.М.М...................................................................... 160
Овсієнко В. Горохівський.Л.Ф........................................................... 164
Овсієнко В. Горська.А.О..................................................................... 167
Зубарєв Д., Кузовкін Г. Григоренко.П.Г............................................ 170
Сапеляк С..Гриньків.Д.Д.................................................................... 178
Рапп І. Грицяк.Є.С............................................................................. 183
Овсієнко В. Губка.І.М......................................................................... 188
Овсієнко В. Гуk.Л.Л............................................................................. 195
Овсієнко В. Гуцул.М.Д....................................................................... 199
Овсієнко В. Ґерилюк-Купчинський.П.-Й......................................... 201
Овсієнко В. Ґерманюк.Б.В.................................................................. 205
Рапп І. Ґлузман.С.Ф............................................................................ 208
Овсієнко В. Ґурдзан.В.В...................................................................... 212
Сапеляк С. Демидів.Д.І...................................................................... 215
Рапп І. Демчишин.А.І........................................................................ 218
Рапп І. Дзюба.І.М............................................................................... 220
Овсієнко В. Долішній.В.М................................................................. 225
Рапп І. Дониченко.Є.Г........................................................................ 227
Овсієнко В. Драч.І.Ф........................................................................... 229
Овсієнко В. Дробаха.О.І..................................................................... 234
Овсієнко В. Дяк.М.Д........................................................................... 238
Рапп І. Заливаха.О.І............................................................................ 242
Овсієнко В..Здоровий.А.К.................................................................. 245
Овсієнко В. Зінкевич.О.С................................................................... 248
Карасик С. Зісельс.Й.С....................................................................... 255
Овсієнко В. Каваців.Й........................................................................ 259
Каплун В. Калинець.І.М..................................................................... 264
Карасик С. Калиниченко.В.В............................................................ 268
Карасик С. Кампов.П.Ф..................................................................... 271
Рапп І. Кандиба.І.О............................................................................ 274
Рапп І. Караванський.С..Й................................................................ 278
Овсієнко В. Карась.З.С....................................................................... 282
Русначенко А..Квецко.Д.М................................................................. 286
Овсієнко В. Кириченко.С.Т................................................................ 291
Овсієнко В. Кічак.І.Й......................................................................... 295
Рапп І. Клебанов.В.О.......................................................................... 299
Овсієнко В. Климчак.Б.С................................................................... 303
Овсієнко В. Коваленко.І.Ю................................................................ 306
Митрохін Н..Ковальов.С.А................................................................ 310
Овсієнко В. Коляска.І.В...................................................................... 314
Овсієнко В. Коневич.І.Й..................................................................... 317
Овсієнко В. Концевич.Є.В.................................................................. 319
Овсієнко В. Корольчук.С.І................................................................. 323
Рапп І. Костенко.Л.В.......................................................................... 326
Карасик С. Коряґін.А.І....................................................................... 329
Овсієнко В. Коц.М.Г........................................................................... 332
Овсієнко В. Коцюба.Л.Й.................................................................... 336
Рапп І. Коцюбинська.М.Х................................................................. 338
Коцюбинська М., Рапп І., Кочур А..Кочур.Г.П.................................. 341
Овсієнко В. Кравець.А.М................................................................... 344
Овсієнко В. Кравченко.В.О................................................................ 347
Рапп І. Красівський.З.М.................................................................... 351
Овсієнко В. Кукса.В.І.......................................................................... 356
Овсієнко В. Кулинин.В.І.................................................................... 360
Овсієнко В. Кульчинський.М.Г.......................................................... 365
Овсієнко В. Курило.В.О...................................................................... 368
Рапп І. Куценко.Г.П............................................................................ 371
Рапп І. Левін.А.З................................................................................. 374
Карасик С. Лесів.Я.В.......................................................................... 377
Овсієнко В. Лисий.М.С....................................................................... 380
Карасик С. Литвин.Ю.Т...................................................................... 383
Овсієнко В. Лісовий.В.С..................................................................... 388
Овсієнко В. Лісова.(Гриценко).В.П................................................... 392
Коцюбинська М., Рапп І. Лукаш.М.О................................................ 396
Карасик С. Лук’яненко.Л.Г................................................................. 398
Рапп І. Лупиніс.А.І............................................................................. 403
Карасик С. Луцик.М.П....................................................................... 407
Рапп І. Мазур.Д.Д............................................................................... 411
Овсієнко В. Маковійчук.Г.Т............................................................... 415
Овсієнко В. Макух.В.О....................................................................... 419
Рапп І. Малинкович.В.Д.................................................................... 422
Захаров Б..Маринович.М.Ф............................................................... 425
Сапеляк С., Овсієнко В. Мармус.В.В................................................ 429
Овсієнко В. Мармус.М.В.................................................................... 434
Марченко Н..Марченко.В.В................................................................ 437
Овсієнко В. Марченко.(Смужаниця).Н.М........................................ 441
Овсієнко В. Масютко.М.С.................................................................. 446
Овсієнко В. Матвіюк.К.І.................................................................... 453
Карасик С. Матусевич.М.І................................................................. 457
Овсієнко В. Мелень.М.О..................................................................... 459
Карасик С. Мельник.М.С................................................................... 465
Овсієнко В. Мешко.О.Я...................................................................... 468
Овсієнко В. Микитко.Я.О................................................................... 474
Овсієнко В. Михайленко.Г.В.............................................................. 478
Рапп І. Мороз.В.Я............................................................................... 485
Овсієнко В. Москаленко.Г.М............................................................. 489
Овсієнко В. Мотрюк.М.М.................................................................. 492
Кіпіані В., Овсієнко В. Мурженко.О.Г............................................... 496
Рапп І..Набока.С.В.............................................................................. 500
Овсієнко В..Назаренко.О.Т................................................................. 505
Рапп І. Некрасов.В.П.......................................................................... 510
Рапп І. Нікітін.О.В............................................................................. 514

Завантажити файл (5.34 MB)

   Рекомендувати цей матеріал  
X 

забув пароль

реєстрація